37708

 Somorja Stipkovits Pált, a testvérváros Mosonmagyaróvár korábbi polgármesterét díszpolgárrá fogadta, Böröndi Lajos költő, Mosonmagyaróvár kulturális élete lelkes szervezője pedig a város díját kapta meg.

Stipkovits Pált Bárdos Gábor, Somorja város polgármestere méltatta

Névjegy: S.P. az idén 65 éves, 1994 és 2006 között Szigetköz fővárosának Mosonmagyaróvárnak a polgármestere. 2002-től a Szigetöz parlamenti képviselője majd 2006-tól a Miniszterelnöki hivatal külkapcsolatok és nemzetpolitikai ügyek szakállamtitkárságának tanácsadója. 2010-től nyugdíjas. A Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjének birtokosa.
1948 májusában született horvát nemzetiségű családban. 40 éves boldog házasságban él feleségével Zsuzsával, akivel három fiúgyermeket neveltek fel. Agrártudományi egyetemi végzettséggel rendelkezik, Fiatal mérnökként faluja a kimlei Rákóczi TSZ ágazatvezetőjeként dolgozott. 1994 és 1996 között Mosonmagyaróvár polgármestere, 2002-től 2006-ig a térség országgyűlési képviselője. Ezt követően nyugdíjbavonulásáig az MH külkapcsolatok és nemzetpolitikai ügyek szakállamtitkárságának munkatársa. Ezt az utobbi feladatát többen levezetésként gondolták, de ő csak úgy vállalta, ha érdemi munkát végezhet.
Munkássága során mindig fontosnak tartotta az anyaország és a határontúli magyar települések közötti kapcsolatok kialakítását és fejlesztését. Már kimlei ténykedése idején szoros együttműködést alakított ki a dunaszerdahelyi járás Padány nevű településével. Móvári polgármesterként közvetlenül megválasztása után kezdeményezte és szorgalmazta a meglazult partnertelepülési kapcsolatok újtraélesztését. Közreműködésével, személyi kapcsolattartásának köszönhetően 16 partnertelepülési kapcsolat újult meg Móvár környéki és a csallóközi települések között. Kezdeményezte Móvár és Somorja között a partnerkapcsolat elmélyítését és bővítését és motorja volt a két város kapcsolata testvérvárosi rangra emelésének 1998-ban.
Kezdettől fogva azon munkálkodott, hogy a hivatalos ún. protokoláris kapcsolat mellett, valós, szoros együttműködés alakuljon ki az oktatási intézmények, a kulturális egyesületek és a civil szervezetek között. Ennek hatására a két város közötti kapcsolat tartalommal telítődött. Személyesen is turistacsoportokat, civilszervezeteket és nyugdíjasokat kalauzolt Csallóközben és a Felvidék más területein is. Az együttműködés emlékezetes eseményei voltak a két város kölcsönös egésznapos civil és kulturális bemutatkozásai, amelyre a móváriak részéről például Somorja város fennállásának 600. évfordulóján került sor emlékezetes sikerrel.
Amikor a Somorja főterén található emlékművet – Szűzmária koronázisi oszlopa – megrongálták, a hírt véve szinte azonnal közadakozást kezdeményezett és személyes hozzájárulásának köszönhetően így Mosonmagyaróvár jelentős összeggel járult hozzá a szobor felújításához.
Az MH-ban végzett munkája során közreműködésének köszönhetően sikerült új alapokra helyeztetni, a sokféle átláthatatlan alapítvány helyett a határon túli szervezetek kormány általi támogatási rendszerét. Szaktanácsadói minőségében is mindig figyelemmel kísérte a Somorja és környéki valamint a csallóközi civil szervezetek munkáját, tevékenységét és nem utolsósorban azok pályázatait.
Egy alkalommal így vallott magáról: Az életem pedig mindig a Duna és a Szigetköz körül forgott, Kimlén a vízparton nőttem fel, itt lettem tudatosan szigetközi, most pedig a Szigetköz nyugdíjasa lettem: van egy tanyánk Tejfalu szigeten, feleségemmel együtt ott töltöm szinte minden időmet a vizek, halak és vadak közelében.

***

Böröndi Lajos költő, kiadó munkásságát Nagy József, tejfalui önkormányzati képviselő ismertette

Böröndi Lajos 1954-ben született Kapuváron. 6 gyermekes családból származik. Nős, 2 felnőtt gyermeke van és Szandra nevű unokájának büszke nagyapja. Felesége, Zsóka tanítónő.
Az általános iskola befejezése után Győrben Textilipari Szakközépiskolát végzett. Érettségi után a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát. Később Budapesten az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán végzett tanulmányokat. Végzettségei: fonóipari szakmunkás, okleveles könyvtáros, általános és középiskolai tanár magyar nyelv és irodalom szakon.
Munkahelyei a kultúrához, az irodalomhoz és a médiához kapcsolódtak-kapcsolódnak 14 éven keresztül a Mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtár könyvtárosa – igazgatóhelyettese volt, majd 1992 és 2008 között a Flesch Károly Kulturális Központ igazgatói posztját töltötte be. Jelenleg a polgármesteri hivatal sajtóreferense és a Mosonvármegye Könyv-és Lapkiadó k.f.t. ügyvezető igazgatója.
Magyar szakos tanárként 1984 óta a mai napig óraadó tanárként is dolgozik, 2006 óta a Piarista gimnáziumban.
Több lapnál, folyóiratnál lát el alkotói, szerkesztői feladatokat.
Szerkesztője a Bécsi Naplónak, a Várhely című soproni kulturális folyóiratnak, 1996 óta főszerkesztője a Mosonvármegye havilapnak és kiadója a Szél-járás irodalmi, képzőművészeti, honismereti és zenei folyóiratnak, melynek ebben az évben immár 6. évfolyama jelenik meg. A folyóirat három határ menti régió (Bécs, Pozsony és Mosonmagyaróvár) kulturális szemléje, létrehozásának egyik ötletgazdája Böröndi Lajos volt.
Elismerései, díjai: Móricz Zsigmond Irodalmi Ösztöndíj; Szocialista Kultúráért díj 1985; Új Forrás kritikai nívódíj; Győr-Moson-Sopron megye Szolgálatáért díj; Kormos István díj
Böröndi Lajos elsősorban költő. 1989 óta 10 verseskötete és 7 irodalmi publikációja jelent meg. Munkássága jelentős s ennek elismeréseként 2009 tavaszán tagjává fogadta a Magyar Írószövetség.
Kiadóként 11 könyvet jelentetett meg.
Ezek közül somorjai vonatkozású a Görföl Jenő – Limpár Péter „Pacsirtaszót hallok megint” című könyve, mely az 1848-49-es szabadságharc felvidéki csatáiról szól és számba veszi a mai Szlovákiában található honvédsírokat, emlékhelyeket.
16 éven keresztül a Mosonmagyaróvári Kulturális Központ igazgatójaként a 2 város közötti rendezvények legtöbbjének szervezője, generátora volt.
2004-ben főszervezője a „Somorja bemutatkozik a mosonmagyaróváriaknak” nagyszabású rendezvénynek. Jelentős szerepet vállalt az évekig sikeres közös rendezésű Katica gyermek néptánccsoportok részére indított fesztiválon. Legtöbb esetben szervezője volt a rendszeressé váló kiállításoknak, irodalmi esteknek és más kapcsolatteremtő rendezvényeknek. Mint lapszerkesztő rendszeresen írt Somorjáról, a somorjaiakról és a közös eseményekről.
Döntő érdeme van abban, hogy a testvérvárosi kapcsolat személyes, baráti kapcsolatokká alakult át az intézményvezetők, tisztviselők és városi vezetők között. Jelenlegi beosztásában, mit sajtóreferens rendszeres résztvevője és tudósítója a közös rendezvényeknek. Vallja, hogy a két város lakóinak jelleme, gondolkodása és életvitele egyazon tőről fakad. A Duna az, amely a két oldalán élő emberek életét döntően alakította és befolyásolta így összeköt bennünket.
Baráti beszélgetések alatt többször elmondta, hogy Mosonmagyaróvárnak az évek alatt sok testvérvárosa volt és jelenleg is van, de a legtermészetesebb a szó szoros értelmében testvéri-baráti kapcsolat Somorjával alakult ki. A hivatalos együttműködésen túl segítségével is spontán kapcsolatok alakultak ki civil szervezetek, iskolák, nyugdíjasklubok és más szervezetek között. Döntő érdeme van abban, hogy a majd húsz év során a mindenkori mosonmagyaróvári városvezetés és képviselőtestület kiemelten kezelte a velünk való együttműködést. Az utóbbi 1-2 évben a kapcsolat tovább bővült és erősödött, mivel a jelenlegi mosonmagyaróvári polgármester is kiemelten kezeli együttműködésünket és szívügyének tekinti a városaink közötti kapcsolatok elmélyítését.
Büszke vagyok rá, hogy Böröndi Lajost személyes jó barátomnak mondhatom. A majd 20 év alatt megtapasztaltam egyenességét, tenni akarását és elkötelezettségét a két város közötti együttműködés területén. Tapasztalatára, tudására és aktivitására továbbra is szükség van. Kívánom, hogy még sok évig erőben, egészségben találkozzunk közös rendezvényeinken, tovább mélyítve Mosonmagyaróvár és Somorja testvérvárosi kapcsolatát. 

Felvidék.ma

Az ünnepi önkormányzati ülésről további fényképek a Képgalériánkban tekinthetők meg.

 {iarelatednews articleid=”37709″}