36410

 A felnövekvő nemzedék egészség-magatartásának formálása, a jövő egészséges felnőtt társadalmának nevelése stratégiai fontosságú feladat, s ebben óriási rész hárul az iskolákra.

Az egészséges életmód és magatartásformák (a dohányzás mérséklése, az egészséges táplálkozás, a kulturált ivási szokások elterjedése, a drogprogram megvalósítása, a stressz tudatos feldolgozása, a szabadidősport feltételeinek biztosítása) kialakítását már iskoláskorban el kell kezdeni, és az oktatás valamennyi szintjén érvényesíteni kell.

A szentpéteri Kossányi József Magyar Tannyelvű Alapiskolában októberben nyolcadik alkalommal szervezték meg az egészséges életmód hetét. Fekeč Péter, az iskola pedagógusa a rendezvényről elmondta, fő céljuk az volt, hogy tanulóiknak, rajtuk keresztül pedig szüleiknek és pedagógusaiknak is bemutassanak egy újszerű szemléletet saját életvitelükre, legfőképpen az egészséges táplálkozásra. A tanulókat különféle tevékenységek és versenyek által az egészséges életmód megismerésére és kipróbálására vezették, ha csak egy héten át is.
Az első napon a felső tagozatos tanulóknak, szülőknek és a pedagógusoknak Farkas Zsolt, garamkövesdi lelkiatya, a Jópásztor Alapítvány elnöke tartotta meg előadását. Az előadó fontosnak tartotta elmondani, hogy nagy felelősség hárul az ifjúsági csoportokra a keresztény életvitel és az egészséges nemzetszeretet területén. Az egészséges öntudatot kell kialakítani a fiatalokban. Felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy a média sok esetben mellékvágányra terelik a fiatalokat és nem az alapvető erkölcs és keresztény értékrendek fontosságát hangsúlyozzák ki. Több esetben a fiatalok szélsőjobboldali mozgalmakban keresnek menedéket, ahol a szervezetek vezetői kihasználják a védtelen ifjakat. Zsolt atya kihangsúlyozta, hogy meg kell különböztetnünk az extrém nacionalizmust a nacionalizmustól is, hiszen a szó eredeti értelmében a nacionalizmus nem rossz, amíg a szélsőségek felé nem fordul. Sokszor a fiatalok boldogságpótló szerekhez nyúlnak, ilyen a drog és az alkohol is. Sok esetben hiányzik a fiatalok életéből a szeretet és a közösség, ezért az ifjúsággal foglalkozó szervezeteknek ilyen alternatívákat kell felállítaniuk. A modern korban sokan összekeverik a szabadságot a szabados életmóddal is, amely a közerkölcs és a keresztény szellemiség elhagyásához vezethet. Az előadó kiemelte az oktatás szerepét is a helyes nemzeti értékek nevelésének szempontjából.
Ezt követte dr. Molnár Ferenc, a Területi Közegészségügyi Hivatal komáromi részlegének vezető orvosa (pszichiáter, táplálkozási szakember) érdekes és hasznos előadása az egészséges életmódról. Az elhangzottakat nagy érdeklődés övezte, hisz napjaink egyik népbetegsége a túltápláltság és az egészségtelen életvitel. A helyes táplálkozási szokásokat, az egészséges életmód elemeit tanulni kell! Ennek elsajátításában a családi minta a legfontosabb, de az iskola szerepe is jelentős. A pedagógusok ez irányú egységes fellépése példaértékűvé válhat.
Másnap Zumbával – mozgasd meg magad a tornateremben – ért véget a második nap. Szerdán került sor saláták készítésére gyümölcsből vagy zöldségből az iskola ebédlőjében.
A negyedik nap ingyenes rizikófaktor felméréssel és orvosi szaktanács adással indult a felnőttek részére A következő mutatók megállapítását kínálták:antropometriai: derék- és csípőméret, biokémiai – hajszálérből származó vérmintából végezve (ujjbegyszúrás): koleszterin-, HDL-koleszterin-, triglicerid- és glükózszint, vérnyomás, fiziológiás: családi anamnézis (kórelőzmény), személyi anamnézis, étkezési szokások, mozgási aktivitás szin.
A Komáromi Területi Közegészségügyi Hivatal Egészségvédelmi és Egészségfejlesztési Tanácsadó Központja a rizikófaktor felmérést és orvosi szaktanácsadást elsősorban a szív és érrendszeri megbetegedések kockázati tényezőinek csökkentése céljából végezte.
Utána bio élelmiszerek és máz-bemutatóra és kóstolásra került sor az iskola folyosóján. Az aszfaltrajzolás után a versenyek kiértékelésére, majd a rendőrség képviselőjének előadására került sor.
Pénteken egészséges ajándék készítésével (a szülők részére) és kézműves foglalkozással zárult az egészséges életmód hete.
Bukovszky János, az iskola igazgatója így értékelte a rendezvényt: „Öröm számunkra, hogy évről évre nő az érdeklődők száma. Egyre színvonalasabb feladatokat sikeresen sajátítanak és készítenek el a tanulók. Az egészség megköveteli egyrészt az ember alapvető érzelmi, táplálkozási, egészségügyi és társadalmi szükségleteinek kielégítését, másrészt a szüntelen alkalmazkodást az állandó változásban lévő környezethez. Az egészséges fiatal generáció felnevelése az egyén, a család és az egész nemzet közös érdeke. Közös cselekvéssel meg kell tanítani a fiatalokat arra, hogy az egészség választható érték: nemcsak a betegség hiánya, hanem teljes testi-lelki és szociális jólét, biztonság. Egészségnevelési programunk célja, hogy a tanulók helyes értékrendet alakítsanak ki, ismerjék meg az egészséges életmód legfontosabb szabályait, legyenek tisztában az egészséges táplálkozás fontosságával, tartsák szem előtt a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatását, ismerjék meg a drog, az alkohol és a dohányzás egészségkárosító hatását. Bizonyított tény, hogy minél korábban találkoznak a diákok az egészséges életmód (helyes táplálkozás, rendszeres testmozgás stb.) alapjaival, annál egészségesebben kerülhetnek ki az iskolapadból. Nagyon fontos tehát, hogy a tanulóifjúság időben ismerje fel az egészség értékjellegét, hiszen ebben az életkorban még érdemi hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre. Ez pedig nagyban meghatározza az életmódjukat, szokásaikat – végső soron az életideálokat, a preferenciák kialakulását.

Miriák Ferenc, Felvidék.ma