44192 4

Miskolcon a Múzsák Kertje Alapítvány székházában a Feledy-Házban a Gömörország Regionális Egyesület együttműködő partnerként és vendégeként tartotta meg idei első megbeszélését a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület vezetősége és a Gömörország folyóirat szerkesztősége. A találkozó apropóját a Gömörország Regionális Egyesület közgyűlése adta, amelyen a  Gömör-Kishont Múzeum Egyesület, és vezetőségi tagjai a több évre visszanyúló aktív együttműködés eredményeként a Gömörország Regionális Egyesület rendes tagjává váltak.
A Közgyűlést Koncz Károly György, a Gömörország Regionális Egyesület elnöke nyitotta meg, aki a jelenlévők köszöntése után röviden beszámolt az elmúlt eredményeiről, melyet azután Balázs István részletezett.
A 4 évvel ezelőtt elindított Irodalmi Fonónak e hónapban volt a 60. rendezvénye, ami havi 1-2 találkozót jelent. A teljesség igénye nélkül ennek vendége volt pl. Mihályi Molnár László, Máté László, a csíkszeredai Roll együttes, az aradi kamaraszínház, Levente Péter és Döbrentei Anikó, Vajda Éva Márai esttel, ukrajnai és lengyelországi vendégek és sokan mások.
Szoros kapcsolatot tartanak fenn a helyi  ukrán és a lengyel kisebbségi önkormányzatokkal és a rimaszombati „ikeregyesülettel“, a Gömör-Kishonti Múzeum Egyesülettel. Az elmúlt év egyik legemlékezetesebb rendezvénye  a március 15-én az erdélyi panoráma körkép felállítása volt, amelynek anyagát a lengyel Tarnow városi önkormányzata bocsátotta a rendelkezésükre. Az egy évre kölcsönzött körkép felállítási költségeit az Egyesület állta. Jelenleg az újabb kiállítási helyszín biztosításán dolgoznak.
Döntés született arról is, hogy az Egyesület tagdíját 5000 Ft-ról 2400 Ft-re csökkentik, amely tartalmazni fogja a Gömörország folyóirat előfizetését is.
Az idei év két fontos évfordulót is tartalmaz, amelyről a Gömör-Kishonti Múzeum Egyesülettel szoros együttműködésben méltóképpen szeretnének megemlékezni. Az év részben Herman Ottó és Pósa Lajos jubileumi éve is, s kevesebben tudják, hogy e két egyéniség szoros baráti kapcsolatot tartott fenn.
Ugyancsak kerek, 100. évfordulója lesz annak, hogy Mihályfalusi Forgon Mihály a lengyelországi Przemyśl  felmentésével végződő sikeres ellentámadásban 1914. október 9-én  elesett. Tarnowban a 70-es számú tömegsírban temették el, amelyet felszámoltak. Emlékét emlékoszlop őrzi. Tarnow városa határozatot hozott arról, hogy a temetőt felújítja, s benne a miskolciak és rimaszombatiak aktív részvételével emlékoszlopot is felállítanak. Ennek felavatására  októberben kerül majd, amelyen a két egyesület tagjai (és az érdeklődők) is jelen lesznek.
A találkozó második részében a Gömörország c. folyóirat szerkesztőségi ülésére került sor, amelyen értékelték az elmúlt évet, felvázolták az idei lapszámok súlyponti témáit és a már hosszú ideje tervezet, de részben megvalósított honlap kérdéskörét is. A találkozó zárásaként Balász István látta vendégül a felvidéki vendégeket.

Puntigán József, Felvidék.ma

44192 144192 344192 2

{iarelatednews articleid=”33702,2269,44064,26025,44064″}