33820

“Az öreg kontinens jobban működik, ha országai egy irányba haladnak” – mondta Miroslava Lajčák külügyminiszter, Európa Napja – május 9. – alkalmából.

“A pénzügyi válság fokozatosan globális gazdasági válsággá növekedett. Néhány országban már szociális válságot is okozott. Ráadásul, az sem kizárható, hogy politikai méreteket ölt majd, miközben ugyanazon okuk van: a bizalmatlanság. Ezért figyelni kell a bizalmatlanság jeleit az embereken, és közös, európai színvonalú együttműködésre kell törekednünk” – mondta Lajčák, aki figyelmeztetett arra is, hogy az Európai Unió több országában előretört a radikális, szélsőséges gondolkodásmód, válaszlehetőségül a gazdasági életben keletkezett problémákra. “A populista politikusok egy része máris intoleranciával játszik, megkérdőjelezik az eurozóna létjogosultságát és az EU országaiban való szabad mozgás lehetőségét.
Május 9-én Lajčák szerint emlékezni kell a gazdasági és politikai együttműködés alapjainak lerakására. Szlovákia már most készül 2016-ra, amikor az EU soros elnöki tisztségét töltik be, és ebbe bevonják a parlamenti ellenzéket is.

1950. május 9-én történt a mai Európai Unió létrehozásához vezető első lépés megtétele.Ezen a napon Párizsban, egy egész Európát elnyelő harmadik világháború veszélyének fenyegető árnyékában, Robert Schuman francia külügyminiszter a sajtó előtt felolvasta azt a nyilatkozatot, melyben felhívta Franciaországot, Németországot és más európai államokat, hogy egyesítsék szén- és acéltermelésüket, ezzel megteremtve az “európai szövetség első konkrét alapjait”. Javaslatának lényege egy nemzetek felett álló európai intézmény volt, melynek feladata a szénbányászat és az acélgyártás irányítása, vagyis azoké az ágazatoké, melyek akkoriban mindennemű katonai hatalom alapját képezték. Javaslatával azokhoz az országokhoz fordult, melyek a háború folyamán majdnem elpusztították egymást, s ennek következtében kénytelenek voltak viselni a konfliktus anyagi és erkölcsi következményeit. Mivel tehát az egész folyamat ezzel a nappal vette kezdetét, az EU vezetői 1985-ben, a milánói csúcstalálkozón úgy határoztak, hogy “Európa Napja” május 9-én kerüljön megünneplésre.