34186

A Régi szavak szótára azokat a szavakat leltározza, melyek a magyar nyelv életében a korábbi évszázadokban többnyire széles körben használatosak voltak, de mára már ismeretlenül csengenek a magyar anyanyelvűek nagy többsége számára. Az 500 oldalas kiadvány 20.000 régi magyar szónak adja meg a magyarázatát. Ez az első széles gyűjtőmunkán nyugvó, tudományos alapossággal a nagyközönség számára készült olyan szótár, amely számba veszi a magyar szókincs elmúlt évezredében használt, de mára már archaizmusnak tekinthető elemeit. A szavak sokféleségére az alcím is utal: Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata. A Régi szavak szótára hozzájárul szavainkon keresztül korábbi évszázadok nehéz és küzdelmes, de bizonyára sokszor örömteli és boldog életének felidézéséhez.

Az újdonság főszerkesztője Kiss Gábor, a TINTA Könyvkiadó vezetője, A magyar nyelv kézikönyvei sorozat szerkesztője, a sikeres Magyar szókincstár főszerkesztője, az MTA Szótári Munkabizottságának tagja.

Kiadja a Tinta Könyvkiadó, terjedelme 500 oldal, keménytáblás
További információ a szótárról a TINTA Könyvkiadó honlapján olvasható.

***
Felvidék.ma