35714Az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága fordítási versenyt szervez az Európai Unióban működő iskolák 1995-ben született tanulói részére. Jelentkezési határidő: 2012. október 20., 12:00.

A Fordítási Főigazgatóság a versenyt az erre a célra létrehozott Juvenes Translatores honlapon hirdeti meg, mely a következő internetcímen található:
http://ec.europa.eu/translatores
Azoknak az iskoláknak, amelyek részt kívánnak venni a megmérettetésben, a honlapon elektronikusan regisztrálniuk kell magukat 2012. szeptember 1. és október 20. között. A regisztráció mindkét napon déli 12 óra 00 perckor kezdődik, illetve fejeződik be.
A regisztrált iskolák közül a főigazgatóság sorsolással kiválasztja azokat az intézményeket, amelyek részt vehetnek majd a versenyben.
Ezt követően a kiválasztott iskolák 2-5 tanulót nevezhetnek be a versenybe. Az
iskoláknak legkésőbb 2012. november 19-ig be kell vezetniük versenyzőik nevét és nyelvpárosítását az adatbázisba.
A fordítások elkészítésének napja 2012. november 27-e. A versenynapon a Fordítási Főigazgatóság az iskolák rendelkezésére bocsátja a fordítandó szövegeket. A fordításokat a versenynapon ajánlott küldeményben kell beküldeni a főigazgatóság brüsszeli címére.
A főigazgatóság kiértékeli a fordításokat, és uniós tagállamonként kiválaszt 1 nyertes fordítást.

A nyertesek meghívást kapnak a 2013 tavaszán Brüsszelben megrendezésre kerülő díjátadó ünnepségre.
A szervezők a versennyel kapcsolatos fontos információkat rendszeresen közzéteszik a Juvenes Translatores honlapon, ezért a felelős tanároknak tanácsos gyakran ellátogatniuk a webhelyre, hogy a lényeges tudnivalók egyike se kerülje el a figyelmüket.

Ausztriából 19, Belgiumból 22, Bulgáriából 18, Ciprusról 6, Csehországból 22, Dániából 13, Észtországból 6, Finnországból 13, Franciaországból 74, Németországból 96, Görögországból 22, Magyarországról 22, Írországból 12, Olaszországból 73, Lettországból 9, Litvániából 12, Luxemburgból 6, Máltáról 6, Hollandiából 26, Lengyelországból 51, Portugáliából 22, Romániából 33, Szlovéniából 8, Szlovákiából 13, Spanyolországból 54, Svédországból 20, az Egyesült Királyságból 73 iskola vehet részt a versenyben. Összesen 751 iskola.

A versenyen csak olyan diákok indulhatnak, akik 1995-ben születtek, és szabályszerűen beiratkoztak a tanévre iskolájukba.
Minden tanuló szabadon választhatja meg, hogy a verseny során az Európai Unió hivatalos nyelvei közül melyikről melyikre fordít.
Az Európai Unió hivatalos nyelvei a következők: angol (EN), bolgár (BG), cseh (CS), dán (DA), észt (ET), finn (FI), francia (FR), görög (EL), holland (NL), ír (GA), lengyel (PL), lett (LV), litván (LT), magyar (HU), máltai (MT), német
(DE), olasz (IT), portugál (PT), román (RO), spanyol (ES), svéd (SV), szlovák (SK) és szlovén (SL).
A regisztráció során meg kell adni a diákok által választott nyelvpárosítást.
A fordításokat a részt vevő iskolák mindegyikében egyszerre, 2012. november 27-én, brüsszeli idő szerint 10.00 és 12.00 között kell elkészíteni. A versenyt az iskola területén kell lebonyolítani.
Iskolánként hivatalosan 2-5 regisztrált tanuló vehet részt a versenyben.
Az eredeti, kézzel írt fordításokat a verseny napján kell – vagy ajánlott küldeményben, vagy futárszolgálat útján – feladni (a feladás időpontját a postabélyegző vagy a futárszolgálattól kapott átvételi elismervény igazolja). A borítékot, melyen fel kell tüntetni a “Juvenes Translatores” nevet, a Fordítási Főigazgatóságnak kell feladni a következő brüsszeli címre:
“Juvenes Translatores”
European Commission,
Directorate-General for Translation
attn: Pinuccia Contino
G-6 06/16
B – 1049 Bruxelles,
Belgium

Mivel a szótárak részét képezik a fordítók szakmai eszköztárának, használatuk
megengedett a fordítások elkészítéséhez, ám ez kizárólag a nyomtatott szótárakra vonatkozik.
A verseny során a diákok elektronikus segédeszközöket, így például számítógépet, mobiltelefont, elektronikus szótárakat és kifejezés-gyűjteményeket, illetve fordítóeszközöket nem vehetnek igénybe.

A 27 győztes diák névsorát a főigazgatóság 2013. február elején teszi közzé.

A pályázati kiírás teljes terjedelmében itt található.

Felvidék.ma