42725

A lapszám kiemelt témája: „Hatvankodók”.
A tudatosan így formált szavacska mögött a gömöri régió és a lap 60. évét betöltött egyéniségei állnak, Bán Zoltán, Gaál Lajos, Koós István, B. Kovács István , Kövesdi Károly, akikkel ezen jeles esemény adtán Szászi Zoltán készített interjúkat. Valamint Mihályi Molnár László, akit Kövesdi Károly szólaltatott meg.
A lapszám vezércikkét is Kövesdi Károly írta „A templomot s az iskolát, avagy a perem peremén” címmel. Ebből idéznék egy kiragadott mondatot: „Adott egy vegyes lakosú falucskában felnőtt, szlovák iskolát végzett, szlovák munkahelyen dolgozó magyar fiatalember, akit – lehet, hogy villámütésként, lehet, hogy gyötrelmek árán – valami rádöbbentette a magyar nyelv megismételhetetlen egyediségére és szépségére, s azóta csak ezen a nyelven tudja kifejezni mindazt, ami a lelkében lobog”.
A Lássátok feleim rovatban Csáky Károly sorozatában nagycsalomjaiakra emlékezik, Kerényi Éva folytatja a polgári Rimaszombatot bemutató sorozatát, s ezt teszi Gaál Lajos is, aki Nógrád természeti örökségéről szól, konkrétan a budinai kősziklákról. Kiss László a Palócföld orvosai 23. részeként Gömöri Dávid életét elemzi. Böszörményi István a volt losonci gimnázium könyvtárát mutatja be B. Kovács István a rimaszombati református templomban elhelyezett gömöri gályarabokra előtt tisztelgő emléktábla történetét eleveníti fel. S végül Bodnár Mónika Az anyakönyvet, mint a mobilitás kutatatásának forrását elemzi.
A Futárszalon Kulcsár Ferenc, Mács József, Szászi Zoltán, mester Györgyi, Koós István alkotásaiból nyújt át egy bő csokorravalót.
Az Emberek – Művek – Események c. rovatban Takács András Znám Istvánra emlékezik, Kovács Tibor a Balassagyarmaton megtartott Magyartanár konferenciáról számol be, s bemutató válogatást olvashatunk a legújabb könyvekről és lapok kiemelt írásairól.

Puntigán József, Felvidék.ma