36163

 Az idei esztendő két rendkívüli eseménnyel is beírta magát a felvidéki magyarság szívébe: a zoboraljai Alsóbodokon Esterházy János keresztutat, a keleti Restén a Rózsafüzér Királynője tiszteletére templomot építettek.

Esterházy János szülőföldjén felszentelték a vértanú gróf emlékére emelt keresztutat, melynek különlegessége, hogy a stációkat a mártír feljegyzései alapján alakították ki. /A vértanú imakönyvében talált beírások párhuzamot vonnak Krisztus golgotai szenvedései és saját mártíromsága között, s ezek alapján állította össze Molnár Imre jeles Esterházy-kutatónk ezt a megdöbbentő, akácfából faragott sors ábrázolást./
Nem sokkal később, október hatodikán, Kassa és Szepsi térségében, egy nem egészen négyszáz lelkes faluban templomot szenteltek nemzetünk oltalmazója, a Rózsafüzér Királynője tiszteletére. A helyiek már 1928-ban elkezdték egy istenháza építését, de hiába voltak a nagylelkű adományok, a párszáz hívő nem tudta előteremteni az építés befejezéséhez szükséges pénzt. Abban a templomocskában hazulról vitt székeken ültek a hívek,s nem sikerült teljesen felfalazni a tornyot sem. A falu kicsi ugyan, de lakóinak nagy a hite. 2003-ban Rozsnyón járt II.János Pál pápa, s a szentatya megszentelte az építendő új restei templom alapkövét. És kilenc évvel később, több száz, nem csak helyi hívő csodálhatta meg a szinte tündöklő építményt, amely Makovecz Imre egyik kassai tanítványa, Friedmann László terve alapján készült, belső terét pedig hazai képzőművészünk, Szabó Ottó alakította ki a gyönyörűen megfestett keresztút képeivel együtt.
A templom „megteremtéséből”egy sor Kárpát-honi szakember vette ki a részét, az pedig, hogy ez a minden keresztény számára örömöt szerző istenháza a csaknem évszázadnyi vágyakozásból valósággá vált, a restei Bodnár-testvérek, Ferenc és Lajos fáradhatatlan igyekezetének gyümölcse elsősorban, mondják a helyiek. A karcsú torony mintha felkiáltójel lenne, hogy figyelmeztessen: vigyázó szemetek a Boldogasszonyra vessétek, mert közeledik a rendelt idő, hogy sorsotokat végre magatok alakíthassátok…
Jelnek is felfogható: a szép restei templom éppen abban az esztendőben nyitja meg imádságos terét, amelyben a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom megalakult! /Tavasz óta zarándoklatokon kérik magyar és nem magyar hívek a Szűzanyát, segítsen a budai hegyekben, Budapest határában felépíteni a Szent Anna-réti, Világ Királynője Engesztelő Kápolnát./ Felemelő lenne, ha Reste nagyban hozzájárulna a keleti végeken élő magyarok és nem magyarok imái erejének növeléséhez,hogy ők is részesei lehessenek a Kárpát-medencére kiterjedő mozgalomnak. A magyarság ismét élet-halál harcot vív fennmaradásáért és szabadságáért. A felemelkedés elképzelhetetlen égi segítség nélkül. Meg kell térnünk, meg kell világosodnunk. Nem pusztulunk, csak tisztulunk.
Batta György, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”35928,35849,34944,34881″}