43138

Borsányi Gyula peredi polgármester közleményt jutatott el szerkesztőségünkbe, melyben Érsek Árpád és Gál Gábor, a  Most-Híd parlamenti képviselőinek nyílt levelére reagál. A nyilatkozatot az alábbiakban teljes egészében közöljük.
Pered község polgármestereként és mint törvénytisztelő polgár is tudatában vagyok annak a ténynek, hogy az önkormányzatok (törvény adta kereteik között) autonóm módon tevékenykednek. És ez így helyes. Községünk életébe történő „beavatkozásoknak” megvan a megfelelő, hivatalos érintkezési módja és formája. Finoman fogalmazva is érdekes, hogy néhányan községünk nevének visszaszerzéséből politikai tőkét akarnak kovácsolni, de úgy, hogy az alapkérdéseket és válaszokat nem ismerik.
Követ dobnak a vízbe és hangosan kiáltanak: kapjátok el, kapjátok el, mert elmerül. Aztán tudatában annak, hogy elmerült elmondják: hiszen mi figyelmeztettünk: elmerül, ha nem kapjátok el. Lassan eluralkodik rajtam az érzés, hogy olyannyira deformált világot élünk, amelyben egy miniszter, államtitkár, parlamenti képviselő vagy bürokrata elhiszi magáról, mindenek felett áll, és döntő szava van még abban is, ami nem is az ő feladata vagy jogköre.
Ilyen önmeghatározásból fakadó felülrendeltségnek voltunk a tanúi a december 10-ei keltezésű nyílt levél kapcsán is. Pered Község Önkormányzata és lakosai már kétszer mondtak véleményt községünk nevéről. Két népszavazást bonyolított le a település, 1995-ben és 2012-ben. Sajnálatos tényként értelmezzük, hogy bár 2012-ben a parlamenti választások napján került sor a népszavazásra, előtte nem „volt eléggé érdekes” az ügyünk, közben az erről folyó közbeszéd már jóval előbb elkezdődött. Az akkori jobboldali kormánynak és a parlamenti képviselőknek, akkor és ott valós lehetőségük lett volna olyan jogszabályi módosításokat eszközölniük, mely rég megoldotta volna a kérdést. Hogy miért nem akkor tették, amikor a „kő az ő kezükben volt”, nem tisztem eldönteni. Az eső utáni köpönyeg már nem segítség.
Ami községünk beadványát illeti, Pered Község Önkormányzata 2013. december 10-ei ülésén megszavazta, hogy élni fog a jogorvoslat intézményével és fellép a Szlovák Köztársaság Kormányának döntése ellen. A képviselőtestületi ülés összehívására még novemberben került sor. Az általunk megbízott ügyvéd már hetek óta dolgozik a beadványon. A hatályos jogszabályok értelmében az SzK Legfelsőbb Bíróságához fordulhatunk beadványunkkal. Téves és valótlan ezért egy folyamatban lévő ügy kapcsán arra felszólítani önkormányzatunkat, hogy az SzK Alkotmánybíróságához forduljon (nem ártana ismerni az általam már említett hivatalos érintkezések módját ebben az esetben sem). Esetünkben a legfelsőbb bíróság kérheti ki az alkotmánybíróság véleményét. Más kérdés, hogy egy demokratikusnak mondott országban a népakarttal ellentétes kormánydöntés ugyanolyan erkölcsi kérdés, mint a mindenki felett állás tévhite.
Pered Község Önkormányzata és a saját nevemben is tisztelettel kérek mindenkit, hagyják, hogy úgy tehessük dolgunkat, ahogy egy autonóm módon működő önkormányzatban kell és illik. Mi nem önreklámot kívánunk folytatni, hanem polgáraink döntése mentén az ő érdekükben kívánunk eljárni.

Borsányi Gyula, Pered polgármestere
Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”43082,42468,42365,42327,42193,42149,41461″}