42583

Két pályázatot is meghirdetett az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet határon túli magyar hallgatók támogatására.
A Soós Kálmán ösztöndíj – mellyel a kormány a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni –  a 2013/2014-es tanévben szülőföldi felsőoktatási mester vagy doktori képzésben részt vevő szlovák, román, ukrán, szerb és horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek támogatását célozza. A pályázat lebonyolításában közreműködik a Szövetség a Közös Célokért komáromi irodája, a Diákhálózat, valamint a Balassi Intézet is.

Felvidékről az pályázhat az a magyar nemzetiségű személy, aki szlovák állampolgársággal és szlovákiai állandó lakcímmel rendelkezik, és
– a 2013/2014-es tanévben szülőföldi (szlovákiai vagy csehországi) állami felsőoktatási intézményben mesterképzésben nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
– vagy szülőföldi állami felsőoktatási intézményben egységes, osztatlan (egyetemi szintű) képzésben nappali vagy levelező tagozaton a képzési idő utolsó vagy utolsó előtti tanévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik
– vagy szülőföldi állami felsőoktatási intézményben doktori (PhD/DLA) képzésben nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, illetve a doktori téma elfogadásáról szóló igazolással alátámaszthatóan a doktori cím megszerzésére irányuló tevékenységet folytat.

Pályázni két kategóriában lehetséges. A mester (MA/MSc) képzés támogatása a 2013/2014-es tanév 10 hónapjára szól. A támogatás havi összege személyenként 20.000 Ft/hó, azaz kétszázezer forint a tanév egészére. A doktori (PhD/DLA) képzés támogatása szintén a 2013/2014-es tanév 10 hónapjára szól. Ennek havi összege személyenként 40.000 Ft/hó, azaz négyszázezer forint a tanév egészére. A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2013. december 5., 12.00 óra. Fontos tudnivaló, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat iránt érdeklődők a Szövetség a Közös Célokért komáromi irodájában (Kossuth tér 3. Tel. +421-908-116-931, e-mail: komarom@szakc.sk), vagy a Diákhálózatnál tudnak (81103 Pozsony, Klarisszák u. 7. e-mail: oktatasugy@diakhalozat.sk) további információhoz jutni, valamint itt szerezhetők be a szükséges adatlapok is. A részletes pályázati kiírás – mely valamennyi tudnivalót tartalmazza – letölthető a magyar kormányportálról az alábbi címről: http://www.kormany.hu/download/8/d3/11000/So%C3%B3s.zip

Szintén az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közös kiírásában jelent meg az a pályázat, amely a 2013/2014-es tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Programban való részvételt támogatja. A pályázaton elnyerhető ösztöndíjjal a felsőoktatásban tanuló kiemelkedő tehetségű és szorgalmú külhoni magyar fiatalok tudományos-kutatói tevékenységét kívánják biztosítani, ezzel elősegíteni a külhoni magyar közösségek értelmiségi bázisának növelését, erősíteni a szülőföldi magyar nyelvű  felsőoktatási és tudományos-kutatói szféra jövőbeni utánpótlását. Pályázhat minden olyan külföldi állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló, Magyarország területén állandó lakcímmel nem rendelkező magyar nemzetiségű személy, aki a 2013/14-es tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben alap-, mester/magiszteri/specialista vagy doktori képzésben folytat tanulmányokat; és aki pályázatában tutoraként olyan, a 2013/14-es tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben vagy tudományos/kutató intézményben/szakmai műhelyben oktatóként és/vagy tudományos kutatóként tevékenykedő vezetőtanárt jelöl meg, aki ezt a pályázat mellékletét képező szakmai ajánláson aláírásával vállalja.

E pályázaton való részvételnek nem akadálya a magyar (vagy kettős) állampolgárság megléte, de a magyarországi állandó (bejelentett) lakóhely kizáró ok.

A hallgatói ösztöndíj a 2013/2014-es tanév10 hónapjára nyerhető el, mértéke 28.000,- Ft/hó/fő.  

A tutori ösztöndíj mértéke 120.000,- Ft/tanév/fő, mely utólagos kifizetéssel, egy összegben kerül

utalásra, amennyiben a tutor a szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A pályázaton 25 hallgató és ugyanennyi tutor részesíthető ösztöndíjban.

A pályázat benyújtási határideje 2013. december 5., 16.00 óra. Hiánypótlásra itt sincs lehetőség.

A pályázattal kapcsolatos részletes információk, a benyújtás pontos feltételei, valamint elérhetőségek  megtalálhatók a kiírásban, mely elérhető itt: http://www.kormany.hu/download/d/e3/11000/BIMASZ_kutatoi_paly_2013_14_ok.pdf

Felvidék.ma