37079

(+Képgaléria) A hétvégén a párkányi kultúrházban rendezte meg a Limes-Anavum Regionális Honismereti Társulása a Magyar Turán Alapítvánnyal közösen a X. regionális történelmi konferenciát.

E témakörrel második alkalommal foglalkoztak. Tavaly Nánán is szokatlanul nagy létszámú érdeklődő jött össze, s idén a munkanapon megrendezett konferencián szintén vagy 120 a hallgató volt jelen kis- és nagy diákok, tanárok és szinte minden korosztály képviseltette magát Érsekújvár-, Komárom- és Léva körzetéből.
Talán a nagy érdeklődés annak is betudható, hogy Felvidéken e témakör sajnos még napjainkban sem nyert nagy népszerűséget sem az oktatás, sem egyéb területen, mint pl. kiadványok, rendezvények formájában. Pedig egyre jobban érezzük hiányát őstörténetünk, eredetünk, rokonnépeink, győztes csatáink, történelmi hagyományaink megismerésének.
A hiteles, a tudományos kutatásokon alapuló ismeretek sokkal jobban hozzásegítenek nemzettudatunk erősítéséhez, mint a napi – sajnos sikertelen – szóbeli győzködéseink, a „merjük megvallani magyarságunkat” szlogennel. Addig, amíg nagyon mélyen, legbelül nem tudatosodik bennünk, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, kik voltak az őseink, és milyen életet folytattak, amíg nem ismerjük meg őseink több mint ezer éves valós történetét, addig egészséges érvek híján nem tudjuk vállalni, és megvédeni nemcsak itthon, de a nagy világban sem magunkat. Valahol ezért is kezdték el a szervezők e témakörben az ismeretterjesztő konferenciát .
A konferencia sikere és az emberek érdeklődése elsősorban a fiatal tudományos szakembereknek köszönhető, akik közül ketten tavaly is előadtak. (Bíró A. Zsolt, és Bernert Zsolt).
Évinger Sándor, Bernert Zsolt, Bíró András Zsolt előadók valamennyien a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai, antropológusok, kutatók, egyetemi oktatók. Bíró András Zsolt humánbiológus, a Magyar Turán Alapítvány elnöke, a Kurultaj (Törzsi Gyűlés) főszervezője 2006-tól foglalkozik az ázsiai népek rokonsági kutatásával, s genetikai kutatásainak köszönhetően derült ki, hogy a kazakisztáni madjar törzshöz legközelebb állnak a Kárpát-medencei magyarok.
Évinger Sándor a Szkíták és szarmaták a Kárpát-medencében, Bernert Zsolt a Hunok és avarok a Kárpát-medencében, Bíró András Zsolt pedig a honfoglaló magyarság embertani képe címmel tartott előadást.
A tudományos alapokra felépített három előadás az egyszerű ember számára is egy átfogó képet adott a magyarság és a rokon népek legrégebbi időszakáról, vándorlásaikról, világhódító útjaikról, győztes hadjárataikról, a magyar őstörténet bizonyos fejezeteiről.
Kopecsni Gábor a Felföldi Baranta Szövetség vezetőjének bemutatkozása sem véletlenül került a programba. Csapatuk minden alkalommal szerepelt a Bugacon kétévente megrendezett Kurultaj rendezvényen, és itthon Csallóköztől-Bodrogközig népszerűsítik, gyarapítják a Felföldi Baranta Szövetség táborát. Külön érdeme Kopecsni Gábornak, hogy hazai viszonylatban talán az egyetlen gyűjtője a népi harci testkultúrának.
A Felföldi Baranta Szövetség nagyon fontos és jelentős értéket ment át a következő nemzedékeknek, s ezt már harmadik könyvkiadványában is rögzíti, s természetesen harci bemutatóikban is népszerűsítik.
A konferencia keretében a Hagyományőrző Párducok bemutatója is nagy sikert aratott. Az ősi harci eszközök bemutatása, is bizonyította őseink magas szintű korabeli technikai tudását. A különböző eszközökkel bemutatott harci jelenetek pedig az egykori harcosok erős karakterét idézték. Tisztelet mindazon hagyományőrzőnek, akik ezt megismertetik a mai kor emberével is.
A rendezvény fő védnöke tavaly is és ez évben is Gubík László joghallgató, a Via Nova Ics elnöke volt. Megtiszteltetésnek vette a felkérést, bevezetőjében elmondta, hogy a múlt ismerete nélkül nem élhetnénk a jelenben, de jövőnk sem lenne. S az ősök iránti tisztelet számunkra erkölcsi és szellemi kötelesség.
A szervezők külön köszönetüket fejezték ki Bíró András Zsoltnak az előadók biztosításáért, akit nemcsak a felvidéki gyökerek kötelezik az itt élő emberek segítésére, de a magyar nép és a rokonnépek összetartozása, és összefogása érdekében is cselekszik mindennapjaiban.
A rendezvény fő támogatója a Bethlen Gábor Alap Zrt. volt.
További fényképek a Képgalériánkban tekinthetők meg.
Dániel E., Felvidék.ma