42137

Felszabadító lendülettel címmel Drenkó Zoltán barkai lelkipásztor jegyzi a reformációs témájú vezércikket, s ide kapcsolódik Szenczi Lászlónak A reformáció hajnalcsillagai című írása is.

A lapszám közli a Zsinati Tanács 43. ülésének közérdekű határozatait, akárcsak több dokumentumot. A szlovákiai keresztyén egyházak képviselői szeptember 16-ai pozsonyi találkozójukon a család intézménye mellett, illetve a világban folyó keresztyénüldözés ellen emelték fel szavukat; egyházunk elnökei pedig a közelgő tisztújítás kapcsán adnak eligazítást a választók névjegyzékében szereplőknek. Az egyházi választásokhoz kötődik a frissen megjelent Presbiteri kézikönyvről írott recenzió is.
Orémus Zoltán a szeptember 22-én Kassán megtartott élet-menetet láttatja írásában, Vajda Péter pedig a Biblia és Jézus Krisztus viszonyát feszegeti gondolatébresztő cikkében. A százéves pozsonyi református templom felszenteléséről (gróf Tisza István miniszterelnök is jelen volt rajta) Somogyi Alfréd emlékezik meg.
Különösen gazdag a lap hír- és tudósításanyaga, benne a sikeres lelkészképesítő vizsgát tett lelkészek, illetve a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara újabb hallgatóinak és újabb doktorainak névsorával.

–akb–, Felvidék.ma