35385

Több mint 3-3 ezer példányban megjelent a Szlovák Alkotmány, az Önkormányzati valamint az Önkormányzatok gazdálkodási törvénye magyar nyelven, melyeket az önkormányzatokhoz juttatnak el.

A Pro Civis Polgári Társulás és az általa létrehozott és működtetett Szlovákia Magyar Önkormányzati Intézet arra törekszik, hogy szakmai munkájával hozzájáruljon a magyar nyelv használatának elősegítéséhez a közigazgatás minden területén.
A társulás tagjai és munkatársai támogatják azt a politikai és társadalmi célt, hogy anyanyelvünk nyerje el a regionális nyelv státusát, ami lehetővé tenné annak használatát szülőföldünkön az államnyelvvel azonos rangon és szinten. “Ezért fordítottuk le azokat a figyelmeztető táblákat, feliratokat magyar nyelvre, amelyek az emberi életre, egészségre vagy a polgárok vagyonára veszélyes helyzetekre figyelmeztetnek, és juttattuk el kétnyelvű matricaként több mint 500 önkormányzathoz – mindenhová, ahol a törvények értelmében hivatalosan is használható a magyar nyelv” – emlékeztetett Őry Péter, a Pro Civis PT elnöke. Hozzátette, ezért fordították le és juttatták el minden magyar tanítási nyelvű általános iskolába és magyar nevelési nyelvű óvodába a hivatalosan is használható, szlovák-magyar nyelvű iskolai és óvodai beiratkozási űrlapokat is, mint ahogyan ezen okból adják ki és juttatják el minden érintett polgármesteri hivatalba az Önkormányzati Szemle magyarul megjelenő szaklapot is.
“A magyar nyelv használatának megkönnyítése és erősítése, regionális nyelvvé emelése feltételeinek kialakítása vezérelt bennünket akkor is, amikor eldöntöttük, megjelentetjük a Pro Civis füzeteket, amelyek a szlovák törvények elérhetőségét és használhatóságát segítik elő – magyar nyelven. Talán természetes, hogy elsőként Szlovákia alaptörvényét, vagyis a Szlovák Köztársaság Alkotmányát, az Önkormányzati törvényt valamint az Önkormányzati gazdálkodási törvényt juttatjuk el ilyen formában minden önkormányzathoz (összesen több mint 3-3 ezer példányban), bízva abban: egy-egy példányt eljuttatnak az általuk fenntartott intézményekbe – iskolák, könyvtárak, művelődési otthonok – is, hogy akár oktatási, közművelési célokra is használni lehessen” – nyilkozta Őry Péter, a Pro Civis PT elnöke.
A kiadványok kétnyelvűek, tehát szlovákul és magyarul is megtalálhatók benne a jogi szövegek – a könnyebb és egyszerűbb használhatósága érdekében. Mint megtudtuk a  Pro Civis további füzeteinket is tervez megjelentetni, amelyek a szlovák törvényeket tartalmazzák majd, olyanokat, amelyekkel a magyar önkormányzatok, illetve a magyar nemzetiségű polgárok leggyakrabban találkozhatnak, minthogy ezek a jogszabályok mindennapi életünket befolyásolják.

{iarelatednews articleid=”35333,31916,31438,30679″}