44146

Az idén húsz éves, Pro Cultura Hungarica díjjal kitüntetett kassai Rovás Akadémia helyiségeiben (Szent László u. 34) kiállítás nyílik Épített Örökségünk címmel. A megnyitóra február 18-án 18.00 órakor kerül sor, melynek kurátora Krcho János műépítész.

A megnyitót követő kerekasztal beszélgetés során mutatják be Sebestyén József: Közös tér – közös örökség c. könyvét. Erről a következőket olvashatjuk:
“A kiadvány a mintegy 60 jelentős értéket képviselő és javarészt példaértékű kutatáson, helyreállításon, felújításon, restauráláson átesett épített örökségi helyszínt, objektumot, valamint több települési inventarizációs és értékvizsgálati, illetve építészeti felmérő program eredményeit mutatja be magyar és angol nyelvű leírásokkal, gazdag fotó és rajzi illusztrációs anyaggal.
A magyar kormány 1998-ban hirdette meg az épített örökség megóvását, s a szellemi hagyományok továbbörökítését célzó, Nemzeti Örökség Program pályázatot, melyet az országhatáron túl élő magyar közösségek számára is elérhetővé tett. Az 1999 és 2007 (az erdélyi, gyulafehérvári székesegyház és Lázói-kápolna helyreállítási munkáit is beleszámítva 2010) között nyújtott anyagi és szakmai segítségnek köszönhetően elvégzett kutatási, feltárási és felújítási, állagmegóvási, illetve restaurátori munkák nyomán számos határon túli, magyar vonatkozású építészeti emlék vagy egyes berendezési tárgya, falképe, műrészlete újult meg vagy került napvilágra és menekült meg az enyészettől.
A helyszíni kutatások dokumentációi, a megújult műemlékek állapota tükrözi mindazt a szeretetet, szakmai felkészültséget és igényességet, a különböző szakmák, intézmények, s a helyi közösségek képviselőinek egymás iránti bizalmát, a határokon átívelő együttműködést, mely nélkül a számtalan érték, nem vált volna ismertté, s talán nyomtalanul veszett volna el az utókor számára.
A magyar állam részéről nyújtott anyagi és szakmai támogatás elsőrendű célja az volt, hogy a szakszerű állagmegóvást, felújítást, helyreállítást, fenntartást, s ahol szükséges a majdani méltó hasznosítást elősegítse. Olyképpen, hogy a támogatás ne csak az épületek állapotán javítson, hanem az a közösség, amelyik használja, kulturális gyökereit megtartva, helyben gyarapodjék, fejlődjék, s azáltal életminősége is javuljon.”
A kiállítást már látták Sepsiszentgyörgyön, Pécsett, Budapesten, Esztergomban, Komáromban, s legutóbb az Egyesült Államokban New Brunswickban, illetve Brüsszelben. Tavaly Oslóban tekinthették meg, most Kassán nyílik erre alkalom.
Balassa Zoltán, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”43966,43548,43183″}