34996

Ismertek a 2011-es népszámlálás községi szintű adatai. A Felvidék.ma népszámlálási sorozatot indít, elsősorban a felvidéki magyarok számadataira fókuszálva.

Visszatekintés az országos népszámlálási adatokra:
Szlovákiában a 2011-es népszámlálás során az ország 5 397 036 lakosából 458 467-en vallották magukat magyar nemzetiségűnek, tehát az összlakosság 8,5 százaléka.
2001-ben Szlovákiának 5 379 455 lakosa volt, ebből 520 528 volt a magyar nemzetiségű, azaz a lakosság 9,7 százaléka.
1991-ben 5 274 335 volt Szlovákia lakossága, az 567 296 magyar a lakosság 10,8 százalékát alkotta.
Ezen adatok szerint a 2011-es népszámlálás során 62 061-el csökkent a magyarok száma 2001-hez viszonyítva, míg 1991 és 2001 között 46 768 fővel fogyatkoztunk. Húsz év alatt (1991 és 2011 között) a magyarság lélekszámapadása 108 829 fő!
(Fontos szempont, hogy növekszik a nemzetiségüket be nem valló száma, 1991-ben mindössze 8 782 személy nem vallotta be nemzetiségi hovatartozását, 2001-ben 54 502-en, 2011-ben már 382 493-an! Emiatt még a szlovákok is kevesebben voltan 2011-ben (4 352 775 – 80,7%), mint 2001-ben (4 614 854 – 85,8%).  Amennyiben a nemzetiségüket 2011-ben be nem valló 382 493 személy között a magyarok az országos arányhoz hasonló vannak, akkor közülük 32 500 lehet a magyarok száma).

Magyarok által lakott városokban és nagyközségek:

Sorozatunk első részében a magyarok által lakott városokban és nagyközségekben tekintjük át a magyarok számának alakulását. Azon településekről van szó, amelyek lélekszáma legalább 5000 fő, és legalább 500 magyar él bennük.
Összesen 31 ilyen község van Szlovákiában, ugyanígy volt ez 2001-ben is. A konkrét számadatok a lent olvasható táblázatban olvashatók, melyek szerint a következő tényszerű megállapításokat tehetjük:

  • 2001-ben ezeken a településeken 206 190 magyar élt (az összes magyar 39,6 százaléka), 2011-ben már csak 174 422 (az összes magyar 38%-a).
  • 15 településen élünk többségben, ez kettővel kevesebb, mint 2001-ben, Zselízen és Ógyallán ugyanis megfordult az arány, már több szlovák él bennük, mint magyar.
  • 2011-ben is magyar többségű város vagy nagyközség: Bős, Gúta, Nagymegyer, Dunaszerdahely, Királyhelmec, Tardoskedd, Udvard, Párkány, Nagykapos, Ipolyság, Tornalja, Somorja, Komárom, Naszvad, Fülek.
  • Nincs már 90% felett magyarok által lakott város vagy nagyközség. 2001-ben még volt, a Dunaszerdahelyi járásban fekvő Bős község, ahol annak ellenére, hogy nőtt(!) a magyarok száma az elmúlt 10 év alatt, ma már csak az összlakosság 87,88 százalékát alkotják a magyarok. Ez persze még így is kimagaslóan a legkedvezőbb arány a magyarok által lakott városok és nagyközségek között!
  • A nagy arányú népességfogyás ellenére is három városban, nagyközségben növekedett a magyarok száma. Az előbb említett Bős (+113 magyar) mellé még felsorakozik Nagykapos (+43) és Nyitra is (+219).
  • Két városban, Nagykaposon (56,98%-ról 59,58%-ra) és Nyitrán (1,41%-ról 1,83 százalékra) növekedett a magyarság aránya.
  • A legnagyobb számszerű veszteség Komáromban mutatható ki, ahol tíz év alatt csaknem négyezerrel csökkent a magyarok száma (pontosan: 3946). Komárom ennek ellenére a legtöbb magyarnak otthont adó város maradt.
  • Komáromon kívül több mint kétezerrel csökkent a magyarok száma még Dunaszerdahelyen, Érsekújvárban, Pozsonyban és Kassán is.
  • Rozsnyón 20% alá került a magyarok aránya! Míg 2001-ben 26,8 százalék volt a rozsnyói magyarok aránya, ez 2011-ben már csak 19,87 százalék.

Település

2001 lakos

2001
magyar

%

2001
szlovák

2011
lakos

2011
magyar

%

magyar
2011-2001

2011
szlovák

Bős

5 084

4 598

90,44%

417

5 361

4 711

87,88%

113

580

Gúta

10 823

8 742

80,77%

1 890

10 696

8 201

76,67%

-541

2083

Nagymegyer

9 113

7 705

84,55%

1 226

8 859

6 696

75,58%

-1 009

1238

Dunaszerdahely

23 519

18 756

79,75%

3 588

22 477

16 752

74,53%

-2 004

4373

Királyhelmec

8 031

6179

76,94%

1 515

7 698

5 670

73,66%

-509

1496

Tardoskedd

5 120

3 653

71,35%

1 383

5 188

3 234

62,34%

-419

1653

Udvard

5 138

3 684

71,70%

1 323

5 164

3 208

62,12%

-476

1 550

Párkány

11 708

8 048

68,74%

3 294

10 919

6 624

60,66%

-1 424

2 930

Nagykapos

9 760

5 561

56,98%

3 506

9 406

5 604

59,58%

43

2 844

Ipolyság

8 061

5 015

62,21%

2 787

7 624

4 410

57,84%

-605

2 959

Tornalja

8 169

5 076

62,14%

2 432

7 509

4 331

57,68%

-745

2 262

Somorja

12 143

8 091

66,63%

3 760

12 726

7 309

57,43%

-782

4 365

Komárom

37 366

22 452

60,09%

12 960

34 349

18 506

53,88%

-3 946

11 509

Naszvad

5 014

2 957

58,97%

1 780

5 068

2 717

53,61%

-240

1 809

Fülek

10 198

6 568

64,40%

3 079

10 817

5 792

53,55%

-776

3 031

Zselíz

7 522

3 855

51,25%

3 543

7 186

3 501

48,72%

-354

3 550

Ógyalla

8 153

4 092

50,19%

3 711

7 751

3 196

41,23%

-896

3 753

Diószeg

5 513

2 034

36,89%

3 369

5 479

1 737

31,70%

-297

3 524

Galánta

16 365

6 022

36,80%

9 877

15 138

4 623

30,54%

-1 399

8 833

Szepsi

9 525

4 158

43,65%

4 847

11 068

3 279

29,63%

-879

4 683

Rimaszombat

25 088

8 846

35,26%

14 873

24 640

7 298

29,62%

-1 548

13 301

Érsekújvár

42 262

11 632

27,52%

29 446

39 646

8 863

22,36%

-2 769

25 618

Rozsnyó

19 261

5 162

26,80%

13 343

19 706

3 909

19,84%

-1 253

11 816

Szenc

14 673

3 246

22,12%

10 970

17 050

2 467

14,47%

-779

11 605

Vágsellye

24 564

4 392

17,88%

19 583

23 554

3 333

14,15%

-1 059

17 147

Losonc

28 332

3 713

13,11%

23 127

28 475

2 660

9,34%

-1 053

19 895

Léva

36 538

4 469

12,23%

30 997

34 844

3 202

9,19%

-1 267

27 050

Nagykürtös

14 013

869

6,20%

12 182

12 999

645

4,96%

-224

9 649

Pozsony

428 672

16 451

3,84%

391 761

411 228

14 119

3,43%

-2 332

373 571

Kassa

236 093

8 940

3,79%

210 340

240 433

6 382

2,65%

-2 558

177 581

Nyitra

86 726

1 224

1,41%

82 994

78 916

1443

1,83%

219

70 447

(Folytatjuk)

Felvidék.ma, Oriskó Norbert

{iarelatednews articleid=”35015″}