44068

A jelenlegi kormány legnagyobb eredménye az emberek szerint az, ahogyan a gazdasági válság következményeivel szembeszáll – legalábbis ez derül ki az MVK ügynökség felméréséből. A megkérdezettek 24,5 százaléka ugyanis úgy véli, ebből a szempontból inkább sikeresen teljesít a kormány. „Ellenkezőleg, a legrosszabb eredményt a roma kérdés megoldása tekintetében tulajdonítják az emberek a kormánynak. Ezen a téren a kormány igyekezeteit a megkérdezettek több mint háromnegyede teljesen sikertelennek ítélte meg” – fogalmazott Pavol Haulík, az MVK igazgatója.
A felmérés résztvevői a második legsikeresebb területnek a közpénzek kormány általi felhasználását jelölték meg – a megkérdezettek 11,5%-a vélekedett úgy, hogy e téren inkább sikeres a kormány, mint nem.
A megkérdezettek 8,7 százaléka vélekedik úgy, hogy az oktatásügy fejlesztése terén sikereket ért el a kormány, az egészségügy vonatkozásában a sikerességi arány 8,3%. A megkérdezettek 6,7%-a úgy gondolja, hogy a kormány sikeresen harcol a munkanélküliség ellen, a bíróságok és az ügyészségek hatékonyabbá tétele terén 5,9%-uk véli sikeresnek a kormány tevékenységét, a korrupció és a kliensrendszer csökkentése terén pedig 5,3%-uk szerint mondható sikeresnek a kormány. A roma problémát csak a megkérdezettek 3,6%-a szerint sikerül kezelnie a kormánynak.
A megkérdezettek 77,1 százaléka véli úgy, hogy a kormány nem tudja, vagy meg sem próbálja kezelni a roma problémát. További negatívumként a korrupció és a kliensrendszer csökkentésére való képtelenséget rótták fel a kormánynak (67,7%). A negatívumok sorát folytatja a bíróságok és az ügyészségek hatékonyabbá tétele (66,8%), az egészségügy helyzetének megszilárdítás (62,2%), a munkanélküliség elleni harc (55,6%), az oktatásügy fejlesztése (53,7%) és a közpénzek felhasználása (52,2%). A megkérdezettek 32,1%-a véli úgy, hogy a kormánynak egyáltalán nem sikerül vagy nem is próbálkozik a gazdasági válság következményeinek megoldásával.
Az MVK a reprezentatív felmérést ez év január 21-e és február 15-e közt végezte 1106 megkérdezett részvételével, személyes megkérdezés útján.
TASR nyomán dé, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”44048″}