35285

 Augusztus 20-án, Szent István ünnepén a Nagykürtösi járás túlnyomórészt magyarok és katolikusok lakta településeinek templomaiban szentmisén emlékeztek meg államalapító királyunkról. Apátújfaluban Csáky Pál mondott nagyhatású beszédet.

A térségben Ipolynyéken és Kóváron Szent István a templom védőszentje, az előbbi községben Szent István-szobor is helyet kapott a templomhoz közeli parkban. A másik szobor, és ez volt az első a járásban, Apátújfaluban áll a kultúrház előtti téren, a templommal átellenben. A helyi önkormányzat szervezésében augusztus 20-án lélekemelő megemlékezést tartottak első magyar keresztény uralkodónk tiszteletére.

A templomban Kovács László helybeli plébános nagy tisztelettel fogadta a közeli Balassagyarmat plébániatemplomának kanonokját, Stella Leontin atyát, akivel közösen mutatták be az ünnepi szentmisét. Homíliájában a vendégatya országalapító királyunk emberi nagyságát rajzolta meg lebilincselően.
Az ünnepélyes szentmise után Szent István szobránál folytatódott a megemlékezés. Nemzeti imánk eléneklése után Leontin atya rövid imában kérte első magyar szent királyunk közbenjárását nemzetünkért. Ezt követően Tóth Teréz diáklány verset mondott, majd következett Csáky Pál nagyhatású ünnepi beszéde. Szent István elévülhetetlen érdemeit, fiához, Imre herceghez intézett intelmeit állította a figyelem középpontjába. Párhuzamot vont múlt és jelen között, és többször is hangsúlyozta, hogy a szlovákiai magyarság megmaradása nyelvének, kultúrájának és hagyományainak megőrzésén múlik.
A lélekemelő megemlékezés további részében a balassagyarmati Csábi István előadóművész nagy átéléssel tolmácsolta Hrubík Béla költő Szent Istvánhoz címzett költeményét. A Szózat eléneklése után Szent István szobránál elsőként a helyi önkormányzat képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúját, majd az MKP Országos Elnöksége és Tanácsa nevében Csáky Pál és Jámbor László, a párt járási elnöksége nevében Balík László és Bőhm András, az Ipoly-hidak Újjáépítéséért Polgári Társulás nevében pedig Lőrincz Mária és Nagy József koszorúzott.

Bodzsár Gy., Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”35223,35253″}