37550

 A Kelet-szlovákiai Múzeum Erzsébet utcai kiállítótermében, ahol még decemberben megnyílt az Oelschläger-Őry Lajos (1896-1984) építőművészről szóló háromnyelvű kiállítás, most a róla készült könyvet mutatták be január 18-án.

Csáji Attila világhírű lézerfestőművész, a Magyar Művészeti Akadémia nevében a szerves építészetet és a nemrég elhunyt Makovecz Imrét említette abban a vonatkozásban, hogy a szlovák-magyar viszonyt is ilyen organikus, közös kultúra módjára kellene felfognunk. Oelschläger Lajos összekötő kapocs, mely a jövő irányába mutat.

A kötet egyik szerzője, Pásztor Péter, egyetemi tanár vetítés kíséretében mutatta be az építészt, kollégáit és épületeit. Esküvői fénykép, fényképek a családi albumból, Boskó Zoltán kalapos portréja, munkácsi, ungvári, kassai, tátrai, nagyszőlősi, nagymihályi és miskolci épületek következtek egymás után. Városháza, mozi, zsinagóga, bérház, tűzoltólaktanya… Szlovákia, Kárpátalja és Magyarország. Miskolcon, 80 km-re élte le életét szeretett szülővárosától, mert nemzetisége miatt száműzték. Nem számított, hogy milyen értékes alkotásokat hozott létre.
Pásztor felhívta a figyelmet arra is, hogy Oelschläger a részletek mestere volt. Számos díszítő épületelemet mutatott be, hogy érzékeltesse mondanivalóját. Kivetítette az építész testvérének, Istvánnak a házát is, ahol Cseh Konzulátus működött azzal, hogy ebben kellene műzeumát létrehozni. Ez a villa is azok között található, melyeket a családtól elkoboztak. A családi sírt bemutatva közölte, megtalálják a módját annak, hogy hamvai végre Kassán nyugodhassanak.
Majd bekonferálta szerzőtársát, Adriana Priatková építészt, aki hangyaszorgalommal gyűjtötte az adatokat arról az építészről, akiről még nemrégiben alig tudtunk valamit. Sokan a nevét sem hallották. Ő elsősorban köszönetet mondott a számos támogatónak, segítőnek és munkatársnak, akik lehetővé tették a Pazar kötet létrejöttét. A remek fényképeket Alexander Jiroušek készítette.
Még a decemberi kiállítás-megnyitóra tervezték a könyv megjelenését, de az elhúzódott. Nem baj, mert egy gyönyörű háromnyelvű kötet született. A számos szemet gyönyörködtető színes és fekete fehér fényképpel illusztrált, háromnyelvű, 344 oldalas kötet szerzői a Szepességben születtek, ott, ahová az Oelschläger család gyökerei is nyúlnak. Priatková Márkusfalván, Pásztor Lőcsén, majd Gölnicbányán nőtt föl. Mindketten a kassai Műegyetemen oktatnak.
Alig néhány órája vehettem csak kézbe a kötetet, így végleges véleményt alkotni róla képtelenség. Azonban a magyar fordítás minősége nagyon elszomorított. Már a kiállítás megnyitásakor tapasztaltam, a magyar nyelvű szöveg néhol nyikorog. Erre fölhívtam az egyik szerző figyelmét.
Néha a szlovák szöveget kellett elolvasnom, hogy a magyart megértsem! A tördelési hibák is bosszantóak. 
E kötet grafikai színvonala és a Márai Sándor idézet, mellyel a kötet indít nagy elvárásokat támaszt. Ezzel bocsájtják útjára a szerzők szép munkájukat, amelyben az író Kassát igazi európai városnak mondja. A fordítás azonban néha csikorog. Kár!

Sajnos, a hangosítás oly pocsék volt, hogy csak nagy nehézségek árán lehetett kihámozni a mondanivalót. A hangfalakat a földre helyezték és a mély hangokat nem szűrték ki. A tudósítót ilyenkor a guta kerülgeti és beleéli magát a süketnémák lelkivilágába. Pedig nagyszámú és javarészt érdeklődő közönség gyűlt össze. Kicsinynek bizonyult a helyiség, ahol a bemutató zajlott. Két harmada az érdeklődőknek kint rekedt. A szervezők rosszul mérték föl az igényt.

Balassa Zoltán, Felvidék.ma

A feszülten figyelő közönség, 

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2013/01/37550_1.JPG, images/stories/_esemenyek/2013/01/37550_2.JPG, images/stories/_esemenyek/2013/01/37550_3.JPG, images/stories/_esemenyek/2013/01/37550_4.JPG” width=”150″ height=”250″ title=”Nagyítható” }Nagyítható{/japopup}

Adriana Priatková, Oelschläger épületeinek makettje, Pásztor Péter dedikál