37150

A szentpéteri Mustármag Romamissziós Gyermek és Ifjúsági Csoportba látogatott el – Gécziné Pogány Krisztina csicsói segédlelkész és Holcsik Gizella meghívására – a marcelházi Keskeny Út Diakóniai Ifjúsági Csoport.

A szolgálatot hosszas előkészületek, próbák sokasága és nagy izgalom előzte meg, de egy kis félelem is volt bennünk milyen lesz a fogadtatásunk, hiszen egy rendhagyó csoportról van szó. A fiatalok és a csoport vezetői számára is egy teljesen új környezetet, szolgálati területet jelentett. Amikor megérkeztünk szeretetteljes, családias, meleg légkör fogadott bennünket. A kis terem, ahol a Mustármag csoport minden péntek délután négy órától az alkalmait tartja, szinte zsúfolásig megtelt. Öröm volt látni a kíváncsisággal teli és izgalomtól csillogó gyermekszemeket. Néhány édesanya is eljött, egészen kicsi, karon ülő gyermekeikkel.
Csoportunkat Gécziné Pogány Krisztina segédlelkész köszöntötte, majd megkezdődött a Keskeny Út Diakóniai Ifjúsági Csoport szolgálata imádsággal és egy Pintér Béla dallal, amelyre jelnyelves koreográfiát készítettünk. A gyermekek először kicsit félénkek voltak, de azután bátran bekapcsolódtak a szolgálatunkba, amely nagy örömmel töltött el bennünket.
Voltak szavalatok és imádságok is Szente Laura (Madar) és Balogh Anita (Marcelháza), Rácz Gedeon (Marcelháza) előadásában, valamint egy bibliai jelenet Keresztelő János születéséről és az azt megelőző történetről Lukács evangéliuma alapján. „Ez az a nap” című jól ismert ifjúsági éneket pedig Szente Laura és Pinke Lívia (Marcelháza) adták elő. Befejezésként ismét egy Pintér Béla dal hangzott el, ugyancsak jelnyelven, látványos fekete-fehér kesztyűs koreográfiával, hiszen a dal címe: Fehéren feketén és a szeretetről, elsősorban Isten irántunk való szeretetéről szól.
A gyermekeknek nagyon tetszett és még a nagyobb lányok is örömmel, lelkesen kapcsolódtak be miután újra lejátszottuk a dalt a már bemutatott koreográfiával. Majd ők is megleptek, megajándékoztak bennünket néhány énekkel, imádsággal és így egy kicsi betekintést nyerhettünk a csoport munkájába. Az általunk előadott énekeket is szinte kivétel nélkül ismerték és velünk együtt énekelték. Majd Rácz Jolán marcelházi lelkipásztor szólt néhány szót a jelenlévőkhöz a bűnről, a másságról, annak elfogadásának fontosságáról, valamint arról hogy Isten testi-lelki erőtlenségeink ellenére is szeret bennünket és nekünk is így kell elfogadnunk és szeretnünk egymást.
A végén megajándékoztak bennünket saját készítésű ajándékaikkal. A szeretetvendégségen a sok sütemény és üdítő elfogyasztása mellett kellemesen elbeszélgettünk a csoport vezetőivel és tagjaival is. Új élményekkel, tapasztalatokkal gazdagon indultunk haza. Ezen a nagyon áldott, estébe nyúló délutánon mindannyian sokat tanultunk egymástól és valóban igazi testvéri közösséget élhettünk meg, ahol Isten Szentlelke minden különbséget eltöröl és falat lebont, megtapasztalva az Ige igazságát: ,,Hiszen az Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitben…. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban” (Galata 3:26, 28) – számolt be az eseményről a Reformata honlapnak Kalocsainé Lami Alexandra lelkipásztor, a Keskeny Út Diakóniai Ifjúsági Csoport munkatársa.

Reformata/Felvidék.ma