37738

Január 30-án megtartotta éves közgyűlését a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület a komáromi Kultúrpalota (Duna Menti Múzeum) dísztermében. Dr. Keszegh Margit, a szervezet elnöke értékelte az egyesület 2012-es tevékenységét.

Az 1911-ben alakult – és 2000-ben újraalapított – szervezet összejövetelén többször megfogalmazódott a komáromi társadalmi és civil szervezetek összefogásának igénye. Keszegh Margit szerint a közösségi lét, az egyesületi munka, az emberi kapcsolatok is sok-sok kézszorításból állnak, és naponta szükségünk van társunk, barátunk, ismerősünk kézszorítására, legalább lélekben. – Mi, akik ezt az egyesületet sajátunknak tartjuk, vezetjük, KÉZSZORÍTÁST kínálunk – jelentette ki Keszegh Margit, aki az egyesület vezetőjeként rendíthetetlen hittel és odaadással viszi tovább a Jókai Egyesület újraalapítójának, dr. Szénássy Zoltán tanár úr cselekvő hitvallását. Az elnök-asszony megköszönte mindazoknak a közreműködését, művészi vagy szervezői munkáját, anyagi támogatását, akik 2012-ben segítették a szervezet működését, annak érdekében, hogy Komáromban – a város gazdag történelmi múltjához méltón – gazdag magyar kulturális élet működjön. Kiemelte azokat a szervezeteket, amelyekkel a Jókai Egyesület rendszeres és hatékonyan együttműködik: a Csemadok komáromi helyi szervezete, a Széchenyi István Polgári Társulás, a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjai és Tanárai Baráti Köre, a Palatinus Polgári Társulás. A Jókai Egyesület egyik legjelentősebb rendezvénye a Jókai-díj átadása, amelynek alapítása a néhai dr. Szénássy Árpád (a Magyar Kultúra Lovagja) és Végh József (a Magyar Kultúra Lovagja) nevéhez fűződik. 2012-ben hatodik alkalommal adták át a díjat, a pályázaton az egész Kárpát-medencéből érkeznek pályamunkák. Az egyesület minden tanév végén adja át a Selye János Gimnáziumban a diákok számára meghirdetett Jókai Pályadíjat. A szervezet tagjai természetszerűen részt vesznek a március 15-ei, az október 6-ai és az október 23-ai nemzeti ünnepeken, és a Jókai Egyesület a főszervezője a komáromi Szent István-ünnepnek. Mindemellett tavaly novemberben megható Illyés Gyula-emlékestet rendeztek, közkedvelt magyar író-költőnk születésének 110. évfordulója tiszteletére. A Jókai Egyesület 2012. október 25-én a Magyar Művészetért Alapítvány által adományozott Ex Libris Díjban részesült.

Az Egyesület 2013-as tevékenysége – amelyet dr. Farkas Adrianna, a szervezet elnökségi tagja ismertetett – a Széchenyi István Polgári Társulással közösen szervezett Jókai Anna-esttel kezdődött, amellyel a Magyar Kultúra Napja előestéjén ajándékozták meg a komáromi közönséget. Február 16-án hetedik alkalommal adják át a Jókai-díjat, ahol egyúttal megemlékeznek Jókai Mór születésének 188. évfordulójáról. November 30-án, a népmese napján, mesemondó-maratont szerveznek, amelybe belevonják az óvodák nevelőit, pedagógusait is. Szintén novemberben szép ünnepség keretében emlékeznek a komáromi Kultúrpalota (Duna Menti Múzeum) száz évéről. Fontos tevékenysége 2011 óta a Jókai Egyesületnek, hogy gyűjtést szerveznek a komáromi Egressy Béni szobor felállítására. 2013-ban ebben az ügyben is komoly előrelépésre számítanak. Természetesen továbbra is részt vesznek nemzeti ünnepeinken, és átadják a Jókai Pályadíjat.
A közgyűlésen bemutatták a Komáromi (Gadóc) Mezőgazdasági Szakközépiskola 113 évének emléket állító „Iskolánk, köszönjük!” című könyvet. A SZÁZÉVES ALMA MÁTER TÁRSULÁS képviseletében Eszenyi József mérnök, az iskola egykori igazgatója és Jóba Mihály mérnök, az intézmény egykori tanára mutatta be a kötetet.

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2013/01/37738b.JPG” width=”260″ height=”350″ title=”Nagyítható” }Nagyítható{/japopup}

Jóba Mihály elmondta: Miután az intézmény megszűnt, Eszenyi tanár úrral úgy döntöttek, hogy megörökítik az iskola 113 éves történetét. Mint mondta, az iskola olyan gazdag múltra tekinti vissza, s olyan eredményeket mutatott fel az elmúlt több mint egy évszázad alatt, amit nyilvánosságra kell hozni. S ezt addig kell megtenni – tette hozzá –, amíg még élnek azok a tanárok, akik ezeknek az eredményeknek a létrehozói, alkotói. Sajnálattal jegyezte meg, hogy 2007-ben azért szüntette meg a Nyitrai Megyei Önkormányzat az iskolát, mert nem volt elég jelentkező az intézménybe. Az utolsó osztály 2009-ben érettségizett. Annak ellenére kevés volt a jelentkező, hogy erőteljes sajtókampányba és közvélemény kutatásba kezdtek, amikor az iskolát a megszűnés veszélye fenyegette. – Az iskoláért való küzdelemben alulmaradtunk – konstatálta Jóba Mihály. Eszenyi József az intézmény egykori vezetőjeként (is) emlékezett a „régi szép időkre”, hiszen összehasonlította azokat más (cseh)szlovákiai középiskolák által létrehozott eredményekkel. – Ha nem készítettük volna el ezt a könyvet, akkor az iskola 113 éves tevékenysége homályba, feledésbe merült volna – jelentette ki az egykori igazgató. Hozzátette: a hetvenes években (Cseh)szlovákia virágzó mezőgazdasági állam volt, s ehhez az eredményhez, ehhez a dicsőséghez a mi tanáraink és diákjaink is hozzájárultak annak idején. Mint mondta, a 2000-es években is nagy szükség lett volna olyan komoly szaktudással rendelkező, iskolázott emberekre, akik segíteni tudják a mezőgazdaság fejlődését. Feltette a kérdést: Valóban nincs szükség mezőgazdasági szakemberekre? Eszenyi József hangsúlyt adott azon véleményének, hogy eljön majd az idő, amikor a szakma újra az iskolapadba kényszerül.
A könyv tehát bemutatja a Komáromi Mezőgazdasági Szakközépiskola történetét, feleleveníti az intézmény szakmai tevékenységét, kulturális életét, sporteredményeit, a más iskolákkal való baráti és szakmai kapcsolatok hátterét és eredményeit, a művészeti és tudományos életet, bemutatja az iskola laboratóriumát, a diákotthon életét. Tartalmazza a könyv az iskolában tanító pedagógusok, igazgatók és az intézményben végzett diákok névsorát, az érettségi találkozók szemelvényeit, az egykori diákok visszaemlékezéseit, valamint az iskolaújságot. Nem hiányzik a kötetből az iskola tanárainak szakirodalmi tevékenysége sem, mint ahogy a könyv szerves része az iskola megmentésére tett kísérlet-sorozat rövid története is. Évkönyv- és iskolapecsét-gyűjtemény, iskolatörténet, szakmai tevékenység, humor – mindez megtalálható Eszenyi József és Jóba Mihály ama Emlékkönyvében, amely az egykori Komáromi Mezőgazdasági Szakközépiskola történetét mutatja be. A könyvet a Jókai Egyesület közgyűlésén megvásárolhatták és dedikáltatták az érdeklődők. A Közgyűlés a Himnusz eléneklésével ért véget.
Tarics Péter, Felvidék.ma