44848

Március 27-én, csütörtökön Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Budapesten tárgyalt Dušan Čaplovič oktatási miniszterrel. Balog Zoltán a magyar kormány nevében azt kéri, hogy Szlovákia plusztámogatással, illetve lehetőséget adva a csökkentett létszámra teremtsen olyan helyzetet, hogy a magyar nyelvű iskolákat ne kelljen bezárni az oktatási reform keretében. Erre reagálva a szlovák tárca vezetője leszögezte, a szlovák oktatási reform nem vezethet ahhoz, hogy egyszerűen becsukják a kislétszámú iskolákat.
A kétoldalú megbeszélését a visegrádi négyek felsőoktatási minisztereinek tanácskozása előtt tartották meg. Balog elmondta, a magyar elnökség prioritása a kutatás-fejlesztés és innováció területén megvalósuló tapasztalatcsere volt, és ezen belül komoly hangsúlyt fektettek az ösztöndíj-programra. Magyarországtól Szlovákia veszi át az elnökséget, ezért a négy országot érintő témákat tekintették át a találkozón.
Az magyar fél beszámolója szerint a találkozón a szlovák és a magyar oktatási reformmal összefüggésben kitértek a kistelepülések kisiskoláinak helyzetére, életképességére, finanszírozására, valamint a roma kisebbség oktatási perspektíváira. Arról is szó volt, hogyan tudják versenyképessé tenni az oktatási rendszert, s nagyon fontosnak nevezték a szakképzés reformját is.
Speciális probléma a nemzetiségi oktatás – emelte ki a találkozón Balog. Továbbá azt kérte, Szlovákiában legyenek olyan plusz támogatások, és lehetőség csökkentett létszámra, hogy magyar nyelvű iskolákat ne kelljen bezárni az oktatási reform keretében, illetve olyan értelmes integráció alakuljon ki, amely nem veszélyezteti a magyar nyelvű oktatást. A magyar fél hasonló ígéretet tesz a szlovák kisebbségre vonatkozóan Magyarországon.
Dušan Čaplovič a képzési rendszer hatékonyságával kapcsolatban kifejtette, szeretnék emelni a természettudományos tárgyak és matematika oktatásának színvonalát. Beszámolója szerint semmilyen probléma nem származik abból, ha a magyar nyelvű szakiskolák használják a magyar nyelvű tankönyveket, s üdvözölte a diákcserét ösztönző programokat is. Čaplovič hozzátette: a nemzetiségi oktatás területén nagyon hálás a magyar miniszternek azért, hogy személyesen támogatja a szlovák nyelv oktatását Magyarországon.
Támogatja, hogy az oktatás ne csak szlovák, hanem az összes nemzetiségi nyelven magas színvonalon történjen, hogy egyforma esélye legyen mindenkinek. Čaplovič szerint sosem volt ilyen jó kapcsolat a magyar és a szlovák szaktárca között.

mti. nyomán PP, Felvidék.ma
Fotó: mti

{iarelatednews articleid=”43041,42985,43011,42355″}