43025

A Via Nova ICS tisztújító járási konferenciát tartott Rimaszombatban. Alább bemutatjuk a Rimaszombati Járási Elnökség tagjait: Cziprusz Zoltán elnököt megerősítették funkciójában, a négy alelnök: Vincze Gábor (ügyvezető alelnök) , Foglár Gábor (kultúráért és ifjúságpolitikáért felelős alelnök), Fodor Enikő (pályázatokért felelős alelnök) valamint Kisantal Barbara (szervezet építésért felelős alelnök) s további régiós elnökségi tagok: Tokár István (Jéne), Burszky Bettina (Bátka), Zajac Tamás (Serke) valamint Maczko Gábor (Hanva). Az elnökség mellé Ternóczky Grétát választották sajtóreferensnek.

43025 Cziprusz ZoltánCziprusz Zoltán – járási elnök. 1989. január 8-án született Rimaszombatban. Apai ágon Rima-völgyéből – Dobócáról, anyai ágon Medvesaljáról – Óbástból származik. Ezért Gömör és Nógrád nagyon fontos szerepet tölt be az életében. Tanulmányait a Ferenczy István Általános Iskolában, Rimaszombatban majd a Winkler Oscar Építőipar Szakközépiskolában Losoncon végezte. Jelenleg a kassai Műszaki Egyetem Építészmérnöki karának hallgatója. 2007-2008-ban Besztercebányán a Bél Mátyás Egyetem Társadalomtudományi karán politológia tanfolyamot végezett.
A politika és a közélet iránti érdeklődése már kiskorában elkezdődött. Az áttörés 2007-ben jött el, amikor tagja lett a Magyar Koalíció Pártjának. 2009-ben alapító tagja volt a Via Nova ICS Rimaszombati Alapszervezetének, melyet 2011 novemberéig vezetett. 2009-től tagja a Csemadok rimaszombati alapszervezetének, 2010-től a Via Nova ICS besztercebányai megyei elnöke, az MKP Rimaszombati alapszervezetének elnökségi tagja; 2011-től tagja a Rimaszombat és vidéke polgári társulás munkabizottságának; Rimaszombat város Közrendészeti és bűnmegelőzési szakbizottságának; Rimaszombat tamásfalusi városrészi tanácsának, az MKP rimaszombati járási elnökségének; az MKP besztercebányai megyei tanácsának.
2011-ben választották meg a Via Nova ICS Rimaszombat Járási elnökének, és a Via Nova ICS országos alelnökének. 2013-tól újra bizalmat szavaztak neki a Rimaszombati Járási elnöki pozícióban. 2013-ban hívta életre “Mentsük meg Rimaszombat és Gömör magyar tannyelvű alapiskoláit” társadalmi kerekasztalnak, melynek alapító-ötletgazdája.
43025 Vincze Gábor
Vincze Gábor – ügyvezető alelnök. 1987. január 25-én született Rimaszombatban. Az általános iskola alsó tagozatát Újbástban, a Magyar Tannyelvű Alapiskolában, majd a felső tagozatot a gömöralmágyi Magyar Tannyelvű Alapiskolában végezte. Középiskolába 2002-2006 között a Füleki Gimnáziumba járt. 2006-ban jelentkezett a besztercebányai Bél Mátyás Tudományegyetem tolmács-fordító szakára. 2009-ben bakalár, majd 2011-ben magiszteri titulust szerezett angol-magyar-szlovák szakon.
2011 szeptemberétől 2012 júliusáig angoltanárként tevékenykedett a rimaszombati Magán Szakközépiskolában. Jelenleg szabadúszó fordítóként és ügyintézőként dolgozik különböző szlovákiai és külföldi cégek alkalmazásában.
2012-től az újbásti ICS elnökeként számos rendezvény megszervezésében vállalt tevékeny szerepet. Tagja az ICS Járási Elnökségének is. Társszervezőként részt vett több rimaszombati rendezvény megszervezésében is.
Céljai közé tartozik a medvesalji fiatalság aktivizálása különböző rendezvények megszervezésén keresztül. Különösen fontosnak tartja a magyar kultúra ápolását a mai világban tapasztalható súlyos értékválság tükrében.
43025 Foglár Gábor
Foglár Gábor – kultúráért és ifjúságpolitikáért felelős alelnök. 1989. augusztus 16-án látta meg a napvilágot Rimaszombatban. Minden felmenője Almágyban élt és alkotott, így nagyon fontos számára is Almágy, tágabb értelemben gömöri és a palóc öntudat.
Tanulmányait az Almágyi Alapiskola és Óvoda épületében kezdte, majd a füleki Gimnáziumban folytatta. Diplomát a Selye János Egyetem tanárképző karán szerezett Magyar nyelv és irodalom továbbá Történelem szakokból.
A politika és a közélet iránt viszonylag rövid ideje érdeklődik napi szinten, azonban már korábban is érdekelték a politikai események, nem csak a mai, hanem a korábbi korok történései is. 
Közéleti tevékenységei: 2009-ben tagja lett az MKP almágyi alapszervezetének; 2010-ben az MKP almágyi alapszervezetének elnökségi tagja; 2011-ben alapító tagja a Via Nova ICS Almágy helyi alapszervezetének; 2011-től a Via Nova ICS Almágy helyi alapszervezetének elnöke, mely pozícióban 2013-ban újra bizalmat szavazott neki az alapszervezet.
43025 fodor eniko
Fodor Enikő – pályázatokért felelős alelnök. Huszonnégy éves, Guszonán él. 2004 – 2009-ben a salgótarjáni Madách Imre Gimnáziumba járt angol- magyar osztályba, 2009 – 2011 között az egri Eszterházy Károly Főiskolán intézményi kommunikátor szakon tanult, majd ugyanitt 2011-2014 között nemzetközi tanulmányok-regionális közpolitika szakirányon folytatja tanulmányait. Különböző kereskedelmi cégeknél dolgozott adminisztrátorként. Kitűnő problémamegoldó készség és eredményorientáltság jellemzi. Tapasztalatait felelősséggel és kihívással teli környezetben szerezte. Kitűnő kommunikációs készséggel rendelkezik szóban és írásban is. Szereti követni a világ eseményeit. Fontosnak tartja, hogy az ember legyen naprakész az életben.

43025 Kisantal BarbaraKisantal Barbara – szervezet építésért felelős alelnök. 1995. április 23-án születtem Rimaszombatban. Iskolai tanulmányait a Pavol Dobšinský szlovák tannyelvű alapiskolában kezdte, majd a Tompa Mihály magyar tannyelvű általános iskolában folytatta. Az Ivan Krasko magyar tannyelvű gimnáziumban idén fog érettségizni.
Hat éves korától idáig aktív sportoló volt, ezt a tudást tovább is adta, amikor gyerekeket tanított teniszezni a Radmat oktatási központban. A zene terén is jártas, alapiskolás évei alatt járt gitár órákra és tetszését a szavalás is elnyerte. Sok versenyen szerepelt sikeresen úgy szlovák, mint magyar nyelven. Szabadidejét legszívesebben a barátaival tölti, aktívan teniszezik, szeret olvasni, szavalni, utazni és társaságban lenni.
2011-ben lett a tagja a Via Nova ICS Rimaszombati Alapszervezetének. 2013-től a VIA NOVA ICS Rimaszombati alapszervezetének alelnöke valamint Járási alelnöke is.
43025 Tokár István
Tokár István – elnökségi tag. 1991. december 5-én született Rimaszombatban. Iskoláit a Tompa Mihály Alapiskolában majd a SOU Gépészeti Szakközépiskolában elektromos mérnöki szakon végezte. Jelenleg a Gemernet nevű regionális internet szolgáltató vállalat alkalmazottja. 2011 tavaszán alapító tagja a Via Nova ICS Jénei alapszervezetének és annak máig elnöke. 2011 őszétől második ciklusomban is tagja lett a Via Nova ICS Járási Elnökségének valamint Országos Tanácsának. Az vallja, hogy egy kis település is életképes tud lenni, ha meg van benne a megfelelő összetartás.

43025 Burszky BettinaBurszky Bettina – elnökségi tag. 1995. április 19-én született Rimaszombatban. Bátkában lakik. Iskolai tudását először a Bátkai Alapiskolában, majd a Tompa Mihály Alapiskolában, végül a magyar tanyelvű Hotel Akadémia középiskoláján, Rimaszombatban szerezte. Az iskolán keresztül gyakorlatot végzett az Ivan Krasko Gimnázium éttermében, az Arany Bikában szállodában, és a Majestic kávé és koktél bárban.
Óvodás kora óta táncol, először néptánccal kezdte, majd modern táncra lépett át, és végül Zumbával és Latin-Amerikai tánccal folytatta. A Zumba tudását a tánctanára segítségével tovább is adja az embereknek. A sportot is kedveli, különféle sport versenyeken vett részt. Szabadidejét főképp a tánccal, fitnesszel, fotózással és a barátokkal tölti. 2013 óta tagja a Via Nova ICS-nek, azon belül a bátkai alapszervezet alelnöke és a Rimaszombati Járási Elnökség tagja.
43025 Zajac Tamás
Zajac Tamás – elnökségi tag. 1993.január 12-én született Rimaszombatban. A rima partján fekvő Serkéből származik, itt is él. Az alapiskolát Feledben végezte el, majd a kassai magyar Ipariban érettségizett. Jelenleg a kassai magyar Ipari felsőfokú szakképzésére jár, ahol gépészetet tanul. Aktívan próbál részt venni a társadalmi-közösségi életben. 2013-tól tagja a Via Nova ICS-nek, jelenleg a serkei alapszervezet elnöke valamint Járási Elnökség tagja.
43025 maczko gabor
Maczko Gábor – elnökségi tag. 1992. szeptember 29-én született Rimaszombatban. Apai ágon Cakóból, anyai ágon Rimaszombatból származik. Jelenleg Hanván él. Általános iskolai tanulmányait a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában végezte Tornalján. A középiskolás éveit 2007-től 2011-ig a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban töltötte Kassán. Jelenleg a kassai Műszaki Egyetem Építészmérnöki karának harmadéves hallgatója. 2013 őszén alapító tagja volt a VIA NOVA ICS Hanvai Alapszervezetének, ahol a többi tag bizalmat szavazott neki, s megválasztott a szervezet elnökének.
A magyar ifjúság jövőjét tekintve igyekszik optimista maradni, így – ebből is kifolyólag – legfőbb feladatának azt tartja, hogy a község fiataljai együttműködőbbek és proaktívak legyenek a közösség jövőjét tekintve.
43025 Ternócky Gréta
Ternócky Gréta – sajtóreferens. 1993. február 26-án született Rimaszombatban. Apai ágon Rima-völgyéből Dobócáról, anyai ágon a Balogvölgyéből Perjéséről származik. Jelenleg is Dobócán él. Tanulmányait a Dobócai Alapiskolában kezdte, majd a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában folytatta. Később a Kereskedelmi Akadémián végezett 2012-ben. Jelenleg a nyitrai Konštantín Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának hallgatója. 1999-2003-ig a rimaszombati Általános Művészeti Iskolába rajzra és 2001-2008-ig zongorára járt. 2011-ben lett tagja a Via Nova ICS Dobócai Alapszervezetének. 2012-től a Via Nova ICS Dobóci Alapszervezet alelnöke. 2013-tól a Via Nova ICS Rimaszombat Járási sajtóreferense.

A Via Nova ICS Rimaszombat Járási szervezete november 30-án, a Magyar Házban tartotta tisztújító gyűlését, melyen 22 küldöttből 18 volt jelen. Cziprusz Zoltán elnök beszámolt az elmúlt fél év eseményeiről, kiemelte a megyei választási eredményt, a Via Nova jelöltje Juhász Péter győzött. Főző Zsolt, a Via Nova Baráti Körök elnöke is beszámolt a féléves tevékenységükről és elkövetkező céljaikról.
A Rimaszombati járásban minden Via Nova ICS alapszervezetben megtartották a tisztújítást, az elnökök a következők: Almágy: Foglár Gábor; Bátka: Burszky Csaba; Dobóca: Gotlíbet Ben Naser Anita; Hanva: Maczko Gábor; Gesztete: Csontos Tünde; Guszona: Fodor Enikő; Jéne: Tokár István; Rimaszombat: Boros Zoltán; Serke: Zajac Tamás; Runya: Gál Attila; Újbást: Vincze Gábor, a Baráti Körök: Főző Zsolt.
A Via Nova ICS Országos Tanácsának Szabó Tibor, Jakab Patrik, Kisfaludy Csilla, Maczko Gábor, Burszky Csaba, Boros Zoltán, Bodon Dávid és Básti Tamás lett a tagja a Rimaszombati járásból.
A rendezvényeikről és tevékenységükről következő cikkünkben számolunk be. Előjáróban annyit, hogy december 13-án Bátkában Mikulás Bulit, december 25-én Újbástban Karácsonyi Bált szerveznek, s még idén az év utolsó napjaiban évzáró gyűlést is tartanak.

Felvidék.ma