45204 1

Bódvavendégi település Borsod megye északi határának közvetlen szomszédságában fekszik a Bódva folyó mellett. Egyik oldala Magyarországhoz tartozik, a másik pedig Szlovákiához.
Itt született 1951. december 4-én Balázs Bálint, Balázs Géza és Balázs Júlia gyermeke. A gyermekévek után Kassára kerül Gépipari Technikumba, 1971-ben ott érettségizik. Haza költözik és a kenyérkereset miatt 1974-től 2010-ig, kis megszakításokkal a Tornai Cementgyárban dolgozik. Ekkor rokkantnyugdíjas lett, a világtól eltávolodva éli mindennapjait szülőfalujában, majd Somodiban.
Igazándiból soha nem szerette a technikát. A szépirodalom mellett (verset ír, elbeszéléseket) a történelem érdekli. Rengeteget olvas, kiválóan megtanul németül és angolul. Fordításokat végez (regényt, memoárt) magyarra, anyanyelvére, kedvtelésből. 1976-1977-ben ipariskolai tanára biztatására írja meg a Visszafelé nem muzsikálnak című „népi eposzt” vagy „paraszt regényt”. A huszadik század elejének bódvavendégi mindennapjait, ünnepeit mutatja be ízesen, nyers paraszti humorral , rengeteg adattal, tájszóval, szólás mondással, közmondással, népi bölcsességgel fűszerezve. 
A könyv húsvétra jelent meg újra a Galyasági Településszövetség kiadásában. Újraszerkesztette és gépbe írta: Laki-Lukács László. Szöveggondozás és könyvterv Koleszár Krisztián munkája.
Egy kis ízelítő a könyvből: „Hej Istenem… Mér’ is, hogy visszafele nem muzsikálnak!” Morogja maga elé kapatos józansággal a jógazda Beke Estvány, Pista fia és Szabó Lídi novemberi lakodalmán. Ami elmúlt, vissza nem jöhet. Ez a világ rendje a századfordulós Bódvavendégiben (ma Szlovákiában, Host’ovce) is. Generációk váltják egymást, amit az egyik elront, a másik befoldozza. „Ámérikások” és itthon maradottak, „kálvonyisták” és pápisták, szegény zsellérek és jógazdák. Külön világok. Egyfajta – még a szándékosan megmásított vezetéknevek ellenére is – családtörténeti, népéleti kisenciklopédiája a régi Vendéginek, a Torna megyei kisfalunak. Egy olykor bölcselkedő, sokat megélt parasztasszony szemüvegén keresztül, mindvégig a haszonelvű reformátusság gondolatvilágát megjelenítve.
Balázs Bálint írásai nem jelentek meg, voltak próbálkozásai, most előbújtak az asztalfiókból, fogadják a szerzőt és munkáját szeretettel.

A kiadvány megrendelhető a Kiadónál, elérhetők ITT>>>.
Felvidék.ma