35406a

( + Képgaléria)  A szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitóját a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) szervezésében Galántán tartották. 

Ünnepélyes, országos tanévnyitót 2000 óta tartanak. Mindig más felvidéki településen mutatnak rá az anyanyelvi oktatás fontosságára. A rendezvény célja az is, hogy  felhívják a figyelmet nemzeti közösségünk értékeire, a szülőket, pedagógusokat egy közösségbe szólítsák a diákok és iskoláink érdekében.

A galántai Szent István római katolikus plébániatemplom épülete megtelt. Pedagógusok, iskolások, szülők, közéleti szereplők, a kulturális élet ismert személyiségei is helyet foglaltak a padsorokban.

Szetyinszký Veronika, a SZMPSZ Galánta-Vágsellye régió Területi Választmányának elnöke a gyermekkorát Galántán töltő Kodály Zoltán szavaival nyitotta meg a tanévnyitó ünnepséget. “Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának” – idézte a világhírű zenész szavait, majd üdvözölte a jelenlévőket, köztük Hoffmann Rózsa oktatási államtitkárt Magyarországról, Magyarország pozsonyi nagykövetségének képviselőit, a rendezvény további felszólalóit és Galánta polgármesterét, az állami és társadalmi politikai szervezetek képviselőit, az egyetemek és főiskolák tisztségviselőit, az SZMPSZ Országos Választmányának tagjait, a megyei hivatalok  képviselőit, a régió községeinek polgármestereit és oktatási intézményeink vezetőit és a média képviselőit. Tájékoztatott arról is, hogy a rendezvényt a Pátrai Rádió egyenes adásban közvetíti.

Az ünnepi ökumenikus istentiszteletet Józsa Attilának, a galántai Szent István király római katolikus templom esperese, Édes Ákos tiszteletes (Deáki), Erdélyi Pál vágfarkasdi református tiszteletes, valamint Nagy Olivér alsószeli evangélikus lelkész tartották. Ezt követően a “tanévnyitó főszereplői”, az iskolába induló elsősök érkeztek az oltár elé. Az alsószeli, a diószegi, a nagymácsédi, a felsőszeli, a peredi, a taksonyi és a vágai alapiskolások volt óvónőjük kíséretében érkeztek, itt találkoztak leendő tanítójukkal. Az új elsősök kedves kultúrműsort adtak, majd papi áldásban részesültek.

Pék László, az SZMPSZ elnöke szerint leginkább tőlünk függ sorsunk alakulása. „Évtizedek megoldatlanságait cipeljük magunkkal a nemzetiségi oktatásügy területén, ahol addig nem jutottunk el, hogy irányításában részt vegyünk, hogy a korlátozó tényezők megszüntetésével és az oktatási színvonal emelésével megoldást találjunk a magyar iskolák diáklétszám-csökkenésének megállítására. Hivatkozunk hatalomra, törvényekre, időszakok és helyzetek alkalmatlanságára. Ki kell mondanunk azt, ami a lelkünket nyomja és cselekednünk kell elképzeléseink érdekében. Közösségünk jövőjének kedvező alakulása leginkább tőlünk függ. A magyar iskola arról szól, hogy gyermekeink anyanyelvünk, nemzeti kultúránk értékeivel gazdagodnak-e, hogy életükben ez a kultúra fontos szerepet játszik, műveltségük, kötődéseik szerves részévé válik-e?”

Hoffman Rózsa, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára köszönetet mondott azoknak a szülőknek, akik magyar iskolába íratták a gyermekeiket, és ezzel is lehetővé válik számukra, hogy átéljék a magyar nemzethez tartozás gyönyörű sorsszerűségét. Hangsúlyozta, hogy Magyarország mindent megtesz azért, hogy megkönnyítse a felvidéki magyar szülők számára gyermekeik anyanyelvi taníttatását. Meggyőződését fejezte ki, miszerint itt is van „magyar jövő”, magyarnak lenni adottság és küldetés is egyben, ezért is érdemes a szülőföldön anyanyelvi iskolába járatni a gyermekeket. Idézte Deáki András gyimesbükki építőmestert, aki szerint „bármerre élünk, vállalnunk kell önmagunkat”. 

Prokopp Mária művészettörténész “Helyünk Európában” címmel tartotta ünnepi beszédét, melyet Szent István ezeréves hagyatékára épített, arra a műre, melyet ezer éve tisztel egész Európa. “Ezeréves fennmaradásunk lényege: tudni kell megbocsátani!” – mondta. Felidézte nagyjainkat, Balassit, Pázmányt, Hunyadit… életük példa számunkra is, „nincs lehetetlen!” –  ezt tanítja az ezeréves történelmünk is.

“Az első és legfontosabb dolog, hogy legyen bátorságunk elkezdeni. Augusztus utolsó hetében azok a pályakezdők, akiknek sikerült állást kapniuk, már ezt megtették.” – mondta Szetyinszký Veronika. A tanévnyitón a pályakezdő pedagógusokat is köszöntötték, közülük többen a galántai ünnepségre is eljöttek. Hoffman Rózsa és Pék László ajándékkal köszöntötte őket, nevezetesen a Nyitrai  Konstantin  Egyetem Közép- Európai Tanulmányok Karán diplomát szerzett Bartalos Enikőt (Dunaszerdahely, Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola), Hoferik  Gabriellát (Nagymegyer), Kulcsár Barbarát (Nagyudvarnokról,  a Dunaszerdahelyi Magán Szabadidőközpontban kapott állást), Németh Évát (Csicsóról, a Jókai Gregorovits Magyar Tannyelvű Alapiskolában fog tanítani), Pákozdi Anitát (Izsáról,  aGútai Corvin Mátyás  Alapiskolában helyezkedett el), Király Beátát (Feketenyékről, a vágai alapiskolában tanít majd) és a Selye János Egyetemen végzett Németh Krisztinát (Alistál). A pályakezdő pedagógusok számára Valacsai Ilona nyugalmazott iskolaigazgató mondott útravalót. “Jól tudjuk, olyanná lesz a jövendő, amilyenné a gyermekeinket neveljük. Ez viszont az iskola és a család közös munkája. Együttes erővel kérhetjük, hogy mindenki a saját őrhelyén munkálkodjék. Élni kell életünket azon a földdarabon, ahová születtünk” – mondta.

Szanyi Mária, az SZMPSZ Területi Választmányának alelnöke ismertette  a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének üzenetét az szlovákiai magyar iskolákba, a magyar szülőkhöz és magyar közösségeinkhez. „A magyarságra nevelés nem magyarkodás, hanem szent kötelesség. Ennek jegyében működjön országunk minden magyar tannyelvű iskolája és osztályközössége. Iskoláinkat csak a minőségi pedagógiai munka és a nemzeti értékek mély bevésődése tarthatja meg, amely által gyermekeink eligazodási pontokat kapnak, megtartó erőt kultúránk, hagyományaink, és elődeink példamutatásai által” – áll az üzenetben.

Az ünnepélyes tanévnyitó társzervezői az Óvodapedagógusok Szakmai Társulása, a galántai Kodály Zoltán Gimnázium és a galántai és környékbeli magyar alapiskolák és óvodák voltak. Az ünnepségen közreműködött a Galántai Kodály Zoltán Alapiskola énekkara  Balogh Csaba karnagy vezetésével, a Galántai Kodály Zoltán Gimnázium énekkara Varga Denisza, karvezetővel, és Ternóczky István, orgonaművész, a Szent István király római katolikus templom kántora.  A rendezvény végén felcsendült a Himnusz és a Boldogasszony anyánk is. A templomban tartott ünnepség után a tanévnyitó résztvevői a galántai magyar gimnáziumban folytattak kötetlen beszélgetést.

Képgalériánk itt tekinthető meg.

ON, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”35419,35405,35404″}