42543

A Szövetség a Közös Célokért társulás és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége november 8-án családsegítő konferenciát szervezett a rozsnyói Történelmi Városháza Tükörtermében. (Képgalériával frissítve)
A találkozót Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért társulás igazgatója nyitotta meg. Elmondta, a tallósi Esterházy kastélyban 250 évvel ezelőtt indult az első magyar állami, királyi árvaház. Ezt az alkalmat megragadva több szlovákiai magyar szervezet együttműködésével emléknapot tartottak július 18-án Tallóson, hogy a figyelmet a felvidéki árvákra, gondozásra szoruló gyermekekre irányítsák. A tallósi konferencia sikerén felbuzdulva most egy szakmai napot szerveztek Rozsnyón, olyan térségben, ahol a rossz gazdasági és társadalmi körülmények miatt égető szükség van az összefogásra és segítségnyújtásra. Neves szakelőadókat hívtak, hogy az egyes témakörökre ráirányítsák a figyelmet. A konferencia hallgatóságának soraiban egyházi személyek, szociális-, ellátó intézmények, gyermekotthonok munkatársai foglaltak helyet, több mint hetvenen.
“Az első magyar királyi árvaházat tehát 250 évvel ezelőtt Mátyusföldön alapították, Tallóson, az Esterházy-kastélyban. Mária Terézia 1763. július 18-án írta alá az alapító okiratot. Én magam arra gondoltam, hogy nem az a dolgunk, hogy a kastéllyal foglalkozzunk, hanem, hogy ennek az évfordulónak a kapcsán ráirányítsuk a figyelmet arra, hogy a Felvidéken is vannak árva, gondozásra szoruló gyermekek, bajban lévő családok. Az emléknapon elhangzott előadásokat egy konferenciakötetbe gyűjtöttük össze, melynek címe: Összefogás a gondozásra szoruló felvidéki gyermekekért.
A tallósi konferenciánál a folytatás az igazán érdekes. Tallóson vendégként ott volt Soltész Miklós államtitkár úr és a munkatársai is. Ők azok, akik a szervezőket, Puss Sándor atyát és engem megszólítottak, hogy a családpolitikával foglalkozzunk.
Budapestről indult egy kezdeményezés, a családokkal, gyermekekkel foglalkozó szervezeteket szeretnék összefogni a Kárpát-medencében. Kiderült, hogy a Felvidéken nagyon gyenge még a láncszem. Akkor összesen három szervezet volt ebben a Családláncban. És egy hónapunk volt arra, hogy munkatársaimmal megszólítsuk azokat a szervezeteket, amelyek családokkal, gyermekekkel foglalkoznak, és csatlakozzunk ehhez a budapesti lánchoz. Ez lesz szerintem a mai napnak az egyik fontos pontja. Tallóson indultunk, és itt Rozsnyón alkalmunk lesz arra, hogy ezt a láncot megerősítsük” – mondta felvezetőben Pogány Erzsébet.
Majd üdvözölte a vendégeket, elsősorban Soltész Miklós államtitkárt, Czimbalmosné Molnár Évát, Magyarország kassai főkonzul asszonyát és Szabó Endrét, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének az elnökét. A helyiek közül nagy szeretettel köszöntötte Buza Zsolt, református lelkipásztor urat és Zsóka János, katolikus káplán urat, a konferencia előadóit.
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, szociális és családügyért felelős államtitkár a Család és életvédelem a Kárpát-medencében címmel tartotta meg előadását. Előadása ITT>>> olvasható.
Bauer Edit Európai Parlament képviselő (MKP) nemzetközi példákon keresztül hasonlította össze a népességnövekedési prognózisokat. Felhívta a figyelmet, hogy 2014 a család és a munka összehangolásának európai éve lesz. Előadása ITT>>> olvasható.
Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért elnöke a Nemzet és nemzetrész, a felvidéki magyar közösség állapotáról szólt.
Drenkó Zoltán, barkai református lelkipásztor, mentálhigiénés segítő szakember a 21. század családját vázolta és példát mondott a deformitásokra és szanációkra is. Előadása ITT>>> olvasható.
A konferencia első részének zárásaként s egyben a könyvkiállítás nyitányaként Szomolai Tibor alsószeli-rimaszombati vállalkozó bemutatta a Felvidéki saga című napokban megjelent családregényét. Mint mondta, jobb alkalmat nem is találhatott volna a könyv ősbemutatójára.
Összefogás a gondozásra szoruló felvidéki gyermekekért címmel jelent meg a tallósi konferenciáról készített kötet, melyet Pogány Erzsébet, a SZAKC igazgatója mutatott be.
Puss Sándor jezsuita szerzetes, a Jóindulat – Dobroprajnosť társulás könyvkiállítással, s szakmai irodalomjegyzékkel kedveskedett a résztvevőknek. Előadásában a családi napolók fontosságára világított rá. Előadása ITT>>> olvasható.
Rácz Jolán marcelházi református lelkipásztor, a Szlovákiai Református Egyház Diakóniai Központ megbízott igazgatója a családsegítés hitéleti megközelítését hozta közelebb a hallgatósághoz. Előadása ITT>>> olvasható.
Beke Beáta, a Szövetség a Közös Célokért rozsnyói munkatársa a Válsághelyzetben a gyermek és az anya című előadásában a Kassa megyére és Rozsnyóra vonatkozó statisztikai adatokat ismertette. Előadása ITT>>> olvasható.
Zupko Mária gyógypedagógus Fülekről a fogyatékkal élő gyermekek jogait és lehetőségeit vázolta. Előadása ITT>>> olvasható.
Szabó Endre, a Családlánc – Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) elnöke a Családjaiban él a nemzet címmel bemutatta a szervezetüket. Előadása ITT>>> olvasható.
A KCSSZ a budapesti Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2012 tavaszán alakította meg a Kárpát-medencei Családláncot, amelynek célja, hogy felkutassa és összefogja a határon túli magyarlakta területeken a családdal foglalkozó civil szervezeteket.
A konferencia egyik programpontja volt, hogy a KCSSZ által létrehozott Családlánchoz ünnepélyesen csatlakoztak új felvidéki szervezetek.
Both Hedvig, a KCSSZ felvidéki koordinátora felolvasta a nyilatkozatot, melyet Csuzdi József, a KCSSZ koordinátor segítségével 11 felvidéki szervezet képviselője írt alá. A FEMIT(Felvidéki Magyar Ifjúságért Társulás) elnöke Győri Margit; a Jóindulat-Dobroprajnosť társulás elnöke Puss Sándor jezsuita szerzetes; a Kuckó polgári társulás elnöke Csémi Ildikó; a Szövetség a Közös Célokért társulás igazgatója Pogány Erzsébet; a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnöke Csémi Szilárd megbízásából Kukoricás Róbert; a Diakóniai Központ megbízott igazgatója Rácz Jolán; a Carissimi polgári társulás elnöke Tóth Erika megbízásából Zupko Mária; a KIK- Keresztény Ifjúsági Közösségek nevében Puss Sándor jezsuita szerzetes; a Komáromi Protestáns Nőegylet elnöke Körtvélyesi Piroska megbízásából tagjuk. Továbbá jelezte csatlakozási szándékát a somorjai Vita Humana polgári társulás is. Erről bővebben ITT>>> írtunk.
Feladatul tűzték ki a gyermekekkel való foglalkozást, a család intézményének erősítését, ezáltal a felvidéki magyar közösség építését.

Felvidék.ma
További fényképek a Képgalériánkban ITT>>> tekinthetők meg.
{iarelatednews articleid=”40802,40738,34840,41806,41599″}