36570

Nagy József 1926-ban született Pozsonypüspökin. Nagy József életművének felmérése valóban összetett feladat, ugyanis ötven éve nem igen telt el nap, hogy az alkotó ne nyúlt volna ceruzához, ecsethez. Ma Pozsonyban átveheti az Ex Libris Díjat.

Tanulmányait a pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán végezte 1953-1959 között. Neves professzorai Vincent Hložník és Orest Dubay nagyszerű művészeti indíttatást jelentettek számára a több mint öt évtizedes képzőművészeti pályáján.
Nagy József 1959-1968 között a Dolgozó Nő c. hetilap illusztrátora, 1959 óta a Pedagógiai Könyvkiadó Magyar Osztályának külső munkatársa, aki napjainkig több mint 40 tankönyvet illusztrált. Műveit és illusztrációit közölte az Új Szó, a Hét, az Irodalmi Szemle, ma is az Egyházi Kiadó és a Remény c. folyóirat munkatársa. A művész jóformán pályája indulása óta szabadfoglalkozású képzőművész, szülőhelyét, Pozsonypüspökit soha nem hagyta el, s habár családjával szerény körülmények között is élt, ez biztosította számára a tökéletes művészi szabadságot. A korábbi vörös rezsim sem jelentett gátat számára abban, hogy a tiltások ellenére is a szakrális művészetet is művelje, s tartsa a földalatti kapcsolatait a papsággal. Számos Keresztút, s hasonló témakörű grafikája, festménye díszítette, s ma is díszíti (Boldogfa, Ipolybalog, Szinyér, Gymes és másutt) mind az anyaországi, mind viszont a hazai templomainkat.
Művei számos csoportos kiállításon szerepeltek úgy a felvidéki városokban, mint a Szlovák Képzőművészek Szövetségének kiállításain belföldön és külföldön. Nagy József jelenleg is aktív tagja a többi szaktestület mellett a Pozsonyi Műtermek szabad művészeti társulásnak, s hivatása iránti alázata, józan, erkölcsös életmódja ma is példaképe lehet számos fiatalabb pályatársának.
Nagy József életművének felmérése valóban összetett feladat, ugyanis ötven éve nem igen telt el nap, hogy az alkotó ne nyúlt volna ceruzához, ecsethez. Természetesen ezek között számos egyszerű grafikai munkák – meghívók, helyi szintű plakátok stb. – is találhatók.
A másik szolgálat, az egyházi kommunitás szolgálata. Katechizmusokat, imakönyveket illusztrált, egyházi naptárakat tervezett. A templomokba szánt alkotásai – sgraffitók, oltárképek – tartalmilag is, formailag is új módon közelítik meg az ősi, vallási történéseket – alkalmazkodva a hagyományos vagy a modern kegyhelyi miliőhöz.
Míg Nagy József szabad grafikája pályája első időszakában bőven merített az illusztrációs rajz technikai lehetőségeiből, gondoljunk csak a csallóközi mondák illusztratív ábrázolásmódjára, érett művészként már szabadosabban alkalmazta azt a hatalmas grafikai tudást, amelynek elsajátítása elején ott állt Hložník professzor, a grafika virtuóza. Az 1998 óta, a Pozsonyi Műtermek alkotócsoport által rendezett tárlatokon – tagként – rendszeresen részt vevő Nagy József grafikai anyaga valóban a modern grafika tükre. A művész idős kora ellenére is olyan brilliáns, korszerű grafikai, ábrázolási módokat alkalmaz, amely – csakis a folyamatos munka, kísérletezés eredményeként jöhet létre. Például a hetvenkét darabból álló, Angyalok sorozat, mind az ábárzolásmódban mind a technikai megoldások terén – a legmagasabb művészi szintet érinti.
Szintén figyelmet érdemelnek Nagy József szőnyegtervei, s ezek sajátkezű kiszövése. Míg korábbi grafikái többségükben a fekete-fehér kontraszt-hatásra épültek, addig kartonra vitt szőnyegtervei izgalmas, ám valóban kultivált színparadicsomban jelentek és jelennek meg. A farkaskaland, A szántó, A vízöntő című gobelintervei szintén a magas szintű komponáló képesség, a briliáns grafikai tudás jelképei.
Kalita Gábor, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”36551,28622,36554,31543″}