37066

Állítólag gondot okoz az összeadás, mert a tanulók az átlag alatt végeztek ezen a területen egy felmérés során.

Nyugdíjas matematika-fizika szakos pedagógusként az a véleményem erről a hírről, hogy szívesen megnéztem volna ennek a bizonyos ismeretlen felmérésnek az anyagát, ugyanis nem mellékes, hogy egy megállapítás egy olyan eredménnyel kapcsolatban születik meg, amely egy felmérés mintegy mellékes eredményeként jelenik meg, vagy egy központilag, ennek a fajta tevékenységnek a vizsgálatára létrehozott és elvégzett felmérés eredményeként keletkezett.
Előrebocsátom, hogy az anyagot nem láttam, csupán a hír alapján tudok véleményt mondani. Már maga a hírben emlegetett feladat is kétségeket ébreszt bennem. Kétségeim okozója az idézett feladat, amely egy szöveges feladat. Ezzel kapcsolatban csak arra szeretnék figyelmeztetni, hogy az értő olvasás szintjének felmérése során sem produkáltak a tanulók kimagasló eredményeket, így az elolvasott szöveg megértése, helyes értelmezése ugyanúgy lehet a rossznak vélt matematikai képesség oka, mint maga a matematikai művelet elvégzésének képessége.
Azért boncolgatom látszólag a matematikától távoli szempontokból a dolgot, mert dühít a felkészületlen, a dolgok lényegének ismerete tükrében, illetve azok hiányában hozott egyszerűsített logika szerint hozott hibás döntés és általánosítás. Szerintem ez a probléma a közelmúlt egy nagy baromságára mutat rá: az idegen nyelvek, illetve azok oktatásának semmivel sem igazolható elhatalmasodására, az anyanyelv rovására. Itt nem az idegen nyelvek oktatása a probléma, hanem az, hogy az egyes oktatási területeken végrehajtott bővítést/fejlesztést minek a rovására követjük el.
Ez törvényszerű probléma, ugyanis a nap ettől függetlenül csupán 24 órából fog állni, tehát az adott időkeret változatlan marad, bővítés csak valaminek a rovására elképzelhető. Ugye ebben az igényben azért a közműveltséggel szembeni elvárásoktól igen távoli elvárások hozták a kedvezőtlen fordulatot – ez tudvalevőleg a munkaerő-piaci kedvezőtlen helyzet miatt következett be Szlovákiában.
Okos minisztereink és gárdájuk ugyanis engedtek egy olyan nyomásnak, ami megoldható lett volna néhány valóban jól működő nyelviskola, illetve egy ilyen rendszer létrehozásával és működtetésével, ahol az érdeklődő csoportbeliek igényeit /saját költségükön/ igen magas szinten lehetett volna kielégíteni. Ehelyett mit döntött az oktatásügyi tárca? Tanuljon a szlovák és a magyar, vagy bármilyen más anyanyelv rovására mindenki angolul/németül csupán azért, mert feltehetően pár év múlva a korosztály elenyésző százalékának ez jól jöhet! Az olyan gyerekség pedig, hogy a korosztály megtanul-e olvasott szöveget értelmezni kit érdekel, még akkor is, ha ez egy teljesen általános követelmény, minden egyednek naponta szüksége lesz rá.
Ilyen feltételek mellett az már csodaszámba megy, hogy a matematika oktatását nem szüntették meg, mert azért az tagadhatatlan, hogy a matematikai műveletek, illetve azok ismerete ritkább hétköznapi követelmény, mint a szövegértelmezés. Nos ilyen helyzetben a kevés is lehet sok. Ugyanis a hírben emlegetett felmérés távolról sem tűzte maga elé célul, hogy a matematikai képességek terén tapasztalható változásokat próbálná megállapítani, mondjuk úgy 10 év távlatában. Ezért nem csoda, hogy a hír úgy jelenik meg, mintha az alapiskolák és azon belül a matematika oktatói lennének a főbűnösök, a feltételezett hanyatlás okozói, miközben az igazi maffiózók gátlástalanul tovább ügyködnek olyan állami pozíciókban, ahol semmi keresnivalójuk sem lenne.
A demokrácia letéteményese, a média pedig nagyokat hallgat, nem csoda, mert a mai viszonyok mellett elképzelhetetlen, hogy egy szlovákiai napilap oktatáspolitikai szakembert/szakembereket alkalmazzon, amikor ilyen szakértő az országos terjesztésű rádió és TV csatornákon sincs. Nem csak az alkalmazott szakértők hiányoznak, mert az talán már valóban túlzás lenne. Nekem személy szerint nagyon hiányzik, hogy egy ilyen hír kapcsán nem jelenik meg egy igazán értő értelmezés, kommentár, amelyből a napi gondjai megoldásával elfoglalt szülő legalább annyit megtudhatna, hogy egy ilyen eredmény nem biztos, hogy az iskola, illetve a tanító néni/bácsi rossz eredménye, hanem talán sokkal inkább olyanok eredménye, akikre két-három év múlva nem szabad szavazni, bármit is ígérgetnek.
Mindezek tükrében talán nem túlzás azt mondani, hogy az összeadás, illetve a matematikai képességek okozzák a legkisebb gondot.

Varga Lajos, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”37003″}