35279

Bensőséges hangulat volt jellemző a Komáromban 2012. augusztus 20-án megtartott Szent István napi ünnepségre.

Az egybegyűlteket ezen a minden magyar számára szívbemarkolóan gyönyörű ünnepen a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület és a Palatinus Polgári Társulás nevében Dráfi Mátyás köszöntötte, miután Budai Ilona népdalénekes előadásában elhangzott a Szózat. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntötték az ünnepi megemlékezésen Dr. Korzenszky Richárd OSB Főtisztelendő Urat, a Tihanyi Bencés Apátság perjelét.
Dráfi Mátyás előadásában elhangzott Ábrányi Emil „Él a magyar” című verse, majd Budai Ilona előadásában Szent István énekeket hallhatott az ünneplő közönség.
Dr. Korzenszky Richárd OSB ünnepi beszédében hangsúlyozta: komoly és kemény kihívások előtt állunk mi mindannyian, akik európainak valljuk magunkat, bármilyen nyelven beszéljünk is. Európaiságunk lényegéhez hozzá tartozik a minden embert testvérnek tekintő és elfogadó kereszténység. Szent István törvényeiből kiemelte: „… vasárnaponként minden ember jöjjön össze a templomban, nagyok és kicsinyek, férfiak és nők, kivéve, akik a tüzet őrzik.” Őrizni a tüzet, hogy ki ne aludjék, amire pedig oly igen szükség van. Őrizni a tüzet, hogy ne keletkezzék tűzvész… Az ünnepi szónok feltette a kérdést : Vajon őrizzük-e a ránk bízott tüzet? Mert értékek bízattak ránk. Vagy hagyjuk, hogy úrrá legyen társadalmunkban az önző, másokkal nem törődő pusztulás, pusztítás? Ünnepi beszédét a Perjel Úr azzal zárta, hogy felhívta a figyelmet : Szent István ünnepe itt, Európában, a kihívások közepette a reménység ünnepe kell hogy legyen mindannyiunknak. Ő biztos alapokra épített. S nekünk, ha tágasabb világot akarunk, ugyanezekre az alapokra kell építenünk. Fölfelé. „a világ helyzete sohasem reménytelen, mert sohasem azokon múlik, akik nem hisznek az életben, hanem azokon, akik hisznek benne” – idézte befejezésül Paul Valeryt.
Az ünnepi beszédet követően ismét Budai Ilona kápráztatta el az ünneplőket az Üdvözlégy nemzetünk tündöklő csillaga és a Magyarok Istene tekint e szép népre című dalokkal.
Komáromban az idei Szent István ünnepet emlékezetessé tette, hogy éppen ezen a napon, augusztus 20-a alkalmából Budapesten posztumusz Külhoni Magyarságért Díjjal tüntették ki Dr. Szénássy Zoltánt, a két város Pro Urbe díjas tanárát, helytörténészét, a Jókai Egyesület örökös tiszteletbeli elnökét. Az ő személyében olyan embert tisztelhettünk, aki sokat tett Komáromért, s azon keresztül az egész magyar közösségért. Az ő élete, munkássága példaként szolgál mindannyiunknak.
A Szent István szobornál tartott ünnepség koszorúzással és nemzeti imánk, a Magyar Himnusz eléneklésével záródott.
Komáromban az ünnep a Szent András Templomban Szent István tiszteletére megtartott ünnepi szentmisével ért véget, melyet Elek László Esperes és Korzenszky Richárd Perjel celebrált.
Keszegh Margit, a Jókai Egyesület elnöke

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2012/8/35279_1.JPG, images/stories/_esemenyek/2012/8/35279_2.JPG, images/stories/_esemenyek/2012/8/35279_3.JPG” width=”160″ height=”106″ title=”Komárom” }Komárom{/japopup}

Felvidék.ma