36242

 Gútán október 25-én a gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, a komáromi Jókai Közművelődési és Múzeumi Egyesület, Nagy János szobrászművész, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara, a komáromi Selye János Gimnázium és a Szlovákiai Bencés Rend lettek a díjázottak, akiknek Csáky Pál írt méltatást.

Csáky Pál az 1956-os mosonmagyaróvári sortűz halászi áldozatainak emlékére emelt emlékmű avatására utazott, így a laudációt Szigeti László, az MKP alalenöke tolmácsolta:

„A szervezőkkel való egyeztetés alapján nekem itt két feladatom van. Az első: tisztelettel szeretném megköszönni a Magyar Művészetért Alapítvány figyelmét és bölcs döntését. Nagyon fontos, amit az elnök úr és munkatársai tesznek: felmutatják az arra érdemes személyiségeket és intézményeket, rájuk irányítják a közösség figyelmét. Ez a tevékenység szétzilált 21. századi világunkban egy misszió fontosságával és erejével bír.
Nagyon fontos az is, hogy az Alapítvány tevékenysége nem korlátozódik Magyarország területére, hanem számba veszi a Magyarország határain kívül élő magyarok munkáját, alkotásait, tevékenységét. Köszönet érte, Isten tartson meg Titeket erőben és egészségben, hogy ezt a nemes tevékenységet tovább tudjátok folytatni.
A második feladatom: tisztelettel és szeretettel szeretnék gratulálni a díjazottaknak. Szeretném nyilvánosan is elmondani, hogy az adományozók többek közt velem is egyeztették javaslatukat, s én örömmel mondtam igent mind a hat jelöltre. Szeretném egy mondattal mindnyájukat köszönteni, s hangsúlyozom, hogy a sorrend nem minősítést jelent – erre nekem semmi jogom -, hanem mindannyiuk előtt egyenrangú tisztelettel hajtok fejet.
Nagy János szobrászművésszel, régi barátommal kezdeném. Soha nem titkoltam véleményemet, most is megismétlem: a legnagyobb élő magyar szobrászművésznek tartom őt. Mostoha körülmények között tudott olyan alkotásokat létrehozni, amelyek belső dinamikája és a világon egyedi magyar látásmódja megismételhetetlen, felemelő és örökérvényű. Kedves János, szeretettel gratulálok a kitüntetéshez.
A nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara – jogelődje tevékenységét is beleértve – évtizedek óta nélkülözhetetlenül fontos tevékenységet fejt ki a szlovákiai magyar értelmiség képzése terén. Elismerés és köszönet illeti őket ezért, tisztelt dékán úr, kedves Attila, sok sikert kívánunk a jövő kihívásainak sikeres kezeléséhez is.
Komárom nem csak a magyar történelemben, de a magyar szellemtörténetben is pillér és fogalom. Nem csak Klapka és 1849, de Jókai, Lehár és más neves szülöttei is fontossá és naggyá tették. A Jókai Közművelődési és Múzeumi Egyesület tevékenységével rendkívül hasznos szolgálatot teljesít, adjon az Úr erőt és elszántságot fontos küldetése folytatásához.
A Selye János Gimnázium szellemi építkezésünk egyik bástyája évtizedek óta. Mondanám, hogy a felvidéki magyar értelmiség jelentős része került ki ebből az intézményből, s az állításom igaz is volna. Azért mondom ki azonban nagyon visszafogottan az előbbi mondatot, mert nem szeretném, ha bárki is részrehajlással gyanúsítana meg – tekintettel arra, hogy az én három lányom is ebben a gimnáziumban érettségizett. Szeretném tehát hangsúlyozni, hogy a személyes érintettségtől függetlenül eme intézmény tevékenysége fontos, tiszteletreméltó és példaként kiemelendő. A nagy elődök útján haladva kell tovább folytatnia fontos tevékenységét.
A Szlovákiai Magyar Bencés Rend helyzete mint csöppben a tenger, mutatja az összmagyarság sorsát a huszadik században. Tevékenységük, jelenlétük a felvidéki magyar glóbuszon nélkülözhetetlen. Az Úr kegyelmét és segedelmét kérjük jövőbeli küldetésük teljesítéséhez is.
S a házigazda, a Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola. Lent, a bejáratnál egy emléktábla bizonyítja, hogy kapcsolatunk nem néhány hetes. S mivel még nem vagyok teljesen szenilis, pontosan emlékszem minden olyan mérföldkőre, amely eme intézmény megszületéséhez vezetett. Nos, a legnagyobb visszafogottsággal az alábbiakat szeretném elmondani: ha a szlovákiai magyar társadalomnak lenne még húsz (!) Szokol Dezsője, akkor nem kellene félnünk a jövőtől. Hihetetlen szakadékok fölött egyensúlyozott át ez az intézmény, sorsa és sikere példaértékűek. Ők is megérdemlik az elismerést, s azt a kitüntetést is, hogy a mai rendezvény itt valósul meg.
Kedves barátaim, a jövő útjai nyitottak. Mai találkozónkkal is azt üzenjük mindenkinek, hogy elkötelezettek vagyunk a továbbhaladásra a magyar jövő és a magyar esélyek útján” – írta Csáky Pál.

Az ünnepségen Szvrcsek Anita szavalt, Lázók Eduárt, agútai magániskola diákja hegedült, majd Zsapka Attila és Sipos Dávid megzenésített verseket adtak elő.
A díjátadás után Gyergyádesz László, a kecskeméti zománcműhely vezetője nyitotta meg az iskolában oktató képzőművészek és a tanulók munkájából összeválogatott kiállítást.
Az Ex-Libris Díj a Magyar Művészetért Díjrendszerbe tartozik. A Magyar Művészetért Díjat 1987-ben alapították. Idén 25 éves. Azóta kb. 320 művész részesült benne, valamennyien művészi ágból. Az elmúlt több mint egy évtizedben a Herendi Porcelánmanufaktúrával közösen további 12 díjat – történelmi, kultúrtörténeti díjakat – alapítottak. Így vált díjrendszerré a világ magyarsága számára, s azon külföldi művészek elismerésére is, akik hazájukban sokat tesznek a magyar művészetért. A Magyar Művészetért Díjrendszer egyben egy privát-közösségi együttes is, művészek, mecénások, szponzorok baráti közössége, mely csakis a saját erejére támaszkodik. 2001-től folyamatosan hoztak létre új díjakat (Színész-díj, Árpád-díj, Petőfi-díj, Bartók-emlékdíj, Ex Libris Díj stb., összesen mintegy 1000 díjazott javára.

Az Ex Libris Díjat 8 önálló regionális kuratórium (Délvidék, Kárpátalja, Felvidék, Partium, Közép-Erdély, Székelyföld, Magyarság a világban, Magyarország) döntései alapján adományozzák. A három év alatt 125-öt adtak át. „A különféle díjak átadása feladatot jelent, s megvan a célja, hiszen akik kapják, elismerést jelent és további munkájuk, életútjuk gazdagítását, eddigi tevékenységük fokozását, ösztönzését segíti. A nemzeti hovatartozás, a múltban és jelenben végzett munkájuk megbecsülésére szolgál” – mondja Gubcsi Lajos a kuratórium elnöke. Hozzátette: „A díjakat összességében mindenki ugyanazért kapja, mert oszlopa a magyar kultúrának, a hagyományokból táplálkozó nemzeti szellemnek, amelyet nem csak ápol, megvéd, hanem épít, alkot is. Ez akár ars poeticánk rövid összefoglalása. S ebben mi úgy járunk el, hogy e téren nincs kicsi és nagy, e téren magyar van nemes eszmével. Ki-ki a maga világában legyen nagy!” – tette hozzá Gubcsi Lajos.

A Pozsonyi Casinóban november 15-én kerül sor a díjátadásra. Itt Nagy József grafikus, a pozsonyi Comenius Egyetem magyar tanszéke, a Pozsonyi Casino, a dunaszerdahelyi Pázmaneum Polgári Társulás és a pozsonyi József Attila Ifjúsági Klub lesznek az Ex-Libris Díj kitüntettjei. A Petőfi-díjat a pozsonyi Duna utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium kapja.
Kassán 2013. februárjában Balassa Zoltán történészt, a kassai CSEMADOK szervezetét és a Márai Sándor Gimnáziumot jutalmazzák majd az Ex-Libris Díjjal, ahol a Színész- és Rákóczi fejedelem-díjak átadására is sor kerül. A közeli időben a Színész Díjat Fabó Tibor a komáromi Jókai Színház színésze is megkapja – tájékoztat Gubcsi Lajos honlapján.

Felvidék.ma