35917

 Az autonómiamodellek és az Európai Unióban megvalósított autonómiaformák bemutatása után a szlovákiai kisebbségek jogigényeit, önigazgatási lehetőségeit is tartalmazó vitaanyagot közöl az Önkormányzati Szemle frissen megjelent száma.

Lapunk kiadója, a Pro Civis Polgári Társulás felmérést készített arról, miként használják a dél-szlovákiai önkormányzatok korunk legkorszerűbb kommunikációs eszközét, az internetet a lakossággal való kapcsolattartásban. A felmérés eredményeinek értékelésével és táblázatokba foglalt számszerű összegzésének ismertetésével indul az Önkormányzati Szemle idei, 3. száma. Az eredmények elemzése során kénytelenek voltunk megállapítani, hogy nem szívderítő a helyzet ezen a téren sem: a vizsgált 511 város és falu közül csak 432 településnek van honlapja, magyar nyelven a legszűkebben értelmezett alapinformációkat is mindössze 179 honlapon találtunk. Ennél is döbbenetesebb a helyzet a polgároknak nyújtott szolgáltatások terén. A 432 működő honlap közül mindössze 253 tartalmazott önkormányzati (általános érvényű) rendeletet, de magyar nyelvűeket csak kettő. Különböző formanyomtatványok és űrlapok 120 honlapra kerültek fel, magyar nyelvűeket négy tartalmaz. Pedig az önkormányzati honlapokon a magyar nyelv használatát semmilyen jogszabály nem korlátozza. (A kutatás eredményei és értékelése megtalálható a www.onkormanyzas.sk honlapon a „Dokumentumok” rovatban.)
Régióinkba is ellátogatott a lap szerkesztősége, ezúttal Nagymegyer, Gúta, Párkány, Tornalja és Nagykapos kisvárosaink történéseit, múltját, jelenét és perspektíváit mutatjuk be és elemezzük a polgármesterek segítségével.
Az Önkormányzati Szemle idei 3. száma azonban kiemelten anyanyelv-használati lehetőségeinket mutatja be jogászi elemzés segítségével, illetve közzé tesszük a kisebbségi nyelvhasználati törvény teljes szövegét magyar nyelven, a hozzá kapcsolódó kormányrendeletet, valamint a kormányrendelet részeként elfogadott, a magyar nyelven is használható helységnevek listáját. És bekapcsolódunk abba a vitába is, amelyet a Fórum Intézet Jogsegélyszolgálata kezdeményezett arról, milyen is legyen a szlovákiai kisebbségek jogállását szabályozó törvény és annak alapelvei. A vitára bocsátott összes dokumentum megtalálható tehát az Önkormányzati Szemle legújabb kiadásában, miközben a vitázni szándékozók azt is megtudhatják, észrevételeiket, megjegyzéseiket igényelt jogállásunkról hová küldhetik el klasszikus vagy elektronikus postán.

Felvidék.ma