39252a

A Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület, mint felelős kiadó és a Csemadok Pozsony-óvárosi Alapszervezete rendezvényeként került sor 2013. április 24-én, a Csemadok pozsonyi székházának nagytermében a kötet bemutatására.

A rendezvényen részt vett a kiadó nevében Gömöryné Mészey Zsuzsa elnök, a kötet magyarországi szerzői közül Dr. Barsi Ernő néprajzkutató, néprajztudós, valamint Stirber Lajos révkomáromi nyugalmazott zenetanár és szakíró, a szlovákiai szerzők közül.
A könyvet Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna szakmai lektor, egyetemi docens mutatta be. Bevezetőjében elmondta, hogy Dr. Lilik Ferencné projektvezető szerkesztő segítette a kutatás megszervezését, szerkesztését, a korrektúrát Cserháti Andrea végezte.
A könyv bevezetőjét Dr. Varga László írta, az előszót a szlovákiai magyar pedagógusokról pedig Dr. Csicsay Alajos foglalta össze, aki segítette a szlovákiai kutatásokat.
Nyolc magyarországi- és hét felvidéki magyar szerző szerepel a kiadványban. Egyrészt a könyv felvidéki pedagógusokról szól, kiváló személyiségekről, akik példaképeink lehetnének.
Olvashatunk kántortanítóról, iskolaigazgatóról, az egyszerű tanítótól kezdve a tudós tanárig. A könyv abban is egyedi, hogy nemcsak egyéniségeket mutat be, hanem életutakat és ez a felvidéki magyaroknál nagyon fontos, hogy rögzítve legyenek a kettészakított ország miatt is, hogy milyen életutak, sorsok voltak, mennyivel nehezebb volt az itteni tanároknak, tanítóknak kiállni egyrészt a magyarságuk mellett, másrészt a hivatásuk mellett.
Sok családtörténetről is olvashatunk, családi hagyományokat, történeteket olvashatunk és természetesen iskola történeti adalékokat, dokumentumokat láthatunk nagyon szép kivitelezésben. De a politikai háttér és a történelem is megjelenik, kis részekből tevődik össze ugyanis a nagy egész. Nagyon sok képanyaggal, dokumentummal, levéltári forrással, újságcikkel is szemlélteti a történeteket.
A szerzők nemcsak a visszaemlékezésekről írtak, sok kutató munka is folyt, interjút is készítettek a megszólaltatott forrásukkal. Nagyon fontos az életpályákat kutatni, hiszen ebből is tanulhatunk.

Felvidék.ma

{japopup type=”slideshow”content=”images/stories/_esemenyek/2013/04/39252.jpg, images/stories/_esemenyek/2013/04/39252_1.jpg, images/stories/_esemenyek/2013/04/39252_2.jpg” width=”200″ height=”250″title=”Nagyítható” }Nagyítható{/japopup}
A képeken Gömöryné Mészey Zsuzsa, Stirber Lajos és Barsi Ernő szerepelnek. A továbbiakban Lanczendorfer Zsuzsanna valamint Barsi Ernő és Neszméri Tünde láthatók.