34635

Boráros Imre színművészt „A Világ Magyarságáért Művészeti Díj“ elismeréssel tüntették ki július 2-én, hétfőn, Budapesten, a II. Magyar Világtalálkozón.

A népszerű és sokoldalú művész a Nemzeti Kulturális Gálaest keretében, az Uránai Nemzeti Filmszínházban vette át a rangos kitüntetést. Boráros Imre csaknem ötven éve került a komáromi Magyar Területi Színházhoz, játszott a kassai Thália Színházban, vendégszerepelt a budapesti József Attila Színházban, a székesfehérvári Vörösmarty Színházban, valamint a miskolci Nemzeti Színházban. Pályája során több mint 200 szerepet alakított. Számos filmben szerepelt, így az Oscar-díjra jelölt Zselary című cseh produkcióban is. Monodrámáiban megformálta többek között Dózsa György, Vlagyimír Viszockij, gróf Esterházy János, Mindszenty József bíboros, gróf Széchenyi István alakját. Komoly és vidám hangvételű előadásaival bejárta a Kárpát-medencét, valamint Nyugat-Európát, így vendégszerepelt Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, és fellépett Svédországban, valamint Törökországban. 1992-ben vendégszerepelt egy felvidéki összeállítással először az Amerikai Egyesült Államokban, azóta kilenc alkalommal tartott előadást egyéni produkciójával vagy művésztársaival az USA keleti és nyugati partvidékén, Kanadában és Ausztráliában – hatalmas sikerrel.

Boráros a Magyar Területi Színház, majd annak jogutódja, a Komáromi Jókai Színház egykori tagja, jelenleg nyugalmazott színművész. 2001-ben alapító tagja volt a TEÁTRUM Színházi Polgári Társulásnak, mint felvidéki tájoló színháznak, ahol jelentős szerepeket alakított.

Munkája elismeréseként több rangos kitüntetést kapott, így a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikersztjét, a Nemzeti kisebbségekért-díjat az Esterházy János-hagyományok ápolásáért, a Szlovák Köztarsaság Ezüst Plakettjét, a Szlovák Köztársaság Műveszeti Alapjának Életmű-díját. Emellett Pozsony város Diszpolgáraává avatták. Erénye: tisztelet és alázat a magyar színházművészet ügye iránt. A szülőföld és a magyar haza iránti szeretete, magyarságtudata példaértékű.

Boráros Imre sokoldalú és magas fokú művészi értékekkel rendelkezik. Biztos mesterségbeli tudással megformált szerepeivel impozáns, kiemelkedő teljesítményt nyújtott és nyújt. A szerep átélésének intenzitásával Boráros művésszé lett színész. Ő sohasem állt és áll a szerző és a közönség között, hanem azt a hatást kelti, hogy maga a szerep elevenül meg a szemünk láttán. Boráros az egyéniségével hat a színészetben és az előadóművészetben egyaránt. Mindig azt mondja el és azt képviseli, amit a szerep csal ki belőle: egész embert. Ezt úgy éri el, hogy bár az adott szerepben mindig őt látjuk a színpadon, mégsem látjuk ugyanazt. Boráros mindig ezt a célt keresi, amikor művészetté alakítja a színészetet.

Akármelyik szerepét formálta meg, bármelyik költő vagy író versét, illetve prózai művét interpretálta a közönségnek, bármilyen dalt adott elő, mindig a legmagasabb rendű művészet szem- és fültanúja lehetett a Nagyérdemű. Ez ma is így van. Erénye: tisztelet és alázat az egyetemes magyar színházművészet és előadóművészet ügye iránt. S hogy ki vagy mi nevelte Borárost Borárossá? Tanítómestere volt veleszületett zsenialitása és tehetsége, szorgalma, a művészet iránti szeretete és a magyarságba vetett hite.
Boráros Imre színművész komoly értékrendet, szakmai tudást és hitet hordozó életművével jelentős mértékben gazdagította és gazdagítja ma is világszerte az egyetemes magyar szellemiséget és nemzeti kulturális örökségünket.

Felvidék.ma, Tarics Péter