44482

Az ECHO-TV Világ-Panoráma adásának vendége volt Fehér István felvidéki középiskolai tanár, akivel Szaniszló Ferenc beszélgetett.

A történelmi Felvidék része volt Kárpátalja is, és az új hatalmak Szlovákia és a mostani forradalmi Ukrajna első lépése is az volt, hogy korlátozták a magyar nyelv használatát.
A Trianon után Felvidék és Kárpátalja is Csehszlovákiához volt csatolva és az idősek, akik még élnek azt mondják, hogy akkor volt gazdaságilag a legjobb élet ezen a vidéken. Ez a helyzet, ami most van, már nem felel meg ennek az állításnak, hiszen nálunk Szlovákiában ott van a nyelvtörvény, Ukrajnában pedig korlátozták a magyar nyelv használatát – mondta Fehér István.
Szaniszló Ferenc: eddig ahány kormány győzött Ukrajnában, az mind nacionalista volt. Az az érdekes, hogy az Európai Unió, bármelyik Kis-Antant utódállamban, ahol jobboldaliak győznek, legyen az Szlovákia, Románia, vagy éppen most Ukrajna, támogatja őket, Magyarországot pedig folyamatosan kipellengérezik, gyalázzák.
Fehér István: igen, itt kellene a magyar külpolitikának lépnie, Ukrajna nagyon nehéz helyzetben van, és ki kellene már végre mondani, hogy Kárpátalját csatolják vissza. Egyszer már erre állítólag lett volna lehetőség, még az Antall kormány idején, akkor nem éltünk vele, sőt egy alapszerződést írtak alá, ahol örökre lemondtak Kárpátaljáról.
Szaniszló: az a helyzet, hogy annyira legyengült a kárpátaljai magyarság, hogy nem is mernek színre lépni. Most is kettős a hozzáállás, hiszen a képviselőjüket máris le akarják váltani, ugyanakkor üdvözlik a forradalmat, másrészt rögtön korlátozták a magyar nyelv használatát.
Fehér: Itt kellene összefogni a Kárpátalján lakó ruszinokkal, és a jelentős orosz kisebbséggel, ők Kelet-Ukrajnában vannak többségben 10-11 milliós az orosz kisebbség, és itt van az ipar nagy része és a gazdasági jelentőségű nyersanyaglelőhelyek is.
Szaniszló: Kelet-Ukrajna és a Krím is Hruscsov idején került Ukrajnához, addig az mindig orosz terület volt, és gazdaságilag fejlett, míg a lengyel rész és Kárpátalja szegény terület.
Ha a Krím félsziget elválik, népszavazással, ha ugyan addig nem tör ki polgárháború, akkor valószínűleg Kelet-Ukrajna is hasonlóképpen el akar majd válni. De jó ürügy a krimi felfordulás az új kijevi vezetésnek is, hiszen elterelheti a figyelmet a valós gondokról és megint az oroszokat lehet hibáztatni. Hiszen tudjuk jól, hogy nem 3 nap alatt, de még 3 év alatt sem tudnak rendet tenni, és gazdaságilag helyre billenteni az országot.
Fehér: ez érdekes lesz, mert a kijevi vezetés még nem tudja azt, amit mi már tudunk, hogy az orosz vezetés után sem lett minden jobb. Azt világosan látjuk, hogy az Európai Unió becsapott minket minden téren. Az egyetlen pozitív hozadéka az, hogy ma már szabadon átmehetünk a komáromi hídon naponta akár huszonötször is, és nem kérdezi meg senki, hogy hová megyek.
Szaniszló: most nem, de lehet, hogy Tőled majd megkérdezik egyszer, hiszen Te egyike vagy azon néhány magyarnak, akik nyíltan felvállalták magyar állampolgárságukat, és a szlovák hatóságok rögtön megfosztottak jogaitoktól. Azóta a kassai szlovák alkotmánybíróság elnapolta a döntést, nyilván, hogy ne kelljen a többi szlovák kettős állampolgár ügyében is dönteni.
Fehér: A kassai alkotmánybíróság nyilvános tárgyalást tartott, melyen Gál Gábor ügyvéd szenzációsan megvédett minket, és lehet, hogy ennek köszönhetően is a szünet után az alkotmánybíróság elnöknője kijelentette, hogy február 26-án végleges döntést hoznak.
Amikor mentünk ki a tárgyalóteremből én pesszimistán megjegyeztem, hogy kíváncsi vagyok, hogyan fogják ezt kikerülni. Nem is kellett addig várni, hiszen már rá egy hétre, január 29-én hozott egy olyan döntést, hogy bizonytalan időre elnapolják az ügyet.
Szaniszló: Közben egy új törvénymódosításon dolgoznak, amely alapján a szlovák nemzetiségű kettős állampolgárok, akik Németországban stb. élnek visszakapnák jogaikat. Rájuk nem vonatkozna a jogfosztottság, Ti viszont jogfosztottak maradnátok saját hazátokban.
Fehér. Ez talán még azt is biztosítja, hogy akár a magyar nemzetiségű is visszakaphatná, ha lenne Magyarországon vagy külföldön állandó lakhelye. Itt van a probléma gyökere, hiszen mi nem vagyunk hajlandóak elmenni, azon a szülőföldön élünk, amit őseinktől örököltünk és ragaszkodunk hozzá. Tehát az adófizető, tősgyökeres szlovák állampolgárt fosztanák meg egyedül.
Mindenki más külföldön élő kettős állampolgár, aki külföldön fizeti az adót meghagyhatná állampolgárságát. Ez egyszerűen nevetséges. És úgy néz kis sajnos, hogy ezt az Európai Unió is támogatni fogja.
Szaniszló: EU nemrégiben kiállt a Beneš-dekrétumok mellett is, elfogadják, hogy lehet népeket üldözni, kitelepíteni, ahogy ezt a felvidéki magyarokkal, de nemcsak velük, hanem Szerbiában a délvidéki magyarokkal és Kárpátalján tették. Ebben is hasonlít a szlovák és a kijevi kormány.
Fehér: A szlovák hatalom lépését meg lehet érteni, ha csak Malina Hedvig ügyét vesszük, nála elérték, hogy elege lett az egészből, és átköltözött Győrbe. Ezt várják, hogy az utolsó magyar is elmenjen és leoltsa a villanyt! Nem hagyhatjuk mi, felvidéki magyarok, ébresztő, nem tűrhetjük tovább! Csak autonómiában gondolkodhatunk. Eddig mindig becsaptak minket, és most is ez van készülőben, ha csak a gazdasági viszonyokat nézzük, teljesen nyilvánvaló, hogy a nagy befektetések, uniós támogatások elkerülik a magyar lakta területeket. A gáztörvény is ezt bizonyítja.
Szaniszló: Ugyanakkor annyira közömbös a felvidéki magyarság, tisztelet a kivételnek, feltűnően kevesen vették fel a magyar állampolgárságot. Mitől lehet ez? Jobban élnek, mint az anyaországiak?
Fehér: Azt hogy jobban élnek, azt nem mondanám, nagyjából az életszínvonal a Felvidéken és a csonka honban azonos. A szlovák kormány a mi területünket nem fejleszti. Nemzetállamban gondolkodik. Viszont ez a nemzet kicsi, csak mások segítségével tud létezni.
Most mitőlünk elvették a szlovák állampolgárságot, tehát magyar állampolgárokként zaklatnak Szlovákiában. Mi azt szeretnénk, ha Magyarország kiállna mellettünk, hogy a szlovák hatalom ne cselekedhessen kénye-kedve szerint.
Szaniszló: Az a furcsa helyzet állt elő, hogy az anyaország megadta a lehetőséget, hogy a külhoni magyarok felvehessék a magyar állampolgárságot, de nem védi meg azokat az embereket, akik most már csak magyar állampolgárok.
Fehér: Pontosan erről van szó, ha nem lenne Lomnici Zoltán, akinek nagyon hálásak vagyunk, akkor tulajdonképpen a mi érdekeinket nem képviseli senki sehol. Csak így kapott ez az ügy nyilvánosságot, hogy ő ezt felvállalta, és teszi a dolgát.
Szaniszló: A hétköznapokban Te, mint magyar állampolgár oktatod a felvidéki magyar gyerekeket.
Fehér: A Fico-féle törvény szerint igen, viszont az egészségbiztosítás és a társadalombiztosítás ugyanúgy működik és tulajdonképpen ez a mi szerencsénk.
Szaniszló: Üldöznek benneteket, de valójában nem mernek, mert olyan nagy a magyar ellenállás.
Fehér: Igen, de most például nem választhatunk, pedig van magyar köztársaságielnök-jelöltünk Bárdos Gyula személyében, és meg lehet mutatni, hogy vagyunk, és még mindig sokan vagyunk, akit igenis be lehet juttatni a második fordulóba, és meg kell mutatni az erőnket. Itt szeretnék mindenkit buzdítani, hogy menjen el szavazni. Én sajnos nem tehetem, pedig szeretném.

A Világ-Panoráma február 28-i adása ITT>>> tekinthető meg.
Felvidék.ma