35393

A 75 eurós nevelési-oktatási támogatások kifizetésére 2012. szeptember 4 – december 21-e között kerül sor. A pályázók az értesítést a tanév megnyitásának napján vehették át.

Mint arról hírt adtunk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA Zrt.) 2012. március 15–én hirdette meg a „Szülőföldön magyarul” című pályázatát a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2011/2012-es tanévre. A pályázat célkitűzése, hogy támogassa a szlovákiai magyar nyelvű oktatást és nevelést ösztöndíj-támogatás nyújtásának formájában.
A pályázatok szlovákiai lebonyolításában való közreműködéssel a BGA Zrt. a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét (SZMPSZ) bízta meg, mint az oktatásban tevékeny szerepet vállaló országos hatókörű szakmai, civil szervezetet. Az SZMPSZ-nek lebonyolító szervezetként feladatai közé tartozik a pályázati felhívással kapcsolatos tájékoztatás segítése, az adatlapok hozzáférhetőségének biztosítása, az adatok összegyűjtése, feldolgozása, és továbbítása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez, valamint a pályázók értesítése.
A SZMPSZ-nek lebonyolító szervezettől megtudtuk, hogy a felhívás alapján a 2011/2012. tanévben igényelhető támogatásokra 2012.március 15-től 2012. április 30-a közötti időszakban folyamatosan lehetett pályázni. A 2012. április 30-a utáni postai bélyegzővel beérkező pályázatok érvénytelennek minősültek. A lebonyolító szervezet március 15-ig nyomtatott formában elkészítette és hozzáférhetővé tette azokat a nyomtatványokat (felhívás, pályázati adatlap, kitöltési útmutató), amelyeket a honlapon jelzett helyeken vehettek át a pályázók, illetve a pályázást segítő intézmények, szervezetek képviselői, a feladattal megbízott munkatársak, akik az adatlapokat eljutatták az SZMPSZ komáromi irodájába. A szülők ajánlott postai küldeményként egyénileg is elküldhették pályázatukat az SZMPSZ komáromi irodájának címére.
Az első elbírálási kör adatbázisát 2012. május hó 29-én juttattuk a BGA Zrt-nek, melyet a BGA felett rendelkező Bizottság július 13-án hagyott jóvá. Az első elbírálási körbe javasolt pályázatok száma 43 237, elutasításra ajánlott pályázat száma 302 volt, azok esetében, akiknek 50-nél több igazolatlan órájuk van. Az első elbírálási körbe azok a gyerekek kerültek, akik 1993. szeptember 1-je után születtek, hiánytalanul nyújtották be pályázataikat, illetve felszólítás után a megadott határidőn belül pótolták a hiányosságokat.
A második fordulóba a fenti időpont előtt született pályázók kerültek, valamint azok, akik a hiánypótlást a megadott határidő után küldték el. A még elbírálásra váró pályázatok száma: 4 142. Ezen pályázatok elbírálása egy későbbi időpontban várható.
A támogatást nyújtó Magyar Kormány célja, hogy a támogatás összege közvetlenül, átláthatóan és költségmentesen jusson el a pályázókhoz, ezért annak kifizetését az OTP Bank, mint kiemelt stratégiai partner biztosítja. A megítélt támogatás összege: 75 €. A támogatás kifizetési időszaka a BGA, az SZMPSZ és az OTP közös megegyezése alapján: 2012. szeptember 4 – december 21. A pályázók levél formájában értesítést kapnak, amelyet az oktató intézményükben (óvoda, iskola) vehetnek át a tanév megnyitásának napján.

Az OTP bankban bankszámlával rendelkező pályázó esetében az ösztöndíj automatikusan jóváírásra kerül a számlán, és azonnal felhasználható.
Amennyiben az ösztöndíjat elnyert gyermek vagy hallgató még nem rendelkezik az OTP bankban megnyitott bankszámlával, a támogatás készpénzben kerül kifizetésre az OTP bármelyik bankfiókjában. A bankfiókban a következő dokumentumok felmutatása szükséges:
• 15 év alatti gyermek esetében: a szülő/törvényes képviselő személyazonossági igazolványa és a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• 15-18 éves gyermek esetében: a gyermek személyazonossági igazolványa – amennyiben rendelkezik vele –, illetve a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint a szülő/törvényes képviselő személyazonossági igazolványa.
A bankfiókban a dokumentumok eredeti példányát kell bemutatni, a bank ezekről fénymásolatot készít – tájékoztatta a Felvidék.ma-t a SZMPSZ lebonyolító szervezet.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”34728,34529,32986″}