42737

Nem fogadja el az izsákfalvai (Žákovce) Krisztus Főpap Intézet a Vrabec Mária Bezák érsekről írt Vallomás című könyvéből szerzett bevételt adományként. „A szepességi egyházmegye a médiából értesült a Vallomás c. könyv szerzőinek ama szándékáról, hogy a könyv eladásából származó bevételt a Krisztus Főpap Intézet tevékenységének támogatására kívánják fordítani. A szepességi egyházmegye köszöni a szerzők érdeklődését az izsákfalvai jótékonysági munka iránt, ám ebben az esetben is érvényes az erkölcsi elv: a szándék nem szentesíti az eszközt. Ezért a pénzüket nem fogadhatjuk el” – jelentette ki a szepességi egyházmegye szóvivője, Peter Majda.
Bezák szándékán: jótékonysági célra felajánlani a befolyt összeget, a szóban forgó kijelentés azonban nem változtat. „Mivel egyházi ember vagyok, szeretném, ha ezt a pénzt éppen az egyház használná fel a szükségben lévő emberek megsegítésére. Ezért tovább keresem a módját, hogyan lehetne valamelyik jótékonysági intézménynek ajándékozni. Hiszem, hogy találok olyat, amelyik elfogadja majd az ajándékot, és nem az én ügyemet tartja közben szem előtt, hanem azok javát, akik bizalommal fordultak hozzá” – jelentette ki Bezák.
Vrabec Mária múlt hét folyamán bemutatott magyar és szlovák nyelven megjelent Vallomás c. interjúkötete a leváltott nagyszombati érsek viszontagságos életéről szól. A könyv szlovákul 10 ezer példányszámban jelent meg, magyarul pedig 3000 példányban. A szlovák nyelvű kiadványok időközben már el is fogytak.

SITA nyomán dé, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”42482″}