44994

2014. április 1-jén, kedden 17.00 órai kezdettel kibővített ülés tartott az MKP Lévai Járási Elnöksége, Léván, a Reviczky Házban.
A ülésre meghívást kaptak a járás három városa (Léva, Ipolyság, Zselíz) helyi szervezetei elnökségének tagjai, mivel az EP választásokkal kapcsolatos teendők megvitatása is szerepelt a napirendi pontok között.
Az ülés első szakaszában Kiss Beáta, járási elnök felkérte a megjelenteket a köztársasági elnöki választás kiértékelésére, majd rátértek az európai parlamenti választások témakörére.
Az ülésen megjelent Csáky Pál (első számú jelölt a 29-es számú listán) is, aki bevezető elemzésében célul tűzte ki a választói potenciál minél jobbani kihasználását, amihez hatékony kampányt kell folytatni, viszont kiemelte: a jó kampány mindemellett csak eszköz, nem a cél!
Az összejövetel résztvevői mind javaslatot tehettek, hogyan, milyen eszközökkel lehetne motiválni az eddig valamilyen okokból passzívvá vált választókat. Sajnos a tendencia azt mutatja, a választópolgárok fásultak a jelen helyzettől, a részvételi arány a választásokon nem a legkedvezőbb. Talán a mostani bizonyítás, hogy Ficót is meg lehet verni, mozgósíthatja az embereket, főleg, ha tudatosítják az EP képviselőink ottlétének fontosságát is közösségünk érdekeinek biztosítása szemszögéből.
Az elhangzott javaslatok minden bizonnyal hasznosak lehetnek majd a választások kampányának előkészítői számára. A hagyományos eszközök bevetése mellett használni kell a modern kampány eszközeit is, élve a tavaszi évszak adta lehetőségekkel, persze kizárólagosan tiszta, transzparens módszereket alkalmazva, mindig szem előtt tartva polgáraink követelményeit, tisztelettel és alázattal viseltetni irántuk, türelemmel elmagyarázva, hogy csak egybefogva, közös támogatással lehetnek a majdani képviselőink érdemi szolgálatunkra.

Wirth Jenő, Felvidék.ma
44994 144994 2