35497

 2012. szeptember 7-én, a városnapok kezdő programjaként nagyszabású rendezvény keretében emlékeztek meg Rozsnyón Dr. Markó Sándorról (1847-1912), a város egykori királyi közjegyzőjéről.

A rendezvény 11 órakor kezdődött a rozsnyói temetőben az egykori királyi közjegyző sírjának megkoszorúzásával.
Majd Rozsnyó város Önkormányzata, a Szlovák Köztársaság Közjegyzői Kamarája és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara közreműködésével került sor déli 12 órakor, Dr. Markó Sándor halálának 100. évfordulóján az emléktábla-avatásra a Rákóczi Magyar Házban.
Ünnepi köszöntőt mondott Pavol Burdiga, polgármester-helyettes, aki beszédében röviden ismertette Dr. Markó Sándor életrajzát szlovák és magyar nyelven is. Dr. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke ünnepi beszédében felhívta a jelenlévők figyelmét Dr. Markó Sándor személyiségére, aki példaként szolgálhat a mai napokban is, majd JUDr. Karol Kovács, a Szlovák Köztársaság Közjegyzői Kamarájának elnöke szólt a megemlékezőkhöz. Ezután a jelenlévő leszármazottak, közéleti, társadalmi és kulturális személyiségek, szervezetek képviselői a közjegyzői kamarák elnökei, Rozsnyó város helyettes polgármestere és az MKP járási elnöksége elhelyezték a koszorúikat az emléktáblánál.
A rendezvény keretén belül 13 órától emlékkiállításra került sor, melyet Dr. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke nyitott meg a Történelmi Városháza Galériájában. A tárlatot az érdeklődők október 30-ig tekinthetik meg.
A rendezvény a Történelmi városházán folytatódott, ahol 14 órától a Magyar és a Szlovák Közjegyzői Kamara együttműködési szerződését írt alá. A napot egy jótékonysági színházi előadással fogják folytatni, melynek teljes bevételét Krasznahorka várának felújítására ajánlják fel a szervezők. Az esti jótékonysági előadás 18.30-kor kezdődik Rozsnyó Történelmi városházáján a 2. emeleten található nagyteremben. Fellép a Krasznahorkai Férfikórus és a Magyar Közjegyzők Színjátszó Köre bemutatja Szécsi Ferenc: Utazás az özvegység felé című darabját.
Dr. Markó Sándor királyi tanácsos, Rozsnyó első királyi közjegyzője 1875-ben, a királyi közjegyzői intézmény megalakulásakor nyújtott be pályázatot közjegyzői állás elnyerésére. Ennek eredményeként nevezték ki királyi közjegyzőnek Rozsnyóra. Egyike volt a Kassai Királyi Közjegyzői Kamara alapítóinak. Markó Sándor közjegyzői munkája mellett Rozsnyó város társadalmi és kulturális életében is aktív szerepet vállalt. 1875 és 1912 között a Rozsnyói Evangélikus Főgimnázium iskolai tanácsának tagja, 1875-től a városi elöljáróság tagja, 1886 és 1893 között a rozsnyói evangélikus egyház felügyelője, 1896 és 1906 között a rozsnyói Takarékszövetkezet és Zálogház elnöke volt. 1893-tól a Rozsnyói Társalgási Egylet, a rozsnyói kaszinó elnökének választották meg. 1905-ben a gróf Andrássy Dénesné született Hablavetz Franciska emlékére felállított szobor avatásán a szoborbizottság elnökeként mondott ünnepi beszédet. 1907-ben a rozsnyói Kossuth – szobor felállításában, valamint a II. Rákóczi Ferenc emlékére rendezett ünnepség megszervezésében volt tevékeny része.
BB, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”35374″}