44589 1

A fiatal generáció számára a huszadik század hatvanas, hetvenes éveinek emlékezete hasonló, mint amilyen az ötvenes évek végén születettek emlékezete a háború előtti időszakra – vagyis semmilyen, rosszabb esetben hamis.

A kisregény egyik nem titkolt célja az 1970-es évek nosztalgikus miliőjének bemutatása az elbeszélő optikáján át az akkori állapotok viszonylataiban. A felnőttévállás, a meghasonulás elleni küzdelem, a pályaválasztás nehézségei, a szerelmi szálak szövevényei, a valóságtól való elrugaszkodás, a felhőtlen szórakozás – ezek azok a témák, melyek kiemelt hangsúlyt kapnak egy letűnt korszakban, amelyet csak azok tudnak értékelni, akik átélték. Ennek a nyugodtnak is mondható kornak az emlékezete nem veszhet el nyomtalanul napjaink zavaros politikájával átitatott nyugtalan valóságában, noha az a kor volt a normalizáció időszaka, s kétségtelenül rányomta bélyegét sokak sorsára.
A Gimnáziumi éveink a Korszakalkotás című regény harmadik részének kivonatos változata, mely egyelőre elektronikus könyv formájában olvasható és tölthető le.

Felvidék.ma