35949

2005 és 2011 között kb. 634 millió euróhoz jutott az államkassza a szerencsejátékokból és hazárdjátékokból. A bevételekből közhasznú szolgáltatásokat finanszíroztak, s az eddigi források mértékének megtartása érdekében most újabb szigorítás készül.

Míg Magyarországon sürgősséggel fogadtak el olyan törvényt, amely csak a kaszinókban engedélyezi a nyerőgépek üzemeltetését, s ezzel lényegében kitiltja a községekből és városokból a játéktermeket is, Szlovákia épp az ellenkező irányba mozdul el. Lazít a feltételeken, csak az engedélyezés költségeit emeli. Részben marad hát az eddigi szabályozás. Tehát: bármely településen lehet majd nyerőgépeket üzemeltetni önálló játékteremben, ahol azonban vendéglői szolgáltatások nem nyújthatók. A 2005-ös törvénymódosításkor ugyan az előterjesztő elképzelése az volt, hogy kizárólag kaszinókban lehessen nyerőgépeket működtetni – így ki lehessen zárni, hogy a szociális segélyek tetemes része a félkarú rablók gyomrában kössön ki –, a törvény-előkészítési és törvényhozási folyamatban a szigort jócskán enyhítették. Most ez az enyhébb változat tovább enyhül. A parlament asztalán fekvő kormányjavaslat szerint: „a játékterem vagy teremegyüttes építészetileg összefüggő és átjárhatóvá tett helyiségcsoport, amely speciálisan van felszerelve és berendezve hazárdjátékok játszására, és benne főként a játékosok által működtetett nyerőgépek, videojátékok és műszaki berendezések találhatók; a játékterem építészetileg le van választva a többi helyiségről, önálló és zárható bejárata van“. A módosítás azt jelenti, hogy most már egy kocsma, kultúrház stb. építészetileg leválasztott, külön bejárattal ellátott része is játékteremmé változhat.

A „vasszigor” jeleként viszont egyetlen nyerőgépet (1 darabot) üzemeltetni a jövő évtől nem lehet majd. Legalább két félkarúnak (vagy többnek) kell lennie a játékteremben, játéktermen kívül viszont csak legfeljebb két nyerőgép vagy on-line játék üzemeltethető, amitől az előterjesztő azt várja, hogy jelentősen megfogyatkozik a nyerőgépek száma az országban. Főként a sűrűn lakott területeken, az iskolák környékén, hogy a fiatalkorúakat jobban óvják e káros szenvedélytől…
A községnek évente véleményeznie kell a játékterem (nyerőgépek) működtetését a településen, amiért külön illetéket kell fizetni. Az egyéb illetékek is nőnek (fél százalékos emelés következik). Szigorodnak az illeték- és adófizetési feltételek, hogy a nyereséget ne lehessen adózás nélkül elsíbolni; kültéri reklámfelületen vagy a teremben nem lehet majd hirdetni, mennyi pénz van egy-egy „bankban”, és hogy a játékszenvedély elleni harc is le legyen tudva: minden teremben és nyerőgépnél ki kell függeszteni azt a telefonszámot, amelyen a gambler orvosi segítséget kérhet szenvedélye gyógyításához. A kormány szerint a megelőzés fontos eszköze lesz, hogy a játékteremben állandó felügyelet kell majd fenntartani, mégpedig legális munkaviszonyban, és a „felügyelő” a nyitvatartási időben köteles lesz a helyszínen tartózkodni.

Jelenleg minden községnek jogában áll saját területén önkormányzati rendelettel megtiltani a nyerőgépek üzemeltetését. A jövőben csak helyi népszavazással tiltható majd be a „kisipari” hazardírozás.
Persze nem véletlen, hogy a törvénymódosítás ilyen irányt vett. Fő célja, hogy több pénz kerüljön az államkasszába és községi költségvetésekbe. S az már csak hab a tortán, hogy a magát szociáldemokratának mondó kormány az indoklásban azt is leszögezi: a lakosság anyagi helyzetére nem lesz kihatással az intézkedés, nem fogja növelni a szociális leszakadást, s egyedül a vállalkozói környezetre gyakorol majd negatív hatásokat.
Röpke néhány év – no meg a válság okozta pénzszűke – elég ahhoz, hogy a kormánypárt elfelejtse, a legutóbbi szigorításkor maga is azt állította: a segélyeken tengődő munkanélküliek érdekében kell gátat vetni a félkarúzásnak, hogy a segélyek a létfenntartásra, a gyermekek iskoláztatására legyenek fordítva, ne szerencsejátékokra.
A törvényjavaslattal a szerencsejáték-ipar szereplőin kívül a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása, valamint az SZK Legfőbb Ügyészsége nem ért egyet.

-ngyr-, Felvidék.ma