43010

A Szlovákia Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa (SZRKE) a december 4-ei parlamenti szavazás előtt nyílt levelet intézett Dušan Čaplovičhoz, melyben arra szólítják fel Szlovákia oktatásügyi miniszterét, értékeljék át az új közoktatási törvény aggodalmat kiváltó elemeit és a kisiskolák megtartása irányába tegyék meg a szükséges lépéseket. A Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok által aláírt dokumentum magyar nyelvű változatát az alábbiakban közöljük.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Szlovákia negyedik legnagyobb történelmi egyháza. Több mint 300 gyülekezetben töltjük be a küldetésünket. A református egyház számára mindig is nagyon fontos volt az iskolaügy és az oktatás. Szinte mindegyik gyülekezetünk iskolát épített és tartott fenn, szolgálva a társadalom képzését.
A második világháború után iskolák százait vette el egyházunktól a kommunista diktatúra. És bár az épületek egy részét a diktatúra összeomlása után visszakapta az egyházunk, a társadalmi változások és a meglévő sűrű iskolahálózat már nem tette lehetővé, hogy nagyobb számban nyíljanak meg egyházi oktatási intézmények. S ha kicsit is, de újból sokszínűvé válhatott az oktatás Szlovákiában az egyházi intézmények megjelenésével. Az egyházi iskolák az országos iskolahálózatnak mindössze 3%-át teszik ki, és az új törvénytervezet még ezt a hihetetlenül alacsony százalékarányt is lejjebb vinné. A hatályban lévő törvények eddig is diszkriminálták az egyházi oktatást és lehetővé tették, hogy a kollégiumok, az iskolai étkezdék és a napközi otthonok diákjainak pénzbeli támogatása az állami intézmények támogatásának csupán 88%-a legyen.

A jelenlegi helyzetben mindegyik meglévő iskolánk hiányt pótol. A kis létszámmal működők is egy-egy régióban egyedüli lehetőséget biztosítanak azon szülők számára, akik református egyházi iskolába szeretnék járatni gyermekeiket. Esetleges iskolabezárások azt vonnák maguk után, hogy a földrajzi távolság miatt a szülők nem tudnák másik református iskolába küldeni a gyermekeiket. Ha bevezetik az osztályokban a tanulók minimális létszámát, az szinte az összes református iskola bezárását jelentené. A törvénytervezet megmaradásában különösen érzékenyen érinti és sújtja a nemzeti kisebbségeket, ezen belül a szlovákiai magyarokat.

Az oktatási minisztérium által beterjesztett törvénymódosítás, miszerint lényeges változást kíván a minisztérium megvalósítani a kis tanulói létszámmal működő oktatási intézmények finanszírozásában és meg akarja határozni az egyes osztályok minimális diáklétszámát, az egyházi közvéleményt, az oktatási intézmények oktatóit, tanulóit és a szülőket komoly aggodalommal töltik el. Ez aggodalmat megértve és indokoltnak tartva kérjük a Miniszter urat és az Ön által vezetett minisztériumot, hogy értékeljék át az aggodalmat kiváltó terveket és a kisiskolák megtartására, továbbfejlesztésére és hosszútávú működésének biztosítása irányába tegyék meg a szükséges lépéseket.
Bízunk abban, hogy levelünk pozitív visszhangra talál, és Önökkel együtt tudunk tovább tevékenykedni az egész társadalom javára.
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsának nevében:

Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”43009,42985,42891″}