34789

Érdekes tudósítások láttak napvilágot a kisebbségügyi kormánybiztos és az oktatásügyi miniszter találkozását követően.

A. Nagy László – a Sita hírügynökség tudósítása szerint Dušan Čaplovič oktatásügyi miniszterrel való tárgyalását követően – azon véleményének adott hangot, hogy a szlovák nyelv oktatását a nemzetiségi iskolákban olyan színvonalon kell biztosítani, hogy a gyermekek nemzetiségükre való tekintet nélkül egyforma mértékben sajátítsák el a szlovák nyelv ismeretét.
Ez a mondat – ha a hírügynökség hűen adta vissza (lásd itt) A. Nagy László szavait – gyakorlatilag azt jelenti, hogy A. Nagy László azt akarja, hogy a felvidéki magyarok ugyanúgy tudjanak szlovákul, mint a szlovákiai szlovákok! És ez baj!
Nonszensz, ha a diákoktól azt várják el, hogy egy idegen nyelvet (még ha államnyelvről is van szó) olyan színvonalon sajátítsanak el, mint azok, akinek ez az anyanyelvük. Nem kell ahhoz semmilyen pedagógiai tapasztalat, hogy kimondjuk: ez az elvárás ostobaság, és kivitelezhetetlen. Ha A. Nagy Čaplovičcsal azt tervezi, hogy ezt a nyelvi terrort a magyar iskolákban bevezetik, akkor az esélyegyenlőséget tekintve a szlovák diákoktól is elvárhatnák, hogy azok anyanyelvi szinten sajátítsanak el egy idegen nyelvet. És ha ez megvalósul, akkor – de csakis akkor – jöjjenek olyan elvárásokkal, hogy a felvidéki magyarok olyan szinten bírják a szlovákot, mint a szlovák nemzetiségűek.
Ez az igyekezet azt a szlovák politikusok által oly nagyon támogatott gondolatot erősíti, hogy kizárólag a szlovák nyelv ismerete elegendő legyen ahhoz, hogy Szlovákia jelenlegi határain belül elegendő legyen az érvényesüléshez, azaz, azokon a területeken is, ahol a szlovákok számbeli kisebbségben élnek. Azaz, hogy úgy folytatódjék a felvidéki magyar települések felhígítása, hogy a magyar őslakosok alkalmazkodjanak a betelepültekhez.

Egy kisebbségügyi kormánybiztostól inkább az adott országban élő számbeli kisebbség nyelvének védelmét várná el az ember…

Oriskó Norbert, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”34783″}