43470

A tartalomból:


Időszerű-
Bolyongások-
Mindszenty József: Évzárás – évnyitás, Szabó Lőrinc: Aszfalt és föld
Szívhangok-
Báger Gusztáv: Gyónás, Bíró András: A Mindenség litániája, ifj. báró Wlassics Gyula: Az ég, Juhász Gyula: Imitatio Christi,Nagy Miklós: Kolomp a templomban, Takács Erzsi: Zsoltár
Magyar sors- Fáy Ferenc: Sáfárkodás, Harsányi Lajos: Öreg magyar, Rakovszky József: Üzenet a falon át, Sajó Sándor: Szomorú bizakodás, Tollas Tibor: Bebádogoztak minden ablakot…, Wass Albert: A bujdosó imája
Eszmék és tények-
Tóth Béla: Koholt nyelvemlékek, Török András István: Az eltévedt vessző nyomában
Líra-
Harsányi Kálmán: Mindenek sírverse, Kerényi Grácia: Kőkorszak, Petri Mór: Télsors, Reviczky Gyula: Számlálgatom…, Vályi Nagy Géza: A dal, Weöres Sándor: Talizmán
Emlékezet-
Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében /V. rész/, Takáts Sándor: Császári bálok és színielőadások Pozsonyban
Árpádházi szentek- Petri Mór: Szent Margit kolostorának romjainál
Ősi rögön- Kisfaludy Károly: Rákosi szántó a török alatt, Pósa Lajos: Az ősfa, Tinódi Lantos Sebestyén: Prini Péter, Majlát István és Terek Bálint elfogatásáról szóló ének kezdő strófái
A Nép szava- Pesti gyermekek utcai éneke Hunyadi Mátyásnak királlyá választatásakor
Trianon árnyéka- Ady Endre: Hajó a ködben
Válasz Trianonra- vitéz Somogyvári Gyula: Fegyverkovácsok műhelyében
Budapest ostroma 1945- Erdélyi Tibor: Aki velem nincsen, ellenem van, Illyés Gyula: Óvópincében, Sík Sándor: Egy fiatal német katonához
Líra-
Csokonai Vitéz Mihály: Serkentés a Múzsához, Nagy Gáspár: Megyek a vers után, Pálóczi Horváth Ádám: Pajkos huszár,Tinódi Lantos Sebestyén: Sokféle részögösről, Vajda János: Egy abszolutizmust pártoló politikus kitörése, Weöres Sándor: Thule
Értékeink-
Bálok, szerelem- Dóró Sándor: Szerelem, Nagy Zoltán Mihály: Helyzet, P. Jánossy Béla: Álarcos bálon, Pilinszky János: Aranymadár, Szántó Róbert: A szellem látogatása, Szécsi Margit: Ifjúság égő álmai
Születésnap- Bajza József: A lanthoz, Csanádi Imre: Hónap-soroló, Endrődi Sándor: Féljétek az Istent, Fazekas Mihály: Ének a hosszú télhez, Galgóczy Zsuzsanna: Levél helyett Csengey Déneshez, Gyulai Pál: Kertemben, Lesznai Anna: Isten asztalát terítem, Madách Imre: Fagyvirágok, Nemes Nagy Ágnes: Az alvó lovasok, Petőfi Sándor: Isten csodája, Virág Benedek: Újesztendőkor, Wass Albert: Hontalanság elégiája
Január, Újév- Berda József: Szilveszteri hajnal, Jánosházy György: Havasi tél, Károlyi Amy: Újévi üdvözlet, Sántha György: Tél, Simon István: Vers újévre, Tompa László: Téli dermedtségben
Líra-
Gyurkovics Tibor: Kis angyal, Kerényi Grácia: Nádsíp, két szólamra, Keresztury Dezső: Egy vén házra, Szabó Lőrinc: Káprázat, Szalay Fruzina: Tűnő napok, Takáts Gyula: Egyre messzebb
Népköltés gyermekeinknek- A zsivány felesége /Magyar népköltés/, Tamás Rózsi/ Magyar népköltés / Virágének 1505-ből
Régi magyar mondák fiainknak- Mátyás királlyá választása, Szent László halála, Szent Margit legendája
Irodalom-
Fekete István: Vadlibák, Márai Sándor: Cirque d’hiver, Móricz Zsigmond: Ebéd, Nyírő József: Halhatatlan élet /VII. rész/,Tömörkény István: Subavásár
Határon túli magyar anziksz –
Kárpátalja- Balla Gyula: Krétarajzok – aszfaltra, Balogh Miklós: Szabálytalan szonett, Finta Éva: Montázs, Füzesi Magda: Küzdelem, Tárczy Andor: Matató ménkű, Vári Fábián László: Napfogyatkozás
Kortárs-
Jóna Dávid- Szentjánosi Csaba: Gazduram- január
Milyen szép, 2013-ban írtuk ezeket a verseket, 2014-ben fognak megjelenni,
legyen ilyen megjelenése a reménynek, a boldogságnak Minden Ember számára!
Líra-
Bíró András: Rémület és feloldódás, Botz Domonkos: Éjszakai felvétel, Czigány György: Ima, Fülöp Kálmán: Vizek mosolyából, Gavallér János: Bűbáj világ, Oravecz Diána: Tükör a tükörben
Kitekintő-
Wang Wei: A császár szeretője, Bambuszok között, Remete /Kosztolányi Dezső fordításai/

A lap a www.szozat.org oldalon érhető el.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”43035,42515,42103,41586,40592″}