38940

Azért ez a nap , mert a második világháborút követően, 1947-ben ezen a napon kezdődött a felvidéki magyarok kitelepítése.

A Magyar Országgyűlés szükségesnek tartotta méltóképpen megemlékezni a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített mintegy százezres magyarságról. A csehszlovákiai magyarokat a kollektív bűnösségükre hivatkozva megfosztották állampolgárságuktól, vagyonuktól, kultúrájuktól, kiűzték szülőföldjükről, kényszermunkára deportálták, megtiltották anyanyelvük használatát. A beneši dekrétumok ma is ható következményei mérgezik a szlovák és a magyar nép együttélését.
Ezért is emlékznek e héten pénteken, tehát április 12-én 18 órai kezdettel Kalondán a Palóc Ház udvarán az Ipoly-menti palócok, hogy a jogfosztottság máig ható kínjával szembesüljenek. Emlékművet állítanak gróf Esterházy János tiszteletére, aki a felvidéki magyarság mártírja és példaképe egyben.
A hely szelleme, – mármint a Palóc Ház udvara Kalondán – fájdalmasan bizarr, mert azokban a vészterhes időkben az emlékmű helyszinén folytak azok a koncepciós perek a kalondai “kulákok” ellen, amellyel példát statuált a szlovák hatalom a kalondai magyarságon. A korabeli kalondai krónika “komiszárja” büszkén említi írásában, hogy ezekről a perekről hangos tudósítás készült az akkor szlovák állami rádió által, így használva a médiát az alantas propagandacélokra! Semmi új a nap alatt…?

Tisztelettel várunk mindenkit Nógrádból Kalondára 2013. április 12.-re, este 18 órára.
Az ünnepség díszvendége Csáky Pál. Ünnepi beszédet mond Szvorák Zsuzsanna, gimnáziumi tanár és egyben megyei képviselőnk. Közreműködik Benko Fruzsina Borbála Gömörsídről, és a Füleki Férfi Kamara Kórus.
A rendezvény után pedig könyvbemutató és beszélgetés Csáky Pállal és Dunajszky Gézával.
A szevezők arra kérik az ünnepségen résztvenni szándékozókat, hogy hozzanak magukkal egy szalagot a felavatandó kalondai emlékműre.

Papp Sándor, a Pro Kalondiensi Polgári Társulás elnöke

Felvidék.ma