33800

Harmadik alkalommal kerül sor május 10-e és 13-a között Rimakokován a református cursillóra.

A csütörtök estétől vasárnap estig tartó tanfolyamon a lelkészek és világiak a keresztyén hit ma is érvényes igazságait, a keresztyén élet kiteljesedésének lehetőségeit, valamint a keresztyén emberi kapcsolatok mintáit mutatják be, nemcsak előadással, hanem beszélgetésekkel, életpéldákkal.
A cursillo egy olyan szeretetteljes közösség, amelyben alkalom nyílik új felismerések meglátására hívőknek és keresőknek egyaránt. A kezdetek visszanyúlnak a spanyol polgárháború éveihez, amikor az ottani katolikus egyház megújulásához megfelelő közösségi formákat, új módszereket és elkötelezett egyéniségeket kerestek. Akkor sikerült lerögzíteni ennek a sajátos lelkiségi mozgalomnak az alapjait. A teljes megnevezés: Cursillo de Cristiandad, a keresztyénségről szóló rövid tanfolyam. Ez a mozgalom azóta – kisebb változtatásokkal – a világ különböző országaiban, különféle keresztyén felekezetekben elterjedve több millió embernek adott életre szóló élményt, és modern világunk mindennapjaiban használható megoldásokat környezetünk kihívásainak keresztyéni kezeléséhez.
A cursilló, a Biblia alapján segít eligazodni abban, hogy mit jelent közösségben élni Istennel a mai világban. A tapasztalatok szerint örömöt ad, aktivizálja az embert, és tettekre sarkall, hogy magunkat és környezetünket is jobbá tegyük. A cursilló azokat hívja, akik hatással vannak környezetükre. Ezért az a célja, hogy az evangélium az élet megélt valósága legyen. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha az ember személyesen kerül közelebb Istenhez.
A cursillo részleteiről részletesebb ismeretekkel a következő személyek is tudnak szolgálni:
Blanár Erik – Kisgéres: +421/910 796 516
Porcsalmy Zoltán: +36/30 944 8777
Fábry Szabolcs: +36/20 421 3934
Kelemen János +36/30 297 6537

Reformata, Felvidék.ma

Bővebb információ Eseménynaptárunkban.