szlovak-parlament12
Fotó: archívum

 Vitákkal, obstrukciókkal teli parlamenti ülésre van kilátás. Több ellenzéki frakció előre jelezte: a Munka Törvénykönyvének módosítását nem egykönnyen fogja lenyomni a torkukon a kormánypárti többség.

A kormány erőteljesebb törvényi védelmet szeretne biztosítani a munkavállalóknak – szóban legalábbis –, lényegében azonban adó- és járulékterheket rak a munkáltatókra azáltal, hogy a megbízási szerződésre dolgozók ilyen jellegű költségeit emeli, és szociális juttatásokra is feljogosítja őket. A munkajogi változások az előterjesztés áttanulmányozása után arra engednek következtetni, hogy inkább szolgálják az EU fiskális paktumának teljesíthetőségét, mint a munkavállalói jogok bővítését. Az ellenzéki pártok szerint emberek ezrei veszítik majd el legális munkahelyüket és munkaviszonyukat, ha a módosításokat megszavazza a törvényhozás; tovább romolhat a vállalkozói környezet, nőhet a munkanélküliség meg a fekete gazdaság…
A foglalkoztatás növelésének ürügye alatt az önfoglalkoztatók járulék- és adóterheit is megnöveli a kormány, állítólag azért, hogy így ösztönözze a közterhek elkerülése miatt egyéni vállalkozók visszatérését a rendes alkalmazotti munkajogi viszonyba. A törvénymódosítás most újra bevezeti az alkalmazotti jogviszony jellemzőinek részletes meghatározását, mely a 2006-2010-es megbízatási időszakban már szerepelt a munkajogban, csak éppen semmilyen eredményt nem hozott. Munkáltatók sora – pl. a közmédia is! – alkalmazottak százait bocsátotta el (leginkább létszámfeleslegre hivatkozva), s munkájukat iparosoknak, egyszemélyes vállalkozóknak, szerződéses bedolgozóknak szervezte ki, megtakarítva a járulékfizetési költségeket. A tapasztalatoktól függetlenül várható, hogy maratoni lesz a részletes plenáris vita, akkor is, ha a két oldal elbeszél majd egymás mellett.
Legalább ekkora adok-kapokra van kilátás a közoktatási törvénymódosítások esetében is. A mindenképpen szükséges változások sorában itt is szembeötlő, hogy a forráshiány pótlására nem gondol a kormány. Az évtizedek óta tartó alulfinanszírozottság nem fog változni, s a parlamenti vita a plurális iskolahálózat fennmaradása és felszámolási szándéka körül fog kicsúcsosodni.
Amiben nem lesz vita, az a dohányáru jövedéki adójának újabb növelése október elsejétől. Ez további, dobozonkénti átlagos 10 centes adóbevételt hozhat az államkasszának. Jóval jelentősebb lesz az a bevétel, amely az illetékekről szóló törvény módosításával keletkezik. A legtöbb rendelkezés itt is október elsejével lép életbe. A törvénymódosítás egy évvel meghosszabbítja az okmánybélyeg-forgalmazás megszüntetésének határidejét, tehát még a jövő évben is lehet majd okmánybélyeggel illetéket befizetni, s csak utána vezeti be kötelezően a helyszíni készpénzes vagy elektronikus térítést. Új illeték lesz a gépjárművek után fizetendő, megemelt regisztrációs díj, mely még az idén több mint 6 millió eurót hozhat a költségvetésnek, 2013-tól pedig legalább évi 30 milliót. Jelentős mértékben nőnek a lakosság illetékterhei. Egy anyakönyvi kivonat illetéke 5 euró lesz (az eddigi 2 helyett), másolathoz kétszeres-háromszoros áron lehet majd hozzájutni, a nem szlovák nyelvű iratok illetéke még nagyobb mértékben nő. Jelentősen emelkednek a kataszteri, építésügyi, egyéb szakhatósági engedélyek-bizonylatok költségei, a jegyzői, bírósági illetékek is. Az utóbbiakkal kapcsolatosan szakértők megfogalmazták már azt az aggályt, hogy a megemelt illetékek és előlegfizetési kötelezettségek (pl. az esedékes kártérítési összeg letétbe helyezése az eljárás megindításakor) a törvényes jog érvényesítésének lehetőségét veheti el a szegényebb állampolgári rétegektől (ami Szlovákiában a lakosság többségét jelenti).
A 85 tervezett napirendi pont egyike az elektronikus közmédia üzembentartási díjának újbóli visszavezetése a törvénybe, változatlan összegben, bár Marek Maďarič kulturális miniszter nem zárta ki – sőt, támogatná -, ha a díj emelésére is sor kerülne. Változást akar a miniszter a műsorszolgáltatási törvényben is, mégpedig új, hogy az elektronikus média műsoraiban az európai gyártású műsorszámok sugárzása havi 20 százalékra emelkedjen (jelenleg 10). Ez uniós követelmény, s Szlovákia ellen jelenleg jogsértési eljárás folyik, ennek leállítása érdekében kell december végéig a hatályos törvényt módosítani.
Első olvasatban rengeteg képviselői indítvány kerül a plénum elé. Többek közt Igor Matovičék állampolgársági törvénymódosító javaslata, Renáta Zmajkovičová (Smer) indítványa az út menti óriásplakátok elhelyezéséről, a Most-Híd javaslata a kerékpárosok alkoholfogyasztásának részbeni engedélyezéséről, az SDKÚ-DS javaslata a kisvállalkozók jövedelemadó-előleg fizetési kötelezettsége határának évi 2 500 euró adóküszöbhöz kötéséről (jelenleg kb. 1600).

-ngyr-, Felvidék.ma