36696

Dr. Havasi János, az MTVA határon túli kapcsolatok különmegbízottja a határon túli médiastratégiájáról tartott előadást Kassán. Az előadás a Kassai Figyelő 10. születésnapjára rendezett ünnepi konferencián hangzott el.

Dr. Havasi János a magyarországi kollégák szeretetteljes üdvözletét hozta és azt a kívánságot, hogy a lap még sokáig éljen. Az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) jelenleg átmeneti korszakát éli. A cél, hogy egy egységes médiavállalat jöjjön létre. A kormány és parlament szerint, ami magyar kultúra, közélet, az egységet alkot határoktól függetlenül. A gazdasági erőtért csak egységesen szabad kezelni. A Kárpát-medence természetes egység, a magyar nemzet jelentős része tölti ki. Miért ne legen tehát egységes tömegtájékoztatás is? A Duna tévé megtörte a monopóliumot és fordulópontot jelentett. A józan kollégák teljes mellszélességgel támogatják, hogy teljesen mindegy, hogy honnan érkezik a hír, ha hírértéke van. Határok nélkül kell beszámolni a zajló eseményekről. Meg kell szüntetni a műsorok gettósítását.
Nemrégiben Esztergomban tanácskoztak a Kárpát-medence-i tudósítók krémjével. Tartották bennük a lelket, hogy higgyék el, minden ajtó nyitva áll. Nem holnap, nem azonos feltételek mellett. Egy végvárrendszert kívánnak kiépíteni, melyet a médiaműhelyek láncolata képez. A Felvidéken stratégiai szerződést kötnek a szlovákiai magyar televíziósokkal. Legalább három városban optikai szálon kívánják szállítani a híreket. Ez gyors átvitelt biztosít, így a környéken élő politikusok, szakemberek, lelkészek, vagy személyek, akiknek mondanivalójuk van beülhetnek a stúdióba és egy élő vitaműsor résztvevői lehetnek. A távolság ne legyen szempont. Ennek a rendszernek egy éven belül működnie kell. Nem mellékes, hogy kellő honorálásban részesüljenek. Ez a terület felértékelődött, nagy jövő előtt áll. Lesz internetes honlapjuk. Nagyjából 10 nap múlva minden fontos információnak helyet adnak. Ez a Kárpát-medence-i szellemi műhelynek és kohónak a megtestesülése internetes formában.
A Duna World csatorna (Erdélyben Duna-völgynek hívják!) az egész világon fogható. Az ismétlő csatornát megszínezve ablakot nyitnak a külhoni magazin-műsoroknak. Itt fogják világgá kürtölni a határon túli eseményeket. Azt gondolják, egy médiapalettán egy kistelepülés életébe való bepillantás is közérdeklődésre tarthat számot. Mi történik a Kárpát-medence régióiban?
Kubínyi előadásához kapcsolódva közölte, akkor kerek a világ, amikor a közmédia-szolgáltatás a határon túli magyarság műsorai mellett, a magyarországi nemzetiségek műsorainak is helyet ad.
Föl kell karolni egy korábbi kezdeményezést, amikor közös magazin-műsorokat készítettek kisebbségi kollégákkal és azáltal egy hihetetlenül érdekes és teljes kép kezdet kialakulni. Számos kapcsolódási pont létezik. Hogy csak néhányat említsünk. Az identitás kérdése. A névválasztásé. Erdély közjogi helyzete. Nézzük meg, mit tanítunk a középiskolai tankönyveinkben. Ma már sokan Rákosit összekeverik Kossuth Lajossal, de más nemzetek nagyjairól tudnának-e beszélni? Peter Kubínyi azt mondta, az emberek attól félnek, amit nem ismernek. Hihetetlen módon azokat sem ismerjük, akikkel közvetlenül kapcsolatban állunk. Könnyebb sztereotípiával élni, mint megismerni. Vagy nem is akarjuk megismerni. Nem kell egyetérteni. De pusztán csak kíváncsiságból, egyre több kérdést adhatunk föl.
Két kereskedelmi televízió zúdult ránk, ami jelentős mértékben torzította el a médiastruktúrát és az emberek ízlését. Komoly gond az M1-es csatorna nyíltan vállalt bulvárosodása, aminek komoly veszélyei vannak. Olyan magas ingerküszöböt indukált, hogy a nézettséget talán nyilvános kivégzéssel lehetne csak emelni. Ebbe a versenybe nem szabad beszállni. A hétköznapi témákban meg kell látni a velünk élő közösségek gondjait. A legszélsőségesebb véleményeket is ki kell beszélni. Mert ezekről a kocsmákban van szó, máskülönben agyonhallgatják őket.
Összegezve médiastratégiánkat – mondotta végezetül -, azokat a kerítéseket és az öncenzúra sáncait kell lebontani a fejekben, amelyek az elmúlt évtizedekben kialakultak. Mindig eggyel több kérdést kell föltennünk odahaza, határon túl és a nagyvilágban, mint amivel illendő ma egy cikket befejezni. Van tennivaló egymás megismerése területén!

Balassa Zoltán, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”36633,36584,36563,36561″}