32476

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2012. február 17-én meghirdette a „2012 a külhoni magyar óvodák éve” című programot.

A program célja a külhoni magyar nevelési nyelvű óvodai oktatás minőségének emelése; pedagógiai hiányterületek kipótlása, magyar nyelvhasználati színtérhez kötése; a magyar tannyelvű óvoda és iskola közti átmenet segítésére.

A továbbképzés szakmai részét az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Neveléstudományi és Módszertani Intézete, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara, illetve Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara segítségével bonyolítják le.

A továbbképzés tartalma: az anyanyelvi fejlesztés pedagógiája; a nyelvi-kommunikációs kompetenciák mérése (mérési módszerek, segédletek – DIFER); néphagyomány az óvodában; a bábjáték pedagógiája; játékorientált tevékenységszervezés; kisgyermekkori projektek; tehetséggondozás az óvodában; a külső világ tevékeny megismerése az óvodában; az óvoda-iskola átmenet pedagógiája; szülők bevonásának, aktívvá tételének pedagógiája; együttnevelés-inkluzív pedagógia; a nemzeti identitást erősítő óvodapedagógiai módszerek.

A továbbképzés 2012. július 15-21. között valósul meg Siófokon.

A részvételt a Bethlen Gábor Alap támogatja. A győztes pályázók ingyenesen vehetnek részt a továbbképzésen, teljes ellátást és módszertani csomagot kapnak, útiköltségük megtérítésére jogosultak, maximum 20 ezer forint értékben, illetve egyszeri, 25 ezer forintos ösztöndíjban is részesülnek.

Az elbírálás során prioritást élvez az a pedagógus, aki szórványterületen dolgozik, munkahelyének környezetében, az adott kistérségben a magyarság számaránya nem éri el az 50 százalékot; számára korlátozott a magyar nyelvű szakirodalom, szakmódszertan elérhetősége.

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik, a Bethlen Gábor Alap honlapján (www.bgazrt.hu) található pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával lehet benyújtani az alábbi címre: kulhoniovodak@bgazrt.hu.

A pályázattal kapcsolatos részletek itt találhatók.

Felvidék.ma