tallos2

tallos2A tallósi Esterházy kastélyban 250 évvel ezelőtt nyílt meg az első magyar állami árvaház. Az egyszeri kerek évforduló kínálta alkalmat megragadva több szlovákiai magyar szervezet szeretné a figyelmet a felvidéki árvákra, gondozásra szoruló gyermekekre irányítani.

A “királyi árvaház” alapítólevelét Mária Terézia adta ki 1763. július 18-án Bécsben, miután Esterházy Ferenc főkancellár a kastélyát a hozzátartozó épületekkel örökös alapítványaként felajánlotta erre a célra, 100 gyermek javára.
A július 18-án megrendezett ünnepséget Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója nyitotta meg, aki a konferencia rangos közönségének – gyermekgondozással foglalkozó intézmények, szervezetek, pedagógusok, egyházak képviselőinek, gyámügyi szakelőadók, érintett családok, a közösségi élet több mint száz képviselőjének – elmondta: Az emléknap szervezésével az a szándékuk, hogy a tapasztalatok összegzése után a felvidéki társadalomban összehangolt karitatív tevékenység induljon be, és ennek a Jóindulat társulás legyen a motorja. Hozzátette: számára ez nem egyszerűen feladat, hanem személyes ügy is, mert maga is korán árvaságra jutott gyermekkorában. Majd bemutatta a közönségnek a rendezvény szervezőit: mindenekelőtt a Jóindulat – Dobroprajnosť polgári társulás elnökét, Puss Sándor jezsuita szerzetest, főszervezőt, és a Keresztény Ifjúsági Közösség elnökét, Nagy Attilát, valamint azokat a szervezeteket, melyek a rendezvény támogatói voltak: Tallós önkormányzata (Horváth Zoltán polgármester), Egyesület Iskolakultúráért – Esélyteremtésért (Szakácsné Foki Katalin elnök- Győr), Vita Humana egyesület (Somorja, Bándy Katalin és férje Bándy György), Carissimi nonprofit szervezet (Pozsony, Tóth Erika elnök), Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete (MANCSE – Pered, Pásztor Csaba elnök), FEMIT egyesület (Dunaszerdahely, Győri Margit elnök), és az ERGO – Európai Regionális Szervezet (Budapest, Ékes Ilona elnök).
A felsorolt szervezetek, egyesületek képviselői közül többen is részt vettek az ünnepségen (Puss Sándor, Csallóközi Zoltán, Gágyor József, Bíró László, Szili Katalin, Németh Gabriella, Výboch Katalin, Háromszéki Ildikó, Soltész Miklós, Szabó Endre, Krizsán Vilmos, Pásztor Csaba, Horváth Zoltán), ahol Pogány Erzsébet bejelentette azt is, hogy a Jóindulat polgári társulás szeretne csatlakozni a Családlánchoz, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségéhez, ehhez Szabó Endre, a szervezet elnökének segítségét kérte.
Puss Sándor jezsuita szerzetes, a Jóindulat-Dobroprajnosť társulás elnöke, az ünnepség kezdeményezője örömét fejezte ki, hogy sok segítőre talált, amikor felvetette a királyi árvaház megalapítása kerek évfordulójának megünneplését. Ugyanakkor elmondta: az Esterházy-kastély sorsa rendezetlen, méltatlan állapotban van.
A rendezvény fővédnökének, Semjén Zsoltnak, a magyar kormány miniszterelnök-helyettesének megbízásából Csallóközi Zoltán kabinetfőnök is köszöntötte a résztvevőket. Majd Both Hedvig olvasta fel Böjte Csaba levelét, aki távolból üzent a hallgatóságnak.
Németh Gabriella, Pozsony Megyei Közgyűlés alelnöke ünnepi beszédében elmondta: elsősorban egy jól működő család az az intézmény, amely stabil és szerető szülői háttérrel képes biztosítani a gyermekek optimális, kiegyensúlyozott testi és lelki fejlődését. Ez azonban nem adatik meg minden gyermeknek, nem csak Szlovákiában, de szerte a világon sem, maradéktalanul.
Kitért arra, hogy Pozsony megye Önkormányzata 2009-ben elindította a „Válságban lévő családokat segítő központ” című szociális programját, amely már ötödik éve áll a rászorulók segítségére és elsősorban a válsághelyzetben lévő gyermekek és családok megsegítésére irányul.
A kezdeményezésről elmondta: a program keretén belül ingyenes, hatékony, átfogó, szakmai segítséget nyújtanak a nehéz élethelyzetbe került családoknak, gyermekeknek. A váratlanul kialakult problémák észlelésétől figyelemmel kísérik a családot egészen a problémák megoldásáig és a család mindennapi életbe való sikeres visszatérésig. Továbbá komplex szociális és pszichológiai tanácsadást, terápiás kezelést biztosítanak az egész családnak, illetve mindazoknak, akik ezt igénylik.
Háromszéki Ildikó is felszólalt a konferencián, aki köszönetet mondott azért, hogy a soproni gyermekotthon hat lakója is részt vehet a konferenciával párhuzamosan zajló családtábor programjaiban.
Az emléknapon – Pásztor Csaba elnök részvételével – egyben megemlékeztek a tizenötéves Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületéről, a MÁNCSE-ról. (Az egyesületet bemutató írásunkat külön cikkben itt<<< olvashatják.) Az egyesületet Pogány Erzsébet – aki bemutatta a tizenötéves egyesület történetét -, Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és családügyi államtitkára és Krizsán Vilmos, a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének elnöke, valamint a Felvidéki Nagycsaládosok Egyesülete nevében Tóth Attila köszöntötte. Pásztor Csaba elnök és Elek László plébános, a MÁNCSE alelnöke ezután egy emléklap és plakett átadásával köszönték még nehány személynek a 15 év alatt nyújtott segítséget.
Az első magyar állami árvaház megalakulásának alkalmából tartott rendezvény a felvidéki Keresztény Ifjúsági Közösségek (KIK) család- és ifjúsági tábor programjai között szerepelt. A KIK tábora, amelyet a felvidéki keresztény magyar családok legjelentősebb találkozójaként tartják számon, immár tizenkettedik alkalommal került megrendezésre július 17 – 21 között, Vezekényen és Tallóson. A táborban résztvevő vendégeknek helyi családok biztosítottak szállást, a közös programokat pedig a vezekényi kultúrházban és a tallósi kastélyban rendezték meg.
Délután négykor a résztvevők megkoszorúzták Tallóson az évforduló alkalmából felállított emléktáblát, ahol Horváth Zoltán tallósi polgármester mondott köszöntő beszédet és helyi iskolások adtak műsort.
A rendezvény a tallósi katolikus templomban szentmisével folytatódott, melyet Bíró László, tábori püspök celebrált. A misén a somorjai Vita Humana közreműködött.
Az emléknap résztvevői a MÁNCSE vendégeként Deákiban megtekintették a templomot, majd egy vacsorán vettek részt, ezzel ért véget az egész napos ünnepség.

A tallósi emléknapról készült felvételeket fotógalériánkban tekinthetik meg itt<<<.

.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”40738″}