43832 1

Királyhelmec Város és a Nyíri Honvéd Egyesület szervezésében került sor a napokban Reviczky Imre, posztumusz vezérőrnagy Egy igaz ember, a népek jámbora emlékét megörökítő emléktábla állító ünnepségre a Holokauszt 70. évfordulója alkalmából a királyhelmeci Mailáth József Regionális Múzeumban. „Reviczky ezredes – fényjel volt… Reviczky ezredes ember volt ott és akkor, amikor semmi sem volt nehezebb, mint embernek maradni. Úgy volt ember s egyben igazi hazafi, hogy szívével, szavával és mindennapos, de életet jelentő tettekkel állt az üldözöttek, az emberi élet legaljára taszított páriák mellé, akikkel érintkezni, vagy éppenséggel megmenteni őket főbenjáró bűnnek számított, akikért szót emelni, érettük síkraszállni egyenlő volt az erkölcsi, sőt fizikai megsemmisítéssel. Reviczky ezredes maradandó példáját adta annak, mit tehet valaki szolgálati helyén, parancs és rendelkezés híján, sőt ellenére, az emberiség örökkön szent nevében.”  – olvashattuk a meghívón is, amely ez emléktábla avató ünnepségre hívogatta a királyhelmeci és környékbeli lakosokat.
Az ünnepséget Balog József, Királyhelmec polgármestere nyitotta meg, majd a magyar és szlovák himnusz következett. Ünnepi beszédet mondott Tóth Sándor, ny. ezredes, aki egyben méltatta Reviczky Imre munkásságát. Nyíregyházán, majd Nagybányán zászlóaljparancsnokként szolgált. Közel negyvenezer román és zsidó munkaszolgálatos tartozott parancsnoksága alá. Javít a munkaszolgálatosok ellátásán, megtiltja a bántalmazásukat.
Több ezer zsidót hívott be 1944-ben munkaszolgálatra, megmentve ezáltal őket a deportálástól. A nyilasok letartóztatták és a sopronkőhidai fegyházba zárták. 1945 után ezredessé léptették elő. 1950. február 1-én elbocsátották a hadseregből. 1952-ben megfosztották nyugdíjától és szénlapátolással keresi kenyerét. 1965-ben a Yad Vashem intézet posztumusz Világ Igaza kitüntetésben részesítette.
Reviczky Imre 1941–ben Királyhelmec katonai parancsnoka is volt és a kiutasított zsidókat szállító szerelvények közül nem egyet visszafordított. Tehát a nem könnyű élete során és sok kockázat vállalás mellett is mindig tudta mit kell tennie és azt tette is.
Méltán megérdemelte, hogy neve fennmaradjon a ma élő nemzedék számára is egy olyan helyen, ahol ő maga is megfordult és ahol bátor és segítőkész munkáját ma is megemlegethetik.
Az emléktáblát a város nevében Balog József polgármester vette át, majd következett a koszorúzás és a szózat.

MV, Felvidék.ma

43832 243832 343832 4

{iarelatednews articleid=”35442″}