36784

Az ARRA akadémiai ügynökség közzétette a szlovákiai egyetemek listáját. Összesen 109 szlovákiai felsőoktatási intézményt értékeltek.

Az ügynökség a felsőoktatási intézmények értékelésénél a “standard” felsőoktatási mutatók mellett figyelembe veszi azt is, hogy a friss diplomások milyen arányban jutottak álláshoz, illetve kényszerültek a munkanélküliek sorsára. Az ARRA nyolcadik alkalommal készítette el a “felsőoktatási minőségi listáját”.  A lista élén az Állatorvosi Egyetem áll, a Szlovák Műszaki Egyetem Vegyészkara és a Komensky Egyetem Orvosi Kara állnak.

Ivan Ostrovský, az ügynökség képviselője sajtótájékoztatóján elmondta, Szlovákiában az orvosi egyetemek a legsikeresebbek a külföldi hallgatók aránya alapján. Olyan orvosi egyetem is van, ahol a hallgatók 25 százaléka külföldi.
Az ARRA szerint az egyetemi kutatások 90 százaléka négy egyetemen valósul meg, ezek a pozsonyi Komensky Egyetem, a kassai Šafarik Egyetem, illetve a pozsonyi és kassai székhelyű műszaki egyetemek. Még további négy Szlovákia egyetemen folyik megfelelő minőségű kutatási munka, mégpedig a Kassai Állatorvosi Egyetemen, a Zsolnai Egyetemen, a Zólyomi Műszaki Egyetemen és a Nyitrai Mezőgazdasági Egyetemen. A többi egyetem rendkívül alacsony mértékben vesz részt a kutatói munkákban, és az ARRA szerint ezért jóval alacsonyabb a végzős hallgatók alkalmazottsága is. Az egyetemi hallgatók körében az ARRA felmérése szerint 4,5 százalékos a munkanélküliség. Az alkalmazottság területén a legjobb eredményeket a pozsonyi műszaki egyetem éri el. Az AARA azonban azt nem vizsgálta, hogy a végzős egyetemisták vajon valóban a saját szakterületükön helyezkedtek-e el.
Az ARRA szerint elegendő, ha az országnak csak négy “minőségi egyeteme” van, az ötmilliós Szlovákiát tekintve az “teljesen normális”. Ostrovský elmondta, hogy még a fejlett nyugati országokban sem magasabb 10 százaléknál a minőségi egyetemek aránya.

Az ARRA az egyetemeket a szakterületek szerint rangsorolta. A komáromi Selye János Egyetem karai közül a teológiai kar érte el a legmagasabb pontszámot (41,9), a hatodik helyen áll, megelőzve a Komensky Egyetem római katolikus teológiai karát (39,9). A komáromi kar tavaly azonban még a harmadik helyen állt. A pedagógiai iskolák között a Selye János Egyetem 40,5 pontot ért el, a közgazdasági karnak csak 13,9 pont jutott.  – mindkét esetben a legalacsonyabb pontszám az adott szakterületbe tartozó iskolák között.

Felvidék.ma, ON

A részletes eredmények megtekinthetők az ügynökség honlapján: www.arra.sk